MENY

Hårda ord i riksdagen – SDP föreslår misstroende för regeringen

Kuva: Kari Hulkko

– Det är uppenbart att en majoritet av finländarna inte längre står bakom regeringen, sade SDP:s Antti Lindtman i partiets gruppanförande på måndagen.

 

Det blev idel barska tongångar och beskyllningar till höger och vänster då riksdagen diskuterade regeringens nya parlamentariska bas på måndagen. Statsminister Juha Sipilä inledde i allmänna ordalag om att kärnan i parlamentarismen är att regeringen åtnjuter riksdagens förtroende, men att han anser att den också måste vara funktionsduglig. På grund av Sannfinländarnas förskjutning i värdefrågor i och med valet av Jussi Halla-aho & co försvagades denna funktionsduglighet, enligt Sipilä. Han vidhöll under måndagen att han och Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo inte kände till planerna på en grupp utbrytare ur den sannfinländska gruppen. Följande citat summerar huvudbudskapet i Sipiläs inlägg:

– Finland behöver en funktionsduglig regering och en sådan har vi nu.

Men riksdagen svalde förstås inte den senaste tidens turbulens med den sammanfattningen av Sipilä (som också tog fasta på hur bra regeringen lyckats på alla möjliga sätt).

Samlingspartiets gruppanförande gick i Sipiläs anda, men den kritiska rösten höjdes först med SDP:a Antti Lindtman. Han tog fasta på Sipiläs och Orpos ord efter Halla-ahos framgång inom Sannfinländarna. Herrarna tog då upp principer och värderingar. Lindtman sade att många tänkte: Äntligen! Men…

– På tisdagen var frågorna om värderingar bortblåsta!

Lindtman fortsatte:

– Regeringen fortsätter som om ingenting hänt […] En del spelare hade nog märkta kort i detta spel […] Värderingar är krävande, de ska efterlevas varje dag. Annars är de bara tomt prat. Då handlar det om politiskt spel och inte om värderingar.

Den laddade stämning tog sig uttryck i ett allt högre protesterande mummel och rena skrän under Lindtmans taltur och sådant fick även övriga kommande lov att stå ut med.

– Det är uppenbart att en majoritet av finländarna inte längre står bakom regeringen, sade Lindtman innan han gick vidare med att lyfta fram att SDP vill arbeta för ett jämlikt Finland utan rasism, ett Finland där alla respekterar varandra. Och så föreslog han misstroendevotum.

 

“Inget alternativ”

Den nya sannfinländska gruppen, utbrytarna Nytt alternativ som inför mötet deklarerade sitt nya namn Blå framtid (Sininen tulavaisuus), presenterade sig genom Simon Elo.

Han sade att politikerna i hans grupp inte har bytt linje även om de valt en ny väg. Han försvarade regeringens politik och sade att man vill jobba för att rädda ekonomin, skapa arbetstillfällen med mera. Under vissa protestrop sade han med emfas att flyktingkvoten inte höjs och tog även upp språkförsöket med frivillig svenska.

– Det fanns inget alternativ till Nytt alternativ, sade Elo.

 

“Hurdant budskap sänts ut?”

Dramatiken dämpades en aning då lotten avgjorde att följande taltur tillföll De grönas riksdagsgrupp och inte Sannfinländarnas. De Grönas nyvalda ordförande Touko Aalto levererade precis som Lindtman skarp kritik mot regeringen. Han uttryckte bekymmer över att medborgarnas tro på politiken tar skada.

– Hurdant budskap har den senaste tidens turbulens sänt ut?

– Nu sitter Centern och Samlingspartiet i regeringen med en grupp som sagt att de har samma värderingar som den grupp som Centern och Samlingspartiet har sagt att de inte kan samarbeta med.

Touko tog också upp alla som lider av regeringens politik, inte minst stora skaror i utvecklingsländer som drabbas av minskat bistånd.

 

Hätskt inlägg

Solidaritetstankar var däremot helt bortblåsta då turen kom till Sannfinländarnas riksdagsgrupp. Laura Huhtasaari talade hätskt om att sanningen förvanskats. Hon sade att Sannfinländarna hade varit redo att fortsätta i regeringen och talade försmädligt om Elo, hur han uttryckt sig om Frankrikes president Macron.

– Nytt alternativ får välsigna Finlands väg mot en förbundsstat, sade Huhtasaari.

– De har lika lite att säga till om i regeringen som Finland har i EU.

Enligt Huhtasaari hade allting bestämts i förväg; regeringskrisen var enligt henne endast en teater. Den försmädliga tonen skruvades upp ytterligare i slutet av hennes taltur:

– Kom ihåg att lyda snällt så väntar en svart skinande bil även i morgon.

 

Den sakliga kritiken återvända till salen med Vänsterförbundets Li Andersson, SFP:s Anna-Maja Henriksson och Kristdemokraternas Sari Essayah. De understödde alla, precis som Touko, Lindtmans förslag om att regeringen inte bör få riksdagens förtroende.

– Det vore bra med en regering som har inte bara riksdagens förtroende utan även folkets förtroende, sade Essayah.

Det förra mäts redan på tisdag, det senare får tiden utvisa.

 

Johan Kvarnström

 

Tillägg 20.6: Regeringen fick fortsatt förtroende med rösterna 104 – 85 i riksdagen. 

MNESORD

Språkfrågan stal showen på Island – ”Bra att också Lundberg vill främja språkliga rättigheter”

Kuva: Johan Kvarnström

– Jag är glad att Britt Lundberg har insett sin felbedömning, säger Maarit Feldt-Ranta efter den senaste vändningen kring Nordiska rådets arbetsspråk. Rådet har emellertid haft fler frågor på agendan som hamnat i skymundan av språkdebatten.

Lue lisää

Sitra: Revolutionen inom trafiken startar bland unga

Kuva: Foto: Pixabay
Största delen av finländarna anser det viktigt att handla på ett för miljön skonsamt sätt och speciellt unga är beredda att ändra sina färdsätt för att minska miljökonsekvenserna, visar en enkät som Sitra låtit göra. Unga är föregångare när det gäller att anlita nya färdsätt som grundar sig på delningsekonomi.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Nordiska rådets president Britt Lundberg svek Finlands riksdag

Kuva: Jari Soini

– Jag är verkligen besviken, säger Maarit Feldt-Ranta efter att Nordiska rådets president Britt Lundberg (C) lagt den avgörande rösten mot finskans och isländskans ställning i rådet.

Lue lisää

Diskussion

”Nya alkohollagen inne på fel spår”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Motståndet mot starköl och alkoläsk i matbutiker och kiosker stöter på motstånd över partigränserna. På andra punkter välkomnas en förnyelse av alkohollagen med öppna armar.


Tisdagens remissdebatt i riksdagen gav tydliga signaler om att regeringen måste justera sin proposition om en ny alkohollag i varje fall vad gäller starkare drycker än mellanöl i andra butiker än Alko. I övrigt är så gott som alla ense om att lagen behöver förnyas och att det är välkommet med mindre byråkrati och ett avskaffande av övernitiska regleringar och olika rättighetsnivåer på utskänkningstillstånd.

Frågan om starköl ses som allt annat än försumbar trots goda aspekter av förnyelsen. Den är allvarlig i och med att starkare drycker i matbutikerna kan utgöra en folkhälsorisk. Till exempel sade Tuula Haatainen (SDP) att ölkonsumtionen ökar på ett lömskt sätt när matbutikerna kan sälja starköl på rea.

 

 

”Barnen som tar skada”

Även bland annat Nylands Socialdemokratiska Kvinnor avfärdar regeringens intentioner att tillåta försäljning av starköl och alkoläsk i butiker och kiosker.

– Det är barn och familjer som kommer ta skada allt mer och därmed ökar kostnaderna för och behovet av barnskydd. Redan i nuläget lever ungefär 100 000 barn i familjer där alkoholbruk åsamkar barnen skador. Finns det på regeringens agenda att öka barnens lidande eller är regeringen inte förtrogen med sitt eget förslag, frågar föreningens ordförande Anette Karlsson.

Hon säger att det framgår ur lagförslagets motiveringar att förnyelsen kommer påverka folkhälsan och öka skillnader i välbefinnande mer än ge de önskade effekterna på näringslivet.

Nylands Socialdemokratiska Kvinnor påminner om att totala mängden av skadliga följder av alkohol ökade i takt med totalkonsumtionen fram till 2008. Efter det fattades flera beslut om höjd alkoholskatt och alkoholreklamen begränsades, varpå både konsumtionen och skadorna minskade. Föreningen anser att regeringen borde ta till begränsning av tillgänglighet och marknadsföring, samt skattemässiga åtgärder, om den huvudsakliga målsättningen är att minska alkoholens negativa följder.

– Då alkoholpolitiska beslut fattas vore det bra att tänka på att barn och ungas alkoholbruk har börjat vända nedåt och alkoholkonsumtionen överlag har minskat. Den utvecklingen borde man hålla fast vid, säger vice ordförande Tarja Eklund.

Diskussion

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet går hand i hand med förlängd läroplikt

Rebecca Åkers.

Medborgarinitiativet om avgiftsfritt andra stadie är en bra början och skapar en behövlig debatt, enligt Rebecca Åkers som fortsätter efterlysa en förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion