MENY

Ny tvåspråkig lärobok om inbördeskriget tillgänglig för alla på webben

1918. Jag var där. Livet under kriget. Det är titeln på en ny lärobok som ger en inblick i händelserna under inbördeskriget i Finland. Den baserar sig på autentiskt arkivmaterial om hur krig påverkar individen och samhället och finns för nedladdning på webben. 

Boken är ett samarbete mellan Finska litteratursällskapet (SKS) och Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). Med anledning av Finlands 100-årsjubileum doneras en klassuppsättning av boken till alla grundskolor (årskurs 7–9) och gymnasier i Finland under våren. Varje kommunalt bibliotek får också ett exemplar.

Bild från fånglägret på Sveaborg i Helsingfors. Som allra mest fanns det 80 000 fångar från den röda sidan i hela landet. (Svenska litteratursällskapet/Victor Hovings arkiv)

 I det nya verket görs Finland historia konkret för eleverna med hjälp av dokument och personliga skildringar som bevarats i de båda organisationernas arkiv. Innehållet presenteras parallellt på svenska och finska.

– Finlands historia består av ett flerspråkigt kulturarv med många röster och vi på SLS och SKS vill låta mer av det unika arkivmaterialet komma till användning i samhället, berättar Kristina Linnovaara, arkivchef på SLS.

SKS arkivchef Outi Hupaniittu beskriver målsättningen för läromedlet så här:

– Boken baserar sig på vanliga människors brev, dagböcker och minnesskildringar som beskriver hur vardagen plötsligt ersattes av ett inbördeskrig. Dokumenten bildar en väv av många röster som berättar hur det verkligen kändes att vara i de ockuperade städerna, i striderna och i fånglägren.

Rabbe Wredes dagbok som genomborrades av den kula som dödade honom i februari 1918. Rabbe Wrede stred för de vita. (Foto: Svenska litteratursällskapet/August Henrik Uno Wredes arkiv)

Läroboken kommer inte att  finnas till salu men finns fritt tillgänglig på adressen 1918.sls.fi. Webbplatsen utökas senare med mera arkivmaterial.

Fokus på flerspråkighet och källkritik

I boken används dokument som fotografier, dagböcker och tidningsurklipp från 1918, men också senare minnesskildringar och vittnesmål som inkommit till arkiven. Fokus ligger på källkritik och elevens egna analyser. Eleven får bekanta sig med historiska källor och upptäcka vad de kan användas till. Arkivmaterialet och de tillhörande uppgifterna presenteras på svenska och finska.

– Den som forskar i källmaterial i Finland har nytta av att kunna två språk. Med tanke på Finlands långa gemensamma historia med Sverige är svenska ett bra språk att kunna då man arbetar med källor, säger Nelly Laitinen, förste arkivarie vid SLS.

Boken lämpar sig för undervisningen i historia, modersmål och svenska eller finska som andra språk. Arbetsgruppen har samarbetat med lärare i historia, som granskat innehållet ur en pedagogisk synvinkel.

– Vi får inte glömma bort inbördeskrigstiden. Nu när det snart gått hundra år kan vi se på det som hände på ett mer neutralt sätt. Kunskapen om inbördeskriget 1918 kan hjälpa skoleleven att förstå vad det är som händer i dag i till exempel Syrien och Irak, säger Juha Nirkko, arkivforskare på SKS och medlem i arbetsgruppen.

ABL

MNESORD

Diskussion

Språkfrågan stal showen på Island – ”Bra att också Lundberg vill främja språkliga rättigheter”

Kuva: Johan Kvarnström

– Jag är glad att Britt Lundberg har insett sin felbedömning, säger Maarit Feldt-Ranta efter den senaste vändningen kring Nordiska rådets arbetsspråk. Rådet har emellertid haft fler frågor på agendan som hamnat i skymundan av språkdebatten.

Lue lisää

Sitra: Revolutionen inom trafiken startar bland unga

Kuva: Foto: Pixabay
Största delen av finländarna anser det viktigt att handla på ett för miljön skonsamt sätt och speciellt unga är beredda att ändra sina färdsätt för att minska miljökonsekvenserna, visar en enkät som Sitra låtit göra. Unga är föregångare när det gäller att anlita nya färdsätt som grundar sig på delningsekonomi.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Nordiska rådets president Britt Lundberg svek Finlands riksdag

Kuva: Jari Soini

– Jag är verkligen besviken, säger Maarit Feldt-Ranta efter att Nordiska rådets president Britt Lundberg (C) lagt den avgörande rösten mot finskans och isländskans ställning i rådet.

Lue lisää

Diskussion

”Nya alkohollagen inne på fel spår”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Motståndet mot starköl och alkoläsk i matbutiker och kiosker stöter på motstånd över partigränserna. På andra punkter välkomnas en förnyelse av alkohollagen med öppna armar.


Tisdagens remissdebatt i riksdagen gav tydliga signaler om att regeringen måste justera sin proposition om en ny alkohollag i varje fall vad gäller starkare drycker än mellanöl i andra butiker än Alko. I övrigt är så gott som alla ense om att lagen behöver förnyas och att det är välkommet med mindre byråkrati och ett avskaffande av övernitiska regleringar och olika rättighetsnivåer på utskänkningstillstånd.

Frågan om starköl ses som allt annat än försumbar trots goda aspekter av förnyelsen. Den är allvarlig i och med att starkare drycker i matbutikerna kan utgöra en folkhälsorisk. Till exempel sade Tuula Haatainen (SDP) att ölkonsumtionen ökar på ett lömskt sätt när matbutikerna kan sälja starköl på rea.

 

 

”Barnen som tar skada”

Även bland annat Nylands Socialdemokratiska Kvinnor avfärdar regeringens intentioner att tillåta försäljning av starköl och alkoläsk i butiker och kiosker.

– Det är barn och familjer som kommer ta skada allt mer och därmed ökar kostnaderna för och behovet av barnskydd. Redan i nuläget lever ungefär 100 000 barn i familjer där alkoholbruk åsamkar barnen skador. Finns det på regeringens agenda att öka barnens lidande eller är regeringen inte förtrogen med sitt eget förslag, frågar föreningens ordförande Anette Karlsson.

Hon säger att det framgår ur lagförslagets motiveringar att förnyelsen kommer påverka folkhälsan och öka skillnader i välbefinnande mer än ge de önskade effekterna på näringslivet.

Nylands Socialdemokratiska Kvinnor påminner om att totala mängden av skadliga följder av alkohol ökade i takt med totalkonsumtionen fram till 2008. Efter det fattades flera beslut om höjd alkoholskatt och alkoholreklamen begränsades, varpå både konsumtionen och skadorna minskade. Föreningen anser att regeringen borde ta till begränsning av tillgänglighet och marknadsföring, samt skattemässiga åtgärder, om den huvudsakliga målsättningen är att minska alkoholens negativa följder.

– Då alkoholpolitiska beslut fattas vore det bra att tänka på att barn och ungas alkoholbruk har börjat vända nedåt och alkoholkonsumtionen överlag har minskat. Den utvecklingen borde man hålla fast vid, säger vice ordförande Tarja Eklund.

Diskussion

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet går hand i hand med förlängd läroplikt

Rebecca Åkers.

Medborgarinitiativet om avgiftsfritt andra stadie är en bra början och skapar en behövlig debatt, enligt Rebecca Åkers som fortsätter efterlysa en förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion