Kontakt

Viktor Kock om SDP:s modell för familjeledighet: ”Ett realistiskt steg framåt”

22.03.2017

Viktor Kock tror starkt på SDP:s modell för familjeledighet.

– Vi behöver fler pappor som är hemma och byter blöjor, säger FSD:s ordförande Viktor Kock som hyllar SDP:s nya modell för familjeledighet.

Det finns ett behov av att reformera systemet för familjeledigheter så att det anpassas till dagens samhälle. SDP:s modell är flexibel och beaktar barnens rätt till båda föräldrarna, konstaterar Viktor Kock, ordförande för Finlands svenska socialdemokrater. Samtidigt som den innehåller morötter för de familjer som delar föräldraledigheten jämlikare blir den enligt honom flexiblare för att passa alla familjer.

– I dagsläget tar männen ut under 10 procent av all familjeledighet. Det här är den enskilt största orsaken till löneskillnaderna mellan könen. Eftersom tre månader i den föreslagna modellen öronmärks åt vardera föräldern, försvinner de ekonomiska argumenten för att endast den ena föräldern skall stanna hemma.

I modellen får familjen 12 månader inkomstrelaterad föräldrapenning, varav 3 månader är öronmärkta för vardera föräldern. Efter det har familjerna rätt till en föräldrapenning om 600 euro i månaden i 12 månader som kan halveras för att förlänga ledigheten. Föräldrapenningen kan tas ut flexibelt i perioder fram till att barnet är 10 år. Föräldraledigheten kan på så sätt bättre än i dagsläget anpassas till alla familjers situation.

– Jag hoppas att man över partigränserna tar till sig de förslag SDP kommer med. Familjepolitiken bör reformeras. SDP:s helhet inkluderar också en avgiftsfri småbarnspedagogik, säger Kock som under flera år har talat varmt för den så kallade 6+6+6-modellen.

Modellen som SDP nu föreslår beskriver han som kostnadsneutral och som ett realistiskt steg framåt. För utgångspunkten är klar:

– Vi behöver fler pappor som är hemma och byter blöjor.

ABL

Inga kommentar ännu.

Kommentera