Kontakt

Skeptisk till offentligt-privata vårdarrangemang

29.07.2016

Snart nyblivna pensionären Lasse överväger comeback i politiken

Lars ”Lasse” Björklund är kritisk till det planerade offentligt-privata partnerskapsbolaget i Jakobstadsregionen.  Han är glad över hur staden utvecklas och överväger själv att göra en comeback i kommunalpolitiken. Då det kommer till partiet är det viktigt att slå vakt om solidariteten och inte låta de borgerliga rasera välfärden. Svenska TV-debatter fick honom att intressera sig […]

Socialsektorn får inte flyttas över på landskapen

27.07.2016

Sjukdomstiden har gjort att Alf Hjerpe ser ett ännu större värde av välfärdsstaten

Alf Hjerpe är en garvad socialdemokrat från Korsholm. Han tycker det skulle vara ett stort misstag att flytta över all social- och äldrevård till landskapen. Att stå upp för den nordiska välfärdsmodellen har han upplevt som ännu mera viktigt efter sin långa sjukdomstid. Han berömmer Maria Tolppanen för att vara rakryggad då det kommer till […]

Viktor Kock: SDP för en god oppositionspolitik

25.07.2016

Viktor Kock tycker inte man ska dra för stora slutsatser av sommarens sämre väljarstöd (Arkiv)

Socialdemokraternas väljarstöd uppgår nu till 18,7 procent enligt Helsingin Sanomats senaste mätning. Det är en nedgång med 1,9 procent jämfört med senaste mätningen. FSD:s ordförande Viktor Kock betecknar nedgången som normal och inte en fortgående trend. Tvärtom anser han att partiet för en god oppositionspolitik för tillfället. Både YLE:s och HS:s mätningar visar tydligt att […]

Friidrott är en bra form av integration

25.07.2016

Idrott och integration går att kombinera anser Rönnkvist.

Specialyrkeslärare Mikael Rönnkvist är orolig över hur de unga mår idag. Han är även bekymrad över yrkesutbildningens framtid i Finland. Rönnkvist brinner för det frivilliga arbetet med idrott och integration och har gjort mycket för att flyktingarna som kommer till Österbotten ska känna sig välkomna. Mikael Rönnkvist är specialyrkeslärare vid Yrkesakademin (YA) i Vasa. Han […]

Socialdemokraterna bör också vara företagarnas parti

22.07.2016

Socialdemokrati och småföretagande ska gå att förena anser Filip Dahlskog

Filip Dahlskog är småföretagare och ung socialdemokrat. Han tycker partiet har mycket att vinna på att driva de små- och medelstora företagens intressen. Själv är han allra mest intresserad av de lokala frågorna, och att vården, omsorgen och skolan fungerar på hemorten. Nedskärningarna i välfärden oroar honom också. Också ungdomar borde tycka det är viktigt […]