Kontakt

”Svält litet tystare – vi försöker skapa tillväxt här!”

29.04.2014

Viktor Kock öppnar debatten inför FSD:s kongress i höst: han ställer upp i ordförandevalet.

Det sägs att man inte kan vinna några val med utrikespolitik. Men Viktor Kock i Pedersöre, nyvald ordförande för Österbottens socialdemokratiska krets anser att socialdemokraterna, som en del av en internationell rörelse i högre grad måste arbeta utgående från det faktum att kapitalet och marknadskrafterna inte känner några gränser.

Han tycker inte om den ständiga politiska retoriken om ”ökad tillväxt och konkurrenskraft” också bland socialdemokrater:

– Det finns inga möjligheter för ständig tillväxt. När vi talar så är det som att säga till de fattiga länderna: svält litet tystare, vi försöker skapa litet tillväxt här!

Nyligen slogs FSD:s två österbottniska kretsar samman och man grundade Österbottens socialdemokratiska krets. Viktor Kock valdes samtidigt till den nya kretsens ordförande. Han ser bara fördelar med sammanslagningen:

– Tidigare hade vi två kretsar som inte hade någon verksamhet att tala om. Det ska vi nu förändra, jag tror på ett bättre samarbete och på att vi nu gemensamt kan ta ställning i frågor som rör hela Österbotten. Jag anser också att vi skall aktivera samarbetet västerut, med socialdemokraterna i Västerbotten i Sverige – det finns mycket potential i ett sådant samarbete.

Viktor Kock understryker också att den nya kretsen har fattat beslut om att alla svenska socialdemokratiska föreningar i Österbotten får rätt till en styrelseplats i den nya organisationen – förutsatt att de vill delta.

”Har vi linjer ska vi följa dem”

Viktor Kock är en av FSD:s delegater på SDP:s partikongress i Seinäjoki 8 – 10 maj. I ordförandevalet söder han Antti Rinne.

– Det ska inte ses som någon direkt kritik mot Jutta Urpilainen – jag tycker nog att hon har gjort ett bra arbete. Men hon är samtidigt så förknippad med de nederlag vi har lidit i valen under de senaste perioderna. Understödet för socialdemokratin ligger kring 15 procent. Vi behöver en nystart och ett nytt ansikte. Jag tror också att rambudgetbesluten nyligen ytterligare kommer att påverka understödet negativt för SDP.

Men Viktor Kock är mycket nogsam med att påpeka att det är partiets linje som är avgörande. Och framförallt att man också följer de linjer man kollektivt slagit fast. Han ser FSD:s program ”Riktlinjer för socialdemokratin” som ett bra dokument.

– Om vi inte följer vår ideologi och vår linje spelar det ingen roll vad vi står och pratar.

Och till en del låter sig Viktor Kock irriteras över vad socialdemokraterna pratar: han tror att alla uttalanden av de ledande politikerna om tillväxt och konkurrenskraft framom allt distanserar väljarna, de vanliga löntagarna. I deras liv är hoten om lönesänkningar och uppsägningar en ständig realitet.

”Vi klarar oss nog”

Viktor Kock arbetar själv som truckförare och lagerarbetare på företaget Rettig Värme och är småbarnsförälder till tre små barn. Då vi möts en dag efter jobbet talar vi också om den då nyss fastslagna rambudgeten.

– Jag är visserligen ganska gammaldags och anser att man inte kan skuldsätta sig i all oändlighet. Men är det att spara att sälja ut statsegendom, och är det rätt att göra nedskärningar som drabbar de svagaste? Jag tror inte att man stimulerar ekonomin med sådana åtgärder. Jag tror mer på skatteskärpningar och investeringar i infrastrukturen.

Viktor Kock har räknat ut att hans familj kommer att förlora cirka 1000 euro per år på grund av rambudgetbesluten.

– Vi måste ha två bilar i vår familj, nedskärningen i barnbidraget innebär ett minus på 400 per år, sedan är det oklart hur elskatten kommer att se ut.

Men Viktor Kock är mycket noga med att påpeka att han inte är orolig över framtiden för sin egen familjs del:

– Vi klarar oss nog. Vi betalar nog. Jag har en inkomstskatt på 24 procent. Vi arbetar båda två. Däremot är det svårare för familjer som drabbats av arbetslöshet – för dem betyder 500 – 600 euro mindre i året mycket pengar.

Strejkrätten under attack

I fjol deltog Viktor Kock i den så kallade Geneveskolan, en nordisk folkhögskola vars syfte dels är att öka gemenskap och förståelse för det nordiska samarbetet, dels öka kunskapen om internationella arbetsorganisationen ILO:s verksamhet, samt öka kunskapen om globalisering och internationalisering. Skolan grundades redan år 1931. Viktor Kocks engagemang fortsätter – i år fungerar han som mentor och vägledare för årets studerande vid Geneveskolan.

Varje år deltar Geneveskolan i ILO:s årliga arbetskonferens, ILC. Under de två senaste åren har frågan om strejkrätten varit mycket aktuell och het på grund av att arbetsgivarsidan gått till attack och hävdat att den inte ingår i ILO:s konventioner. Arbetstagarsidan tolkar frågan annorlunda och anser att strejkrätten ingår i konventionerna 87 (om föreningsfrihet och organisationsrätt) och 98 (om tillämpning av organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten).

Den här frågan har Viktor Kock och hans förening tagit upp i en motion till partikongressen i Seinäjoki. I motionen konstateras att under de två år som konflikten pågått är det endast Norges regerings representanter som uttalat sitt stöd för strejkrätten. Eftersom Finlands representanter kommer från arbetsministeriet och SDP innehar arbetsministerposten kräver man i motionen att Finland i år försvarar strejkrätten som en grundrättighet både nationellt och internationellt. SDP:s partistyrelse föreslår också för kongressen att motionen godkänns.

Viktor Kock säger att en hel del av det han upplevde under tiden i Geneveskolan och på ILO:s konferens öppnade ögonen för honom.

– Jag kände till hur arbetslivet och det fackliga arbetet kan se ut i olika delar av världen. Men när jag själv var på plats och bevittnade hur fackliga representanter, bl.a. från Colombia – vid sidan om Guatemala det farligaste landet i världen för fackligt aktiva – stiger upp och talar inför konferensen var det mycket starkt. Jag insåg att de här människorna riskerar livet för att de deltar i ILO:s verksamhet.

– Faktum är nämligen att 150 fackligt aktiva har blivit mördade under de senaste tio åren.

Det här är frågor som Viktor Kock känner mycket starkt för. Det handlar om solidaritet.

Siv Åstrand

Inga kommentar ännu.

Kommentera