Kontakt

SDP:s rapport: Valfrihetsmodellen skulle ge de stora företagens skatteflykt fritt spelrum

30.03.2017

Timo Harakka konstaterade att de som kommer att förlora i sote-reformen är de små företagen. (Arkivbild, foto: Siv Åstrand).

Då vårdmarknaden öppnas blir det samtidigt fritt fram för internationella aktörer att spekulera med hjälp av aggressiv skatteplanering. Den bedömningen görs i en rapport som på torsdagen offentliggjordes av SDP:s riksdagsgrupp.

Gruppens skatteexpert, Lauri Finér som sammanställt rapporten kan berätta vilka effekterna blir på företagen och deras skatteplaneringsmöjligheter då vårdmarknaden blir fri.

I rapporten har de 20 största hälsovårdsföretagens bokslut under åren 2011-2015 granskats. Företagens sammantagna omsättning fördubblades under den tiden till 2,2 miljarder euro, men lönsamheten förblev på en låg nivå.

– Regeringens sote-planer har lett till en koncentration i branschen. Den så kallade valfrihetsmodellen skulle leda till att ett fåtal internationella koncerner skulle kapa marknaden, som blir fri i slutet av nästa år. Det är just i de här företagen som skatteplaneringen florerar, konstaterade riksdagsledamot Timo Harakka på torsdagen.

Med skatteplanering minskar man inte enbart beskattningen av vårdbolagens vinster – också läkarkåren strävar till att minimera sina skatter genom att bolagisera sitt arbete och betala ut arvoden som kapitalinkomster. Det här är tendenser som kommer att öka på sote-marknaden.

Det är, enligt rapporten uppenbart att vårdbolagen i allt högre grad söker kostnadsinbesparingar med skatteplanering.

– Regeringen har inga svar på de problem som tas upp i vår rapport. I det beredningsmaterial som finns tillgängligt ingår inga expertanalyser av hälsomarknaden eller av vilka effekterna på företagsverksamheten blir.

Timo Harakka konstaterade att de som kommer att förlora i sote-reformen är de små företagen.

– De har inte samma möjligheter till skatteplanering som de stora företagen, sade Lauri Finér.

– Skatteplanering förvränger konkurrensen. De små och medelstora företagens konkurrenssituation måste tryggas genom förändringar i sote-lagarna och genom att vi strängt verkställer EU:s direktiv om skatteflykt. Vi utmanar regeringen att se till att skattebetalarnas pengar stannar i Finland, sade Timo Harakka.

ABL

 

Inga kommentar ännu.

Kommentera