Kontakt

”Mer verksamhet och mindre möten!”

10.05.2017

Anette Karlsson. Foto: Johan Kvarnström

Nylands Socialdemokratiska Kvinnor har inte längre möten för mötenas skull utan kombinerar dem med besök, seminarier och utbildningar.

– Vi hoppas att denna aktivare verksamhetsform ska sprida sig till andra avdelningar inom partiet, säger föreningens ordförande Anette Karlsson.

Det har gått över ett och ett halvt år sedan hon blev vald till ordförande för föreningen. Sedan dess har verksamheten förnyats på betydande sätt. En av Karlssons grundtankar är att den formella biten av verksamheten inte ska tillskrivas för stor betydelse; det viktiga är vilken roll den spelar, hurdan aktivitet man har och vad de medverkande får ut av det som ordnas, samt vilka man lyckas locka med.

– Vi har börjat med mer verksamhet och mindre möten. Och vid varje möte besöker vi någon organisation, säger Karlsson och ger Kommunförbundet och JHL som exempel. Näst i tur står bland annat besök till Tane (delegationen för jämställdhetsärenden).

Möten ska faktiskt vara möten mellan människor, en dialog och ett utbyte.

– Det var det första jag ändrade på. Vi går någonstans istället för att ha möten på partikansliet. På mötet innan kommunalvalet hade vi till exempel en timmes diskussion med Kommunförbundet om bland annat de stora reformerna. Det gav styrelsemedlemmarna nyttig information som de tog med sig till sina kommuner inför valet.

Föreningen ordnar även verksamhet som är öppen för alla, även män, till exempel två studieresor per år. På hösten blev det besök till riksdagen och den här veckans onsdag fick folk chansen att besöka partikansliet och diskutera med partisekreterare Antton Rönnholm och redaktörer.

 

Mångsidigare verksamhet

Vad gäller den här typen av skilda kvinnoavdelningar – föreningar, och -förbund finns olika åsikter. En del understryker behovet av dessa forum, en del anser att verksamheten istället borde införlivas i all verksamhet för att uppnå mer jämställdhet. Anette Karlsson hör till de som försvarar kvinnoföreningarnas betydelse.

– Ser man till hur Finland är för tillfället så behövs de verkligen. Jag hoppas det kommer en dag då de inte behövs.

Anette Karlsson. Foto: Johan Kvarnström

En fördel är att partiverksamheten får en bredare palett. Nylands Socialdemokratiska kvinnor kan enligt Karlsson ordna en friare och mångsidigare verksamhet än partidistriktet. Därtill har man kunnat locka med sådana som funderar på att komma med i politiken, men varit tveksamma.

– Tröskeln har varit lägre att komma på ett utbildningstillfälle än att gå till ett vanligt formellt möte på Folkets hus, säger Karlsson.

Föreningen ordnar också en årlig sommarträff endast för kvinnor där man under avslappnade förhållanden diskuterar jämställdhetsfrågor. Senast ledde det till tanken på att arbeta för gratis till preventivmedel till unga. Då flera gjorde fullmäktigemotioner om saken hade de varandra som stödjande nätverk.

Allt detta är små konkreta exempel på det förnyelsearbete hon efterlyser i kolumnen Blicken mot framtiden.

– Vår avsikt är att denna aktivare verksamhetsform ska sprida sig till andra avdelningar inom partiet. Det här var ett bra ställe att börja på. Det gäller att träffa folk.

Att erfarenheterna så här långt är goda råder inget tvivel om. Karlsson säger att verksamheten nu uppskattas mer och växer. Vårmötet – som förstås ordnades i samband med ett seminarium i och med att möten inte tillskrivs något egenvärde – lockade 40 personer, vilket är betydligt fler än de senaste vårarna och ett tiotal fler än förväntat.

Ett växande engagemang inom föreningen är viktigt bland annat med tanke på att SDP i vårens val i flera kommuner hade betydligt fler män än kvinnor på kandidatlistan.

– Men kvinnorna gjorde ett bra val. Av de 20 kandidater som fick över 500 röster i Nyland var 13 kvinnor.

Johan Kvarnström

Inga kommentar ännu.

Kommentera