Kontakt

No entiendo. Jag förstår inte!

07.04.2014

Det är med tacksamhet jag tänker på gymnasiets språkundervisning. I Åbo Svenska Samskola gick jag på språklinjen och grunden lades till ett livslångt intresse för språk. Vi studerade engelska, franska, tyska och latin. Latin, tänker ni kanske goda Abl-läsare. Latin? Men latinet gav en språngbräda till andra europeiska språk, italienska, spanska, grekiska. Jag gör inte […]

Alla vinner på språkbad

07.04.2014

Språkbad (kielikylpy) är en unik inlärningsmetod som gärna kunde tillämpas i flera tvåspråkiga kommuner i Finland. Språkbadet hotar inte elevens egna språkliga utveckling och medvetenhet, däremot ger det ett språk till. Att behärska Finlands två nationalspråk, finska och svenska obehindrat är en av de största rikedomarna man kan ge ett barn. Språkbadsmetoden grundar sig på […]

Turbulens framöver

07.04.2014

Jutta Urpilainen uppträdde glad och lättad med de andra partiordförandena, då man lyckats komma överens om ett stort steg framåt gällande SoHä-reformen. Man vill nu lägga de fem universitetssjukhusdistrikten som bas för reformen. Det betyder att den fungerande specialsjukvården inte splittras och att reformen lösgörs från kommunreformen. Primärhälsovården underställs även de fem distriktens beslutande rätt […]

Alla vinner på språkbad

29.04.2014

Språkbad (kielikylpy) är en unik inlärningsmetod som gärna kunde tillämpas i flera tvåspråkiga kommuner i Finland. Språkbadet hotar inte elevens egna språkliga utveckling och medvetenhet, däremot ger det ett språk till. Att behärska Finlands två nationalspråk, finska och svenska obehindrat är en av de största rikedomarna man kan ge ett barn. Språkbadsmetoden grundar sig på […]

Turbulens framöver

29.04.2014

Jutta Urpilainen uppträdde glad och lättad med de andra partiordförandena, då man lyckats komma överens om ett stort steg framåt gällande SoHä-reformen. Man vill nu lägga de fem universitetssjukhusdistrikten som bas för reformen. Det betyder att den fungerande specialsjukvården inte splittras och att reformen lösgörs från kommunreformen. Primärhälsovården underställs även de fem distriktens beslutande rätt […]