Kontakt

FSD Österbotten: Avgiftsfri dagvård behövs

27.02.2017

Socialdemokraterna har gått in för att på sikt göra dagvården i Finland avgiftsfri. Vi är beredda att ta ansvar för att utveckla och förnya vårt samhälle. Dagvård ledd av professionella pedagoger är ett bra sätt att ge sina barn sociala färdigheter, en bra skolanpassning och helt enkelt en god start i livet. I Österbotten kommer […]

Storbjörk vill fortsätta leda FSD Österbotten

20.02.2017

Jacob Storbjörk.

Jacob Storbjörk kommer på FSD Österbottens årsmöte den 25:e februari i Vasa att ställa upp för omval till posten som kretsordförande för de finlandssvenska socialdemokraterna i Österbotten. Storbjörk har nominerats av sin lokalavdelning, Jakobstads Svenska Arbetarförening. -Jag tycker vi har lyckats höja profilen och haft en speciellt aktiv roll i jourreformen och frågor som berört […]

Mellanrapport om valet: Vasa och Pargas

07.02.2017

Ordförande för Vasa svenska socialdemokrater, Harri Niskanen ingick i FSD-gruppen på SDP:s kongress.

– Vi jobbar hårt och rekryterar hela tiden, säger Harri Niskanen, som vid årsskiftet tog över som ordförande för Vasa svenska socialdemokrater i en kommentar till läget inför kommunalvalet. -Vi har sju säkra kandidater på vår lista och jag tror att vi ännu kan komma upp till 14 kandidater, säger han. Harri Niskanen konstaterar att […]

Socialdemokraterna värnar om en god offentlig vård

25.01.2017

FSD i Österbotten leds av: Peter Sjökvist och Jacob Storbjörk.

FSD Österbottens kretsstyrelse kommer att arbeta för att Jakobstadsregionen ska ha en rättvis och god service även i framtiden. Därför ser vi med stor oro på den helhetsupphandling av social- och sjukvård som Jakobstad, Pedersöre och Larsmo är i beredskap att fullföra. En sambolagisering i detta skede är mycket riskfylld, av flera orsaker, men främst […]

Mats Lagerstam leder Raseborgs socialdemokrater

15.01.2017

Valseminarium i Raseborg. (Foto: Tuula Huuhtanen)

Mats Lagerstam är ny ordförande för Raseborgs socialdemokratiska kommunalorganisation, vars styrelse konstituerades vid årsskiftet. Övriga styrelsemedlemmar är Ulf Heimberg, Holger Wickström, Jorma Saaristo, Lenita Vanhapelto, Tom Rehn, Rune Westerlund, Sami Letti, Petri Kajander, Nina Wessberg, Eva Comét och Frank Holmlund. Styrelsen är vald för 2-årsperioden 2017-2018. Förberedelserna inför vårens kommunalval är i full gång och […]