MENY

Viktor Kock om SDP:s modell för familjeledighet: ”Ett realistiskt steg framåt”

Kuva: Hildur Boldt

– Vi behöver fler pappor som är hemma och byter blöjor, säger FSD:s ordförande Viktor Kock som hyllar SDP:s nya modell för familjeledighet.

Det finns ett behov av att reformera systemet för familjeledigheter så att det anpassas till dagens samhälle. SDP:s modell är flexibel och beaktar barnens rätt till båda föräldrarna, konstaterar Viktor Kock, ordförande för Finlands svenska socialdemokrater. Samtidigt som den innehåller morötter för de familjer som delar föräldraledigheten jämlikare blir den enligt honom flexiblare för att passa alla familjer.

– I dagsläget tar männen ut under 10 procent av all familjeledighet. Det här är den enskilt största orsaken till löneskillnaderna mellan könen. Eftersom tre månader i den föreslagna modellen öronmärks åt vardera föräldern, försvinner de ekonomiska argumenten för att endast den ena föräldern skall stanna hemma.

I modellen får familjen 12 månader inkomstrelaterad föräldrapenning, varav 3 månader är öronmärkta för vardera föräldern. Efter det har familjerna rätt till en föräldrapenning om 600 euro i månaden i 12 månader som kan halveras för att förlänga ledigheten. Föräldrapenningen kan tas ut flexibelt i perioder fram till att barnet är 10 år. Föräldraledigheten kan på så sätt bättre än i dagsläget anpassas till alla familjers situation.

– Jag hoppas att man över partigränserna tar till sig de förslag SDP kommer med. Familjepolitiken bör reformeras. SDP:s helhet inkluderar också en avgiftsfri småbarnspedagogik, säger Kock som under flera år har talat varmt för den så kallade 6+6+6-modellen.

Modellen som SDP nu föreslår beskriver han som kostnadsneutral och som ett realistiskt steg framåt. För utgångspunkten är klar:

– Vi behöver fler pappor som är hemma och byter blöjor.

ABL

MNESORD

Diskussion

Språkfrågan stal showen på Island – ”Bra att också Lundberg vill främja språkliga rättigheter”

Kuva: Johan Kvarnström

– Jag är glad att Britt Lundberg har insett sin felbedömning, säger Maarit Feldt-Ranta efter den senaste vändningen kring Nordiska rådets arbetsspråk. Rådet har emellertid haft fler frågor på agendan som hamnat i skymundan av språkdebatten.

Lue lisää

Sitra: Revolutionen inom trafiken startar bland unga

Kuva: Foto: Pixabay
Största delen av finländarna anser det viktigt att handla på ett för miljön skonsamt sätt och speciellt unga är beredda att ändra sina färdsätt för att minska miljökonsekvenserna, visar en enkät som Sitra låtit göra. Unga är föregångare när det gäller att anlita nya färdsätt som grundar sig på delningsekonomi.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Nordiska rådets president Britt Lundberg svek Finlands riksdag

Kuva: Jari Soini

– Jag är verkligen besviken, säger Maarit Feldt-Ranta efter att Nordiska rådets president Britt Lundberg (C) lagt den avgörande rösten mot finskans och isländskans ställning i rådet.

Lue lisää

Diskussion

”Nya alkohollagen inne på fel spår”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Motståndet mot starköl och alkoläsk i matbutiker och kiosker stöter på motstånd över partigränserna. På andra punkter välkomnas en förnyelse av alkohollagen med öppna armar.


Tisdagens remissdebatt i riksdagen gav tydliga signaler om att regeringen måste justera sin proposition om en ny alkohollag i varje fall vad gäller starkare drycker än mellanöl i andra butiker än Alko. I övrigt är så gott som alla ense om att lagen behöver förnyas och att det är välkommet med mindre byråkrati och ett avskaffande av övernitiska regleringar och olika rättighetsnivåer på utskänkningstillstånd.

Frågan om starköl ses som allt annat än försumbar trots goda aspekter av förnyelsen. Den är allvarlig i och med att starkare drycker i matbutikerna kan utgöra en folkhälsorisk. Till exempel sade Tuula Haatainen (SDP) att ölkonsumtionen ökar på ett lömskt sätt när matbutikerna kan sälja starköl på rea.

 

 

”Barnen som tar skada”

Även bland annat Nylands Socialdemokratiska Kvinnor avfärdar regeringens intentioner att tillåta försäljning av starköl och alkoläsk i butiker och kiosker.

– Det är barn och familjer som kommer ta skada allt mer och därmed ökar kostnaderna för och behovet av barnskydd. Redan i nuläget lever ungefär 100 000 barn i familjer där alkoholbruk åsamkar barnen skador. Finns det på regeringens agenda att öka barnens lidande eller är regeringen inte förtrogen med sitt eget förslag, frågar föreningens ordförande Anette Karlsson.

Hon säger att det framgår ur lagförslagets motiveringar att förnyelsen kommer påverka folkhälsan och öka skillnader i välbefinnande mer än ge de önskade effekterna på näringslivet.

Nylands Socialdemokratiska Kvinnor påminner om att totala mängden av skadliga följder av alkohol ökade i takt med totalkonsumtionen fram till 2008. Efter det fattades flera beslut om höjd alkoholskatt och alkoholreklamen begränsades, varpå både konsumtionen och skadorna minskade. Föreningen anser att regeringen borde ta till begränsning av tillgänglighet och marknadsföring, samt skattemässiga åtgärder, om den huvudsakliga målsättningen är att minska alkoholens negativa följder.

– Då alkoholpolitiska beslut fattas vore det bra att tänka på att barn och ungas alkoholbruk har börjat vända nedåt och alkoholkonsumtionen överlag har minskat. Den utvecklingen borde man hålla fast vid, säger vice ordförande Tarja Eklund.

Diskussion

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet går hand i hand med förlängd läroplikt

Rebecca Åkers.

Medborgarinitiativet om avgiftsfritt andra stadie är en bra början och skapar en behövlig debatt, enligt Rebecca Åkers som fortsätter efterlysa en förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion