MENY

Våldet kan inte vinna

Kuva: Lehtikuva

Svenska socialdemokraterna samlas i dag till kongress under rubriken Trygghet i en ny tid. Huvudtemat blev i och med lastbilsdådet kusligt aktuellt, riktigt kusligt, skriver Johan Kvarnström. 

 

Chefredaktörens kolumn med anledning av dådet i Stockholm:

 

På fredag eftermiddag är Helsingfors tågstation som vanligt full av liv och rörelse. Det är förväntan i luften, en ivrig stämning inför veckoslutet. Vi är många som börjar pusta ut då tåget väl är i rörelse. Flera har säkert också den stundande valdagen i tankarna.

Jag skriver ett par jobbmejl och läser lite. Överväger att sätta undan telefonen för dagen. Bara en sista koll i flödet. Och så dyker det upp: ”JUST NU: Lastbil har rammat människor i Stockholm.”

Nej, nej, nej. Det får inte vara sant.

Koncentrerat börjar jag läsa och följa med. Gäller att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt. Tyvärr börjar man bli van med att reagera på våldsdåd som slumpmässigt drabbar oskyldiga civila mitt i vardagslivet. Det händer varstans, men ännu inte här. ”Det kryper närmare” sade flera här i Finland redan på måndagen efter terrordådet i St Petersburgs tunnelbana. Dådet i Stockholm kan socialt och kulturellt kännas ännu närmare, en stor del av oss har varit just där, besöker svenska huvudstaden relativt ofta och har vänner, släktingar och bekanta där. Stockholm känns mer som hemma och det är naturligt att reaktionerna är därefter även om varje människoliv är lika mycket värt.

Den inre kritiska rösten viskar ändå något frågande om varför jag inte reagerade på samma sätt på veckans giftgasattack i Syrien där hundra personer dödades, bland dem barn. Den kritiska frågan har sin plats i diskussionen, men också förklarande svar, främst psykologiska. Jag måste vifta undan den för stunden. Tänker på Stockholm. Läser den senaste knapphändiga informationen och plockar ihop mina grejer.

Väl ute på perrongen i Karis blir det korta skärrade samtal om det skedda. Någon som vet mer? Kommer det att smälla på fler ställen? Är det över? Och vad hände riktigt?

Nyhetsrapporteringen är föredömligt snabb och springer inte händelserna i förväg den här gången. Jag noterar överraskande många kommentarer om att det nu gäller att komma ihåg att inte fördöma fler än den eller de skyldiga, att den som gör något sådant här inte representerar ett folkslag eller en religion. Det stämmer. Det är ändå tragiskt att det självklara måste sägas med emfas, och kanske ändå inte gäller enligt alla i den delvis polariserade opinionens högljudda utkanter.

Våra politiker agerar värdigt, beklagar sorgen och fördömer våldet. Det gäller över partigränserna, över landsgränserna. Sveriges statsminister Stefan Löfven uttalar sig som en landsfader bör:

”Sverige är attackerat.”

”Mina tankar går till offren, de skadade, deras nära och kära och till hela svenska folket i denna svåra stund.”

I dag vet vi att minst fyra dödats då en person stulit en lastbil och kört den längs en gågata och in i Åhlens varuhus. Flera är skadade. En person är gripen och anhållen.

Samtidigt samlas socialdemokraterna i dag till kongress i Göteborg under rubriken Trygghet i en ny tid. Huvudtemat, med ursprung i den organiserade brottslighetens eskalerande dödsskjutningar, blev plötsligt kusligt aktuellt, riktigt kusligt. Socialdemokraternas Tomas Eneroth skriver på Facebook att han är på plats i Göteborg och ”fast besluten att inte låta en terrorhandling förhindra vårt sätt att leva, vår demokrati och vår frihet.”

Även statsministern påminner om att kärleken måste segra:

”Till alla er som har förlorat någon eller oroas över någon som är skadad – ni ska veta att hela Sverige är med er. Jag vill också rikta ett särskilt tack till alla poliser, räddnings- och sjukvårdspersonal och alla som frivilligt hjälpt människor när de behövt det som mest – ni är en stolthet för vårt land.

Oavsett vem eller vilka det är som angripit oss är deras mål att underminera demokratin och så split mellan oss. Men de kommer inte att lyckas. De kan inte kuva oss, de kan inte styra våra liv och de kommer aldrig att vinna.

Jag vet att många nu är oroliga och skärrade. Och vi är många som kramar de vi älskar extra hårt i kväll. Polisen, alla våra andra myndigheter och regeringen arbetar outtröttligt för er trygghet.

Ta hand om varandra. Tillsammans ska vi ta hand om Sverige.”

Det sägs att man inte vet vad man har innan det går förlorat. På liknande sätt kan känslan av gemenskap växa då ondskan slår till. Efter dådet berättade många vittnen om det ohyggligt hemska, traumatiska och sorgliga, men också om att människorna i Stockholm plötsligt började tala med varandra. Den anonyma massan blev individer. Ögon öppnades för medmänniskan.

Gemenskapen och välviljan kom också till uttryck då invånare öppnade sina hem genom att på sociala medier använda hashtaggen #openstockholm. De som på grund av dådet blivit fast i stan fick en plats att söka sig till mitt i otryggheten. Den reaktionen är värd att ta fasta på då debatten om det skedda tar fart på allvar. Våldet får inte vinna, kan inte vinna per definition. Det gäller Stockholm, St Petersburg och Syrien. Det gäller universellt.

Som Löfven säger: Ta hand om varandra. 

Johan Kvarnström

MNESORD

Språkfrågan stal showen på Island – ”Bra att också Lundberg vill främja språkliga rättigheter”

Kuva: Johan Kvarnström

– Jag är glad att Britt Lundberg har insett sin felbedömning, säger Maarit Feldt-Ranta efter den senaste vändningen kring Nordiska rådets arbetsspråk. Rådet har emellertid haft fler frågor på agendan som hamnat i skymundan av språkdebatten.

Lue lisää

Sitra: Revolutionen inom trafiken startar bland unga

Kuva: Foto: Pixabay
Största delen av finländarna anser det viktigt att handla på ett för miljön skonsamt sätt och speciellt unga är beredda att ändra sina färdsätt för att minska miljökonsekvenserna, visar en enkät som Sitra låtit göra. Unga är föregångare när det gäller att anlita nya färdsätt som grundar sig på delningsekonomi.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Nordiska rådets president Britt Lundberg svek Finlands riksdag

Kuva: Jari Soini

– Jag är verkligen besviken, säger Maarit Feldt-Ranta efter att Nordiska rådets president Britt Lundberg (C) lagt den avgörande rösten mot finskans och isländskans ställning i rådet.

Lue lisää

Diskussion

”Nya alkohollagen inne på fel spår”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Motståndet mot starköl och alkoläsk i matbutiker och kiosker stöter på motstånd över partigränserna. På andra punkter välkomnas en förnyelse av alkohollagen med öppna armar.


Tisdagens remissdebatt i riksdagen gav tydliga signaler om att regeringen måste justera sin proposition om en ny alkohollag i varje fall vad gäller starkare drycker än mellanöl i andra butiker än Alko. I övrigt är så gott som alla ense om att lagen behöver förnyas och att det är välkommet med mindre byråkrati och ett avskaffande av övernitiska regleringar och olika rättighetsnivåer på utskänkningstillstånd.

Frågan om starköl ses som allt annat än försumbar trots goda aspekter av förnyelsen. Den är allvarlig i och med att starkare drycker i matbutikerna kan utgöra en folkhälsorisk. Till exempel sade Tuula Haatainen (SDP) att ölkonsumtionen ökar på ett lömskt sätt när matbutikerna kan sälja starköl på rea.

 

 

”Barnen som tar skada”

Även bland annat Nylands Socialdemokratiska Kvinnor avfärdar regeringens intentioner att tillåta försäljning av starköl och alkoläsk i butiker och kiosker.

– Det är barn och familjer som kommer ta skada allt mer och därmed ökar kostnaderna för och behovet av barnskydd. Redan i nuläget lever ungefär 100 000 barn i familjer där alkoholbruk åsamkar barnen skador. Finns det på regeringens agenda att öka barnens lidande eller är regeringen inte förtrogen med sitt eget förslag, frågar föreningens ordförande Anette Karlsson.

Hon säger att det framgår ur lagförslagets motiveringar att förnyelsen kommer påverka folkhälsan och öka skillnader i välbefinnande mer än ge de önskade effekterna på näringslivet.

Nylands Socialdemokratiska Kvinnor påminner om att totala mängden av skadliga följder av alkohol ökade i takt med totalkonsumtionen fram till 2008. Efter det fattades flera beslut om höjd alkoholskatt och alkoholreklamen begränsades, varpå både konsumtionen och skadorna minskade. Föreningen anser att regeringen borde ta till begränsning av tillgänglighet och marknadsföring, samt skattemässiga åtgärder, om den huvudsakliga målsättningen är att minska alkoholens negativa följder.

– Då alkoholpolitiska beslut fattas vore det bra att tänka på att barn och ungas alkoholbruk har börjat vända nedåt och alkoholkonsumtionen överlag har minskat. Den utvecklingen borde man hålla fast vid, säger vice ordförande Tarja Eklund.

Diskussion

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet går hand i hand med förlängd läroplikt

Rebecca Åkers.

Medborgarinitiativet om avgiftsfritt andra stadie är en bra början och skapar en behövlig debatt, enligt Rebecca Åkers som fortsätter efterlysa en förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion