MENY

Tomt i riksdagen då medborgarinitiativet debatterades

Kuva: Jukka-Pekka Flander

Ingen minister och endast ett tjugotal riksdagsledamöter var på plats för att diskutera jourreformen och medborgarinitiativet om hälso- och sjukvårdslagen på torsdag eftermiddag. 

Ansvariga ministrars aviserade frånvaro väckte kritik redan i förväg. Bland andra Jacob Storbjörk som jobbat aktivt med medborgarinitiativet kom med ett skarpt uttalande.

Men omsorgsminister Juha Rehula (C) och social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila (Sannf) var minsann inte de enda som var frånvarande. Leden glesnade så till den grad att en stor del av remissdebatten fördes med endast ett tjugotal riksdagsledamöter på plats.

SFP:s Anna-Maj Henriksson begärde därför till slut bordläggning.

Det var framför allt SFP och SDP som talade för en ändring i enlighet med medborgarinitiativet, som man kan läsa mer om här.

Maarit Feldt-Ranta underströk att det är en fråga om grundläggande rättigheter och inte regionalpolitik. Jutta Urpilainen lyfte fram att de status som sjukhusen får inte handlar bara om vilka tjänster de erbjuder på kort sikt utan också hur de utvecklas över tid; ett påpekande som stärker språkargumentet för omfattande jour i Vasa.

Debattörerna hade överlag lätt att argumentera för omfattande jour i Vasa då även expertutlåtanden talar relativt enhälligt för en sådan lösning.

De glesa leden kan delvis tänkas förklaras med att det endast är debattens formella del som förs i plenisalen och att inget beslut ändå skulle fattas denna eftermiddag. Men ministrarna i denna regering är ändå inte alltid frånvarande då medborgarinitiativ ska behandlas. Det verkar bero lite på hur saken faller dem i smaken. Då medborgarinitiativet om Malms flygfält nyligen debatterades i riksdagen var tre av Centerns ministrar på plats, inklusive statsminister Juha Sipilä.

Tidigare i veckan då beslut verkligen skulle fattas, om bland annat det omdebatterade förvaltningsregistret, var 43 ledamöter frånvarande. Det är en anmärkningsvärd andel i en allvarlig fråga som ledde till omröstning utan given utgång. 

Johan Kvarnström

MNESORD

Språkfrågan stal showen på Island – ”Bra att också Lundberg vill främja språkliga rättigheter”

Kuva: Johan Kvarnström

– Jag är glad att Britt Lundberg har insett sin felbedömning, säger Maarit Feldt-Ranta efter den senaste vändningen kring Nordiska rådets arbetsspråk. Rådet har emellertid haft fler frågor på agendan som hamnat i skymundan av språkdebatten.

Lue lisää

Sitra: Revolutionen inom trafiken startar bland unga

Kuva: Foto: Pixabay
Största delen av finländarna anser det viktigt att handla på ett för miljön skonsamt sätt och speciellt unga är beredda att ändra sina färdsätt för att minska miljökonsekvenserna, visar en enkät som Sitra låtit göra. Unga är föregångare när det gäller att anlita nya färdsätt som grundar sig på delningsekonomi.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Nordiska rådets president Britt Lundberg svek Finlands riksdag

Kuva: Jari Soini

– Jag är verkligen besviken, säger Maarit Feldt-Ranta efter att Nordiska rådets president Britt Lundberg (C) lagt den avgörande rösten mot finskans och isländskans ställning i rådet.

Lue lisää

Diskussion

”Nya alkohollagen inne på fel spår”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Motståndet mot starköl och alkoläsk i matbutiker och kiosker stöter på motstånd över partigränserna. På andra punkter välkomnas en förnyelse av alkohollagen med öppna armar.


Tisdagens remissdebatt i riksdagen gav tydliga signaler om att regeringen måste justera sin proposition om en ny alkohollag i varje fall vad gäller starkare drycker än mellanöl i andra butiker än Alko. I övrigt är så gott som alla ense om att lagen behöver förnyas och att det är välkommet med mindre byråkrati och ett avskaffande av övernitiska regleringar och olika rättighetsnivåer på utskänkningstillstånd.

Frågan om starköl ses som allt annat än försumbar trots goda aspekter av förnyelsen. Den är allvarlig i och med att starkare drycker i matbutikerna kan utgöra en folkhälsorisk. Till exempel sade Tuula Haatainen (SDP) att ölkonsumtionen ökar på ett lömskt sätt när matbutikerna kan sälja starköl på rea.

 

 

”Barnen som tar skada”

Även bland annat Nylands Socialdemokratiska Kvinnor avfärdar regeringens intentioner att tillåta försäljning av starköl och alkoläsk i butiker och kiosker.

– Det är barn och familjer som kommer ta skada allt mer och därmed ökar kostnaderna för och behovet av barnskydd. Redan i nuläget lever ungefär 100 000 barn i familjer där alkoholbruk åsamkar barnen skador. Finns det på regeringens agenda att öka barnens lidande eller är regeringen inte förtrogen med sitt eget förslag, frågar föreningens ordförande Anette Karlsson.

Hon säger att det framgår ur lagförslagets motiveringar att förnyelsen kommer påverka folkhälsan och öka skillnader i välbefinnande mer än ge de önskade effekterna på näringslivet.

Nylands Socialdemokratiska Kvinnor påminner om att totala mängden av skadliga följder av alkohol ökade i takt med totalkonsumtionen fram till 2008. Efter det fattades flera beslut om höjd alkoholskatt och alkoholreklamen begränsades, varpå både konsumtionen och skadorna minskade. Föreningen anser att regeringen borde ta till begränsning av tillgänglighet och marknadsföring, samt skattemässiga åtgärder, om den huvudsakliga målsättningen är att minska alkoholens negativa följder.

– Då alkoholpolitiska beslut fattas vore det bra att tänka på att barn och ungas alkoholbruk har börjat vända nedåt och alkoholkonsumtionen överlag har minskat. Den utvecklingen borde man hålla fast vid, säger vice ordförande Tarja Eklund.

Diskussion

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet går hand i hand med förlängd läroplikt

Rebecca Åkers.

Medborgarinitiativet om avgiftsfritt andra stadie är en bra början och skapar en behövlig debatt, enligt Rebecca Åkers som fortsätter efterlysa en förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion