MENY
[pro_ad_display_adzone id=68868]

Stilsäkert av Westö

Kuva: Foto: Marica Rosengård. (Bilden beskuren).

Kjell Westö har skrivit en djupsinnig roman där personerna och deras utveckling och relationer trots allt blir viktigare än estetiska och filosofiska funderingar, skriver Topi Lappalainen.


Bokrecension: Kjell Westö – Den svavelgula himlen (2017). Schildts & Söderströms, 475 s.

 

En av den finlandssvenska litteraturscenens fixstjärnor är utan vidare Kjell Westö. Helsingfors har sällan skildrats med sådan pregnans och skärpa som i hans verk. Det stora genombrottet fick han med romanen Drakarna över Helsingfors (1996). Nu 21 år senare har han skrivit en roman som på många sätt liknar genombrottsromanen och anknyter till den. Jagberättaren i Den svavelgula himlen är en romanförfattare som är ett par år äldre än vad Westö är i verkliga livet men har i princip vuxit upp under samma tidsperiod och i samma stad. Vad som gör honom speciell är att han har skrivit en roman som på många sätt liknar Drakarna över Helsingfors och rönt stora framgångar med den men i övrigt har han inte haft samma framgång med sina böcker. Vad huvudpersonens författarskap beträffar är Westös nya roman nästan spekulativ fiktion där en Westöliknande författare får ett liknande genombrott som han själv. Men vad händer sedan när den tidiga succén – till skillnad från den riktiga Kjell Westös fall – i första hand följs upp av skrivkramp och böcker som blir allt annat än väl mottagna?

 

Den viktigaste tråden i romanen är knappast Westös lek med sin egen författarmyt och tunt beslöjade kommentarer om Drakarna över Helsingfors. Det låter sig också sägas att man inte ska läsa huvudpersonen enbart som Kjell Westös alter ego. Han har samma yrke och skriver till och med liknande böcker men annars har han sina egna fiktiva drag. Det är ett metafiktivt trick och samtidigt ett tryggt val av ämne att författaren Westö väljer att skriva en hel del om författandet som verksamhet och om förlagsindustrins villkor. Den litteraturintresserade läsaren får följa huvudpersonen till ett förlags styrelsemöte, till Helsingfors bokmässa och till Finlandsarenan i Björneborg. I början av romanen håller han på med att skriva en essä om de latinamerikanska författarna Jorge Luis Borges och Roberto Bolaño.

 

I första hand är Den svavelgula himlen en psykologisk roman om kärleksrelationer. Den handlar inte bara om kärlek utan om vänskap, sex och sexualitet på ett mycket mer djuplodande sätt än vad fallet brukar vara i traditionella kärleksromaner. Kön och klass är väldigt viktiga faktorer i romanen. Svårigheterna med att binda sig i ett fast förhållande är utan vidare ett centralt tema. Där finns vissa likheter till Milan Kunderas Varats olidliga lätthet, för att nämna en klassiker där huvudpersonerna funderar kring kärlekens väsen och dessutom är inne på estetiska spörsmål kring vad sentimentalitet är för något. Westö har skrivit en djupsinnig roman där personerna och deras utveckling och relationer trots allt blir viktigare än estetiska och filosofiska funderingar. Skildringen av romanens miljöer är ställvis poetisk och gripande men Westö har tydligt valt att fokusera på personskildringen. Helsingfors är inte romanens viktigaste huvudperson utan en scen där det händer ett och annat. Det storstilat episka sättet att skildra kärleksrelationer påminner något om sådana klassikerförfattare som Evelyn Waugh och John Irving. Självfallet påminner romanen mycket om Drakarna över Helsingfors och kompletterar den romanen på ett värdigt och stilsäkert sätt.

 

Den svavelgula himlen handlar huvudsakligen om den förmögna familjen Rabell, syskonen Alex och Stella och huvudpersonens relation till dem. Han kommer själv från en mindre förmögen familj och klasstillhörighet är något som problematiseras i romanen gång på gång. Samhällsutvecklingen från 1969 till i dag bildar en viktig bakgrund för händelseförloppet och det diskuteras en del politik i romanen. I slutet blir flyktingfrågan central och med den blir den globala solidariteten en brännpunkt. Stella Rabell tycker att det räcker att hon donerar pengar till välgörenhet, medan dottern vill göra mycket mer för att synliggöra frågan. Just i Stellas fall får man följa en intressant utvecklingslinje från en extremt radikal person som sympatiserar med Baader-Meinhofligan på 1970-talet, som via en mindre framgångsrik skådespelarkarriär i Berlin blir en dam i medelåldern som jobbar som PR-konsult på Kreab efter att ha sålt sitt eget företag inom samma bransch. Alex Rabells hänsynslösa agerande under 1980-talets yuppieår är också ett viktigt spår i romanen. Som fallet brukar vara med Kjell Westös romaner, bjuder Den svavelgula himlen på mycket att tänka på om vår tid, de gångna decennierna, fina miljöer och kluvna personer som antingen kämpar vidare genom olika kriser eller går under. Romanens Ramsvik är på sitt sätt en skildring av det ultimata finlandssvenska sommarparadiset, där det idylliska döljer något obehagligt som finns under ytan, en familjehemlighet.

 

Topi Lappalainen

 

ÄMNESORD

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=139047]

SDP: Våldets spiral måste brytas – Turkiets attack i norra Syrien måste få ett slut

SDP kräver att våldet i Syrien ska upphöra. Partistyrelsen enades på torsdagen om ett ställningstagande mot Turkiets attacker i norra Syrien mot den kurdiska enklaven Afrin.

 


“Kriget i Syrien har redan pågått i sju år och krävt ungefär en halv miljon civila offer. Fem och en halv miljon syrier har hittills tvingats lämna sitt hem och fly utomlands. Under det här årets första månader har situationen förvärrats” sägs i uttalandet.

SDP anser att Turkiets attacker mot Afrin – med hundratals dödsoffer – strider mot alla internationella konventioner och människorättsprinciper.

I ställningstagandet betonas att alla etniska gruppers rättigheter måste tryggas och att förtrycket av kurderna måste stoppas.

“Turkiet har ingen rätt att med våldsanvändning i Syrien utvidga och skapa nya säkerhetsproblem. Turkiet måste omedelbart börja dra sig tillbaka från norra Syrien och Afrin”.

Enligt SDP måste Turkiets krigshandlingar i öst-Ghouta fördömas. Detsamma gäller den syriska regeringens bombningar av Ghouta som under året kan kräva tusentals civila offer. Ställningstagandet understryker vikten av vapenvila, seriösa fredsförhandlingar och tillräckligt effektiv humanitär hjälp till Syrien.

Finlands Fredsförbund har också uppmärksammat frågan och kritiserat Finlands vapenexport till Turkiet.

 

ÄMNESORD

SDP listar konkreta punkter för mer jämlikhet och visar hur de ska finansieras

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Antton Rönnholm, Antti Rinner och Matias Mäkynen presenterar SDP:s program för ett mer jämlikt Finland.

Socialdemokraterna vill bland annat höja de lägsta pensionerna, reformera familjeledigheterna och göra andra stadiets utbildning avgiftsfri med förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=139152]

EU-rätt: Slut på privata skiljedomstolar?

Kuva: Foto: Joachim Kasten
En demonstrant som under en protest mot TTIP och Ceta skyltade med budskapet om att inskränka storbolagens makt.

Det finns starka skäl för antagandet att tisdagen den 6 mars 2018 var ett historiskt datum för rättskipning inom den Europeiska unionen.

Lue lisää

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=50534]

Fullmäktigemotion ger resultat: Jakobstad inför avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Ett viktigt och modigt första steg, enligt fullmäktiges vice ordförande Jacob Storbjörk (SDP).

 

Han kallar fullmäktigesbeslut för socialpolitisk historia i och med att Jakobstad blir den första österbottniska kommunen att införa avgiftsfri småbarnspedagogik.

 

Det sker för 5-åringar och från och med 2019. Även om fullmäktigemotionen talade för en ännu mer omfattande förändring ser Storbjörk detta som ett viktigt och modigt första steg. På Facebook konstaterar han följande:

 

“En avgiftsfri och kvalitativ småbarnspedagogik kan sätta Jakobstad på kartan, stärka familjernas köpkraft, höja sysselsättningsgraden och öka inflyttningen till staden.

Det främsta argumentet för en avgiftsfri småbarnspedagogik är ändå barnens jämlika möjligheter att ta del av den pedagogiska verksamheten i kommunen. En avgiftsfri småbarnspedagogik är ett steg mot ett mera jämlikt samhälle där varje barns bästa är utgångspunkt.”

 

SDP arbetar som parti för avgiftsfri småbarnspedagogik och avgiftsfri andra stadiets utbildning (i samband med förlängd läroplikt). Detta kräver förstås förändringar förankrade i beslut på riksnivå, men de finlandssvenska socialdemokraterna har i en handfull kommuner velat gå i bräschen för förändringen och lämnat in fullmäktigemotioner om avgiftsfri småbarnspedagogik. En del har lämnats in i den socialdemokratiska gruppens namn och en del över partigränserna.

 

“Tror SFP på sin politik?”

FSD:s ordförande Viktor Kock har drivit frågan starkt inom FSD och applåderar den framgång som nu skett i Jakobstad.

 

I Kocks hemkommun Pedersöre röstades initiativet ned. Detsamma gäller i Malax och Korsholm och i Raseborg är stadsstyrelsens förslag till fullmäktige att motionen inte leder till åtgärder.

 

– FSD har jobbat hårt för detta och lämnat in motioner i flera finlandssvenska kommuner. Vi är övertygade om att en avgiftsfri småbarnspedagogik har många positiva effekter. En avgiftsfri småbarnspedagogik är också partiets linje varför det är naturligt att vi på kommunal nivå försöker införa den, säger Kock och konstaterar att regeringen inte har prioriterat frågan, varpå några nationella beslut inte är på kommande under denna mandatperiod.

 

– Då både SDP och SFP har en avgiftsfri småbarnspedagogik som målsättning borde det inte vara några problem att genomföra i de finlandssvenska kommunerna. Till skillnad från SDP:s fullmäktigeledamöter verkar tyvärr många av SFP:s ledamöter inte tro på sitt partis politik och därför röstat ner motionerna.

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=50540]

Arbetarbladet.fi fortsätter förnyas i samarbete med Demokraatti

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Från och med i dag har Arbetarbladet nytt utseende precis som Demokraattis webbsidor. Förutom det visuella är förnyelsens ledord smidighet och snabbhet.

 

Den första versionen av förnyelsen togs i användning under natten till tisdagen.

 

Den nya sajten är fullständigt mobilanpassad och huvudnyheten får mer utrymme än tidigare på ingångssidan.

 

Det som inte syns men som märks är bakgrundsteknologin som ska göra att webbsidorna laddas snabbare än tidigare.

 

Det handlar om en förnyelse som Demokraatti initierat och arbetat med en längre tid och som är tänkt att stå pall för tidens tand under överskådlig framtid.

 

– För Arbetarbladets del sker förnyelsen ganska tätt inpå den föregående uppdateringen som innebar en större förändring. Det var då vi så att säga band oss samman med Demokraatti för att öka växelverkan, vilket också lyckats utomordentligt väl. En fördel med att dela teknisk hemvist är att få vara med i det kontinuerliga utvecklingsarbetet som den nya förnyelsen är ett exempel på, säger ABL:s chefredaktör Johan Kvarnström.

 

Arbetet är ändå inte klart och ABL ber läsare om dels kommentarer och feedback till arbetarbladet@gmail.com, dels om tålamod för det som ännu är halvfärdigt.

 

En del tillfälliga brister är vi redan medvetna om. Via menyn leder i skrivande stund ett par av underkategorierna till tomma sidor och det finns på vissa ställen en balk med mest lästa som tar in Demokraattis artiklar. Allt detta ska åtgärdas så fort som möjligt och vi beklagar olägenheterna, samtidigt som förnyelsen är ett exempel på hur en liten tidning genom samarbete kan ha toppmoderna hemsidor.

För Demokraattis del har Rane Aunimo som är redaktionschef för webben hållit i trådarna för förnyelsen som förverkligats av digibyrån Namia.

 

ÄMNESORD