MENY

SDP:s modell för familjeledighet ska ”leda bort från stereotypierna”

Flexibel, realistisk, könsneutral, och med en hållbar finansiering. Så beskrevs SDP:s modell för familjeledighet då den på tisdagen presenterades av SDP:s riksdagsledamöter Tuula Haatainen (ordförande i riksdagens social- och hälsovårdsutskott) och Maarit Feldt-Ranta på café Köket i Helsingfors. Som “vardagsexperter” deltog också vårdlediga juristen Valtteri Aaltonen och riksdagsledamot Nasima Razmyar.

På tisdag morgon kunde vi i Yle:s morgonsändning ta del av uppgifterna om att endast 10 procent av papporna idag utnyttjar föräldraledigheten, sade Maarit Feldt-Ranta, som ledde ordet:

– Utvecklingen på den här punkten går olovligt långsamt framåt, i själva verket har inte mycket skett på de senaste 20 åren. Att den finländska familjeledighetsmodellen är föråldrad har varit en av utgångspunkterna för vårt programarbete, sade hon.

Programarbetet har letts av riksdagsledamot Tuula Haatainen som konstaterade att både de finländska familjerna och det finländska arbetslivet har genomgått förändringar – då ska stödsystemen beakta det, och inte utgöra begränsningar.

– Vi har en friare, flexiblare och mjukare lösning. Den bygger på tre grundpelare: att öka flexibiliteten, förbättra kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och stärka pappornas möjligheter att utnyttja föräldraledigheten. Hemvårdsstödet som begrepp skulle försvinna i och med införandet av SDP:s modell.

SDP:s modell utgår från en fördelning på 3+3+6 månader där båda föräldrarna har rätt till en inkomstbunden ledighet på 3 månader och rätt att fördela de resterande 6 månaderna mellan föräldrarna. Den rätten kan utnyttjas fram till att barnet fyller 3 år. Före det en moderskapsledighet på 28 dagar med inkomstbundet stöd.

Vid sidan om det ingår en summa på 600 euro per månad under ett års tid (eller 300 euro per månad under två års tid) – en förmån som kan utnyttjas flexibelt under lämpliga tidpunkter fram till att barnet fyller 10 år.

– Det här är en modell som är flexibel därför att den respekterar att familjekonstellationerna ser annorlunda ut idag, och som definitivt blir ett stöd också till papporna. Och exempelvis kan summan 600 euro även utnyttjas av far- och morföräldrar. En ensamförsörjare kan utnyttja alla perioder. Familjerna kan själva skräddarsy familjeledigheten utgående från sin situation och sina behov, sade Tuula Haatainen.

– En väsentlig utgångspunkt är att vi måste komma bort från stereotypin som råder att man räknar med att alla gravida kvinnor kommer att vara borta från arbetsmarknaden i de följande 3 åren, inflikade Maarit Feldt-Ranta.

Tuula Haatainen underströk i flere repriser att den här modellen är realistisk och bygger på en hållbar finansiering. Men den förutsätter dels att fler pappor utnyttjar familjeledigheten, att arbetsgivarna ställer sig positivt till systemet och att några andra reformer följer: det gäller bland annat att man återställer den subjektiva rätten till dagvård också till de familjer där någon är arbetslös – och att man satsar på avgiftsfri småbarnsfostran.

– Rent allmänt krävs en attitydförändring. Visionen är att vi stegvis ska införa modeller där familjeledigheterna fördelas jämnare och inte är könsbundna, sade Tuula Haatainen.

Enligt de uträkningar som SDP låtit utföra skulle kostnaderna för modellen ligga kring ett tiotal miljoner – såvida papporna utnyttjar förmånen.

Juristen Valtteri Anttonen och riksdagsledamot Nasima Razmyar är båda hemma med sina barn för tillfället. De deltog som kommentatorer på tisdagen och båda uppfattade SDP:s modell som ett gott steg framåt.

– Familjeledighet är ju alltid en kompromiss och därför är en flexibel modell välkommen, sade han.

Nasima Razmyar sade sig vara nöjd också med de ”könsneutrala formuleringarna” i modellen. Men samtidigt efterlyser hon attitydfostran bland finländarna i fråga om pappornas utnyttjande av familjeledigheten:

– I min vardag, då jag är ute med barnvagnen möter jag alldeles för få pappor i samma situation, sade hon och höll med Haatainen om att familjeledighetsmodellen måste kombineras och stödas av andra åtgärder: återinförandet av den subjektiva rätten till dagvård och satsningar på småbarnsfostran.

– Också rådgivningstjänsterna för pappor bör utvecklas. Vi måste beakta hela kedjan.

Siv Åstrand

Här kan du bekanta dig med modellen (på finska): https://drive.google.com/open?id=0BxBp0W-Fr0AWdGVMT1hTXzJkU1k

 

ÄMNESORD

Svenska nu erbjuder vägkost till kommunalvalskandidaterna

Hanaholmens VD Gunvor Kronman uppmanar kommuner till att lyfta fram tvåspråkigheten.

Nätverket Svenska nu har producerat ett material som riktar sig till alla kommunalvalskandidater. Syftet är att ge kandidaterna vägkost inför deras eventuella kommunala förtroendeuppdrag.

 

Lue lisää

Related Posts

Karita Blom: ”Den offentliga servicen är välfärdssamhällets ryggrad”

Karita Blom är ordförande för Vasa svenska socialdemokrater.

Karita Blom är ordförande för Vasa svenska socialdemokrater sedan årsskiftet och hon kandiderar i kommunalvalet. Hon har också tidigare varit ordförande för partiavdelningen 2010-2016 och har nu efterträtt Filip Dahlskog och återtagit ordförandeskapet. Hon är dessutom sekreterare i kommunalorganisationen sedan 2017.

 

Lue lisää

Related Posts

Storbjörk representerade SDP i Kommunförbundets valdebatt

Jacob Storbjörk deltog i Kommunförbundets valdebatt på Teams.

FSD:s vice ordförande Jacob Storbjörk från Jakobstad representerade SDP i Kommunförbundets paneldebatt inför kommunalvalet torsdagen den 18 februari. Komikern och imitatorn Christoffer Strandberg ansvarade för underhållningen med bland annat sina imitationer av Sauli Niinistö, Alexander Stubb och Tarja Halonen. Debatten leddes av Kommuntorgets chefredaktör Dan Lolax.

 

Lue lisää

Tuppurainen besökte Jakobstadsregionen virtuellt

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen höll ett virtuellt torgmöte med FSD:s vice ordförande Jacob Storbjörk.

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen besökte Jakobstadsregionen virtuellt den 13 februari. Besöket omfattade företagen Baltic Yachts i Jakobstad, Prevex i Nykarleby och staden Jakobstads ledning. Dessutom diskuterade ministern aktuella frågor med FSD:s vice ordförande Jacob Storbjörk i ett virtuellt torgmöte på Facebook.

 

Lue lisää

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen besöker Österbotten

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen besöker Jakobstadsregionen virtuellt på lördagen.

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen (SDP) gör ett virtuellt besök i Jakobstadsregionen lördagen den 13.2. Tuppurainen besöker företagen Prevex och Baltic Yachts samt träffar staden Jakobstads ledning.

 

Lue lisää