MENY

SDP i Raseborg avbryter förhandlingarna då SFP bryter gentlemannaavtalet

Kuva: Lehtikuva

Då SFP vägrar dela på ansvaret i Raseborg – Nylands mest socialdemokratiska kommun –  såg Socialdemokraternas förhandlingsgrupp på söndag kväll ett enda alternativ: att avbryta förhandlingarna. 

Raseborgs Socialdemokrater avbröt på söndag kväll (7.5) förhandlingarna med SFP gällande fördelningen av ordförandeposterna efter kommunalvalet. SFP vägrar dela på ansvaret med Socialdemokraterna, det vill säga så att SDP skulle ta hand om antingen stadsstyrelsens eller fullmäktiges ordförandeskap.

Raseborg är efter vårens kommunalval Nylands mest socialdemokratiska kommun, med ett understöd på 29,5 procent. Trots detta faktum vill inte SFP ge Socialdemokraterna en av de ledande positionerna.

Då Raseborg grundades (2008) uppgjordes ett gentlemannaavtal mellan SFP och SDP där partierna tillsammans skulle bygga upp den nya staden och dela på de högsta posterna. I valet 2012 gick Socialdemokraterna bakåt och lät därmed bli att göra anspråk på fullmäktiges– eller stadsstyrelsens ordförandeskap.

I kommunalvalet 2017 gick SDP märkbart framåt och fick ett tilläggsmandat i fullmäktige. Röstdrottningen Maarit Feldt-Ranta samlade hela 1659 röster, men hennes kunskap, nätverk och kapacitet anser SFP i Raseborg tydligen att inte behövs för stadens bästa.


Behövs goda kontakter på riksnivå

Förhandlingsgruppen för Raseborgs Socialdemokrater består av Camilla Grundström, Petri Kajander, Mats Lagerstam, Jorma Saaristo och Nina Wessberg. De såg sig alltså nödgade att avbryta förhandlingarna då SFP:s vägran att dela på ansvaret inte respekterar valresultatet, gentlemannaavtalet eller behovet av en dynamisk lokalpolitik.

Förhandlingsgruppen konstaterar att Raseborg står inför stora utmaningar och allas insats kommer att behövas i bygget av en mer livskraftig kommun. Under den kommande mandatperioden ska en enorm reform av social- och hälsovårdsväsendet genomföras. I det arbetet kommer staden Raseborg via sina egna tjänstemän och kommunala beslutsfattare behöva goda kontakter och nätverk till olika ministerier samt beslutsfattare på riksnivå.

Socialdemokraterna är besvikna på att kommuninvånarnas önskan om att ge förtroende åt riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta inte uppskattas av Svenska Folkpartiet. Raseborgs Socialdemokrater är redo att ta ansvar för staden och dess utveckling.

 
ABL

 

ÄMNESORD

Karita Blom: Bra resultat når vi genom att satsa på undervisning

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Karita Blom på SDP:s partifullmäktige i Åbo den 18 november 2017.

FSD:s representant på höstens partifullmäktige, Karita Blom, slog ett slag för satsning på utbildning.

Lue lisää

Diskussion

In memoriam: Peter J. Boldt

Kuva: Foto: ABL-arkiv

Nationalekonomen Peter J. Boldt avled efter en tids sjukdom den 29 oktober i Helsingfors. Peter var född i Helsingfors som även var hans hemstad. Han studerade nationalekonomi och statistik vid Helsingfors Universitet och avlade sin kandidatexamen (magisterexamen idag) år 1972.

Fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen var Peters politiska hemvist och hans yrkeskarriär. Han inledde sin yrkeskarriär som ekonom på arbetarnas ekonomiska forskningsinstitution (TTT) och gick därefter över till Nordens Fackliga Samorganisation (NFS/PAY) i Stockholm var han arbetade som expert till år 1982 då han gick över till FFC:s ekonomiskpolitiska avdelning. Från början präglades Peters arbete av frågor som berörde den europeiska och internationella ekonomin. I mer än två årtionden representerade han FFC både i NFS och i den europeiska samt den världsomspännande fackliga samorganisationen (EFS och IFS). Peters expertis kom även till nytta i olika statsledda trepartsorgan samtidigt som han representerade hela löntagarrörelsen på bl.a. de konferenser i Seattle 1999 och Doha 2004 var man kom överens om de spelregler som gäller för världshandeln.

Peter J. Boldt var med sin expertis och erfarenhet i frågor som berörde världsekonomin en efterfrågad polemisk talare och debattör inom fackföreningsrörelsen. Han hade den sällsynta pedagogisk gåvan, att kunna sammanfatta olika invecklade frågor till ett paket som man kunde förstå. Sina inlägg och anekdoter kryddade han med humor både på svenska, finska och engelska.

Peter var en av de första ekonomer som tydligt flaggade för att Finland bör gå med i EU och den monetära unionen (EMU). Under åren 2002-2006 hade han en central roll i löntagargruppen inom den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK).

Peter var inte enbart intresserad av den ”hårda” ekonomin. Både de mänskliga och fackliga rättigheterna hade en stark ställning i hans tänkande och verksamhet. Han var även en människorättsaktivist i andra generationen: hans far överste Lauri Boldt vår under många år, efter att han övergått till reserven, vice ordförande för Amnesty Internationals finländska avdelning.

Vi som kände Peter saknar hans rättframma sätt, hans humor och hans finlandssvenska vidsynthet. Peter var även känd för sina omfattande kunskaper i historia och kultur. Hans käraste plats torde ha varit Boldt-familjens sommarstuga med sin båtbrygga vid Ekholmen i närheten av Hangö udd.

Peter fick trots att sjukdomen spreds erfara glädjen att vara farförälder: under den sista delen av hans liv var hans dotter Hildur och hennes dotter Frida ljuspunkten i hans liv.

 

Text: Markku Jääskeläinen

Översättning: Hans Virtanen

ÄMNESORD

Diskussion