MENY

SDP i Raseborg avbryter förhandlingarna då SFP bryter gentlemannaavtalet

Kuva: Lehtikuva

Då SFP vägrar dela på ansvaret i Raseborg – Nylands mest socialdemokratiska kommun –  såg Socialdemokraternas förhandlingsgrupp på söndag kväll ett enda alternativ: att avbryta förhandlingarna. 

Raseborgs Socialdemokrater avbröt på söndag kväll (7.5) förhandlingarna med SFP gällande fördelningen av ordförandeposterna efter kommunalvalet. SFP vägrar dela på ansvaret med Socialdemokraterna, det vill säga så att SDP skulle ta hand om antingen stadsstyrelsens eller fullmäktiges ordförandeskap.

Raseborg är efter vårens kommunalval Nylands mest socialdemokratiska kommun, med ett understöd på 29,5 procent. Trots detta faktum vill inte SFP ge Socialdemokraterna en av de ledande positionerna.

Då Raseborg grundades (2008) uppgjordes ett gentlemannaavtal mellan SFP och SDP där partierna tillsammans skulle bygga upp den nya staden och dela på de högsta posterna. I valet 2012 gick Socialdemokraterna bakåt och lät därmed bli att göra anspråk på fullmäktiges– eller stadsstyrelsens ordförandeskap.

I kommunalvalet 2017 gick SDP märkbart framåt och fick ett tilläggsmandat i fullmäktige. Röstdrottningen Maarit Feldt-Ranta samlade hela 1659 röster, men hennes kunskap, nätverk och kapacitet anser SFP i Raseborg tydligen att inte behövs för stadens bästa.


Behövs goda kontakter på riksnivå

Förhandlingsgruppen för Raseborgs Socialdemokrater består av Camilla Grundström, Petri Kajander, Mats Lagerstam, Jorma Saaristo och Nina Wessberg. De såg sig alltså nödgade att avbryta förhandlingarna då SFP:s vägran att dela på ansvaret inte respekterar valresultatet, gentlemannaavtalet eller behovet av en dynamisk lokalpolitik.

Förhandlingsgruppen konstaterar att Raseborg står inför stora utmaningar och allas insats kommer att behövas i bygget av en mer livskraftig kommun. Under den kommande mandatperioden ska en enorm reform av social- och hälsovårdsväsendet genomföras. I det arbetet kommer staden Raseborg via sina egna tjänstemän och kommunala beslutsfattare behöva goda kontakter och nätverk till olika ministerier samt beslutsfattare på riksnivå.

Socialdemokraterna är besvikna på att kommuninvånarnas önskan om att ge förtroende åt riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta inte uppskattas av Svenska Folkpartiet. Raseborgs Socialdemokrater är redo att ta ansvar för staden och dess utveckling.

 
ABL

 

MNESORD

Sitra: Revolutionen inom trafiken startar bland unga

Kuva: Foto: Pixabay
Största delen av finländarna anser det viktigt att handla på ett för miljön skonsamt sätt och speciellt unga är beredda att ändra sina färdsätt för att minska miljökonsekvenserna, visar en enkät som Sitra låtit göra. Unga är föregångare när det gäller att anlita nya färdsätt som grundar sig på delningsekonomi.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Nordiska rådets president Britt Lundberg svek Finlands riksdag

Kuva: Jari Soini

– Jag är verkligen besviken, säger Maarit Feldt-Ranta efter att Nordiska rådets president Britt Lundberg (C) lagt den avgörande rösten mot finskans och isländskans ställning i rådet.

Lue lisää

Diskussion

”Nya alkohollagen inne på fel spår”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Motståndet mot starköl och alkoläsk i matbutiker och kiosker stöter på motstånd över partigränserna. På andra punkter välkomnas en förnyelse av alkohollagen med öppna armar.


Tisdagens remissdebatt i riksdagen gav tydliga signaler om att regeringen måste justera sin proposition om en ny alkohollag i varje fall vad gäller starkare drycker än mellanöl i andra butiker än Alko. I övrigt är så gott som alla ense om att lagen behöver förnyas och att det är välkommet med mindre byråkrati och ett avskaffande av övernitiska regleringar och olika rättighetsnivåer på utskänkningstillstånd.

Frågan om starköl ses som allt annat än försumbar trots goda aspekter av förnyelsen. Den är allvarlig i och med att starkare drycker i matbutikerna kan utgöra en folkhälsorisk. Till exempel sade Tuula Haatainen (SDP) att ölkonsumtionen ökar på ett lömskt sätt när matbutikerna kan sälja starköl på rea.

 

 

”Barnen som tar skada”

Även bland annat Nylands Socialdemokratiska Kvinnor avfärdar regeringens intentioner att tillåta försäljning av starköl och alkoläsk i butiker och kiosker.

– Det är barn och familjer som kommer ta skada allt mer och därmed ökar kostnaderna för och behovet av barnskydd. Redan i nuläget lever ungefär 100 000 barn i familjer där alkoholbruk åsamkar barnen skador. Finns det på regeringens agenda att öka barnens lidande eller är regeringen inte förtrogen med sitt eget förslag, frågar föreningens ordförande Anette Karlsson.

Hon säger att det framgår ur lagförslagets motiveringar att förnyelsen kommer påverka folkhälsan och öka skillnader i välbefinnande mer än ge de önskade effekterna på näringslivet.

Nylands Socialdemokratiska Kvinnor påminner om att totala mängden av skadliga följder av alkohol ökade i takt med totalkonsumtionen fram till 2008. Efter det fattades flera beslut om höjd alkoholskatt och alkoholreklamen begränsades, varpå både konsumtionen och skadorna minskade. Föreningen anser att regeringen borde ta till begränsning av tillgänglighet och marknadsföring, samt skattemässiga åtgärder, om den huvudsakliga målsättningen är att minska alkoholens negativa följder.

– Då alkoholpolitiska beslut fattas vore det bra att tänka på att barn och ungas alkoholbruk har börjat vända nedåt och alkoholkonsumtionen överlag har minskat. Den utvecklingen borde man hålla fast vid, säger vice ordförande Tarja Eklund.

Diskussion

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet går hand i hand med förlängd läroplikt

Rebecca Åkers.

Medborgarinitiativet om avgiftsfritt andra stadie är en bra början och skapar en behövlig debatt, enligt Rebecca Åkers som fortsätter efterlysa en förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion

SDP föreslår avgiftsfri dagvård i Jakobstad

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen kommer på fullmäktigemötet den 2 oktober att inlämna en motion kring införandet av en avgiftsfri småbarnspedagogik i Jakobstad. Men nu söker man även stöd från de andra partierna.

 

– Vi vill samarbeta kring denna fullmäktigemotion. En avgiftsfri småbarnspedagogik är en så pass viktig social investering att vi är beredda att diskutera och kompromissa för att nå politisk enighet, säger fullmäktigeledamot Jacob Storbjörk.

 

SDP föreslår att en utredning genomförs kring införandet av en avgiftsfri småbarnspedagogik i Jakobstad. Därtill vill socialdemokraterna att staden stegvis inför en avgiftsfri småbarnspedagogik så att den vid slutet av denna mandatperiod omfattar 20 timmar per vecka för alla barn över tre år.

– Gratis dagvård ger alla barn jämlika möjligheter att ta del av den pedagogiska verksamheten. Därtill stärker det småbarnsfamiljernas levnadssituation på en mängd olika sätt. Att satsa på barn och ungdomar är helt enkelt att satsa på framtidens Finland, säger Storbjörk.

 

Storbjörk mejlade förra veckan alla de andra politiska partiernas företrädare kring möjligheten att samarbeta. Hittills har han inte fått några tydliga svar, men det finns gott om tid kvar.

– Många av de andra partierna sade i kommunalvalet att de vill genomföra en avgiftsfri dagvård. Nu är det upp till bevis helt enkelt, säger Storbjörk.

Diskussion