Kontakt

Pierre Gilly: Svårigheten att förhandla med en sadist

02.06.2017

Pierre Gilly.

Donald Trump kan inte acceptera Parisavtalet eftersom det är en kompromiss som begränsar USA handlingsfrihet. Det får honom att känna sig svag och blir därför automatiskt ett hot mot hans ömtåliga självkänsla, skriver Pierre Gilly.

När jag bodde på Kungsholmen i Stockholm i mitten av nittiotalet hade jag att göra med en knepig fastighetsskötare. Om man talade normalt med honom blev han oförskämd, men om behandlade honom som en olydig hund blev han genast undergiven och hjälpsam. Det finns en klar logik bakom det här till synes obegripliga beteendet. Folk med sadistiska personlighetsdrag respekterar styrka och föraktar svaghet. För dem är rättvisa, medmänsklighet, plikt, solidaritet, eller sanning ord utan betydelse. En välfärdsstat som gör folk starka kan göra dem rasande eftersom de behöver kunna se svaga människor omkring sig för att må bra. 
 
Det är svårt att förhandla med sadister om man inte vet vem eller vad man har att göra med. ”Tyskland påminner mig om en hund som ylar när den är kedjad, men gläfser vänligt åt dig när kopplet är borta, förklarade en begåvad fransk diplomat i början av trettiotalet. Han såg optimistiskt på framtiden: ”Hitler kommer att regera: dvs, sätt hunden lös så kommer det att bli lugnt och fridfullt igen…” Diplomatens antagande hade var högst rimligt om Hitler haft en normal personlighet. Men varje gång Frankrike och Storbritannien försökte kompromissa med den tyske diktatorn uppmuntrade de bara hans ambitioner. Hitler kände bara förakt för de som kom med eftergifter. 
 
Tyvärr är det inte heller att lätt förhandla med sadister även om man vet vem och vad de är. Det är inte alla som är så enkla att ha att göra med som min fastighetsskötare. En man med makt, grandios självuppfattning och sadistisk personlighet kan vara farlig att utmana, men också farlig att inte utmana. Hitler hade kanske backat om de allierade hotat med krig 1936 eller 1937 men så fort han kände sig militärt överlägsen var det omöjligt att rädda freden.
 
Donald Trump kan inte acceptera Parisavtalet eftersom det är en kompromiss som begränsar USA handlingsfrihet. Det får honom att känna sig svag och blir därför automatiskt ett hot mot hans ömtåliga självkänsla. Huruvida avtalet i fråga är bra eller dåligt för USA och planeten i längden spelar ingen roll: det avgörande är vilket intryck det ger. Hans personlighetsstörning gör att han ser varje avtal som ett nollsummespel där någons vinst alltid är resultatet av någon annans förlust. Att gå sin egen väg, även om den inte leder någonstans, blir därför det naturliga valet. 
 
Europa måste också söka sig en egen väg, bort från USA. Trump som gjort sitt bästa för att underminera EU har ofrivilligt gett unionen vad som krävs för att skapa en mer integrerad och funktionell organisation: en fiende.
Pierre Gilly
Aktuell med boken Konsten att sälja krig – Propaganda från Cato till Nato (Verbal förlag)

One Response to Pierre Gilly: Svårigheten att förhandla med en sadist

  1. Joachim Kasten 6.6.2017 at 17:43 #

    Intresssant artikel som jag gärna vill komplettera med en del andra funderingar.

    När Donald Trump sade upp Paris-avtalet infriade han sitt vallöfte om att krossa Barack Obamas försök att föra en kamp mot ett fossilberoende samhälle. Till saken hör att USA:s energijättar ligger bakom finanseringen av ”Tea-Party-rörelsen” samt högernationalistsika tankesmedjor som alltid krävde en slags ”roll back” av den politiken. Nu skördar de ”lön för mödan”.

    Dessutom bör man nog komma ihåg samspelet mellan Trumps Amerika och Putins Ryssland. Enligt den tyska kvalitetstidningen ”Süddeutsche Zeitung” finanseras den rysska statsbudgetten till över 40 procent av inkomster från just fossila engergikällor. Ryssland har visserligen undertecknat Paris-avtalet men aldrig ratifcierat. Det ligger inte i landets interesse. Tidningen hävdar dessutom att Putin hade tunga skäl att just sattsa på Donald Trump som US-president eftersom Hilary Clinton skulle ha fortsatt med att driva Obamas klimatpolitik.

Kommentera