Kontakt

Norden är en säker hamn i en osäker värld

22.03.2017

Vi lever i en orolig tid. Det sker förändringar över hela världen, både socialt, ekonomiskt och politiskt. Många känner en osäkerhet inför framtiden och den egna tillvaron. Extremister och populister vinner mark och världsordningen som vi har känt är under press. Det gäller internationellt samarbete, handel, demokrati, mänskliga rättigheter och försvarspolitik. Trumps USA, Brexit, fascistiska tendenser i Europa och utvecklingen i både Ryssland och Turkiet visar tydligt att vår värld kan förändras avsevärt under de kommande åren.

De nordiska länderna kan inte passivt titta på när dessa stora förändringar sker i världen. Tvärtom är det viktigt att vi arbetar ännu närmare varandra och tar täten för en världsordning som kännetecknas av social trygghet, jämlikhet, rättvisa och demokratiska rättigheter. När världen förändras snabbt måste vi söka allierade som vill ha samma utveckling som vi. Det är uppenbart att de nordiska länderna rör sig närmare varandra i dessa tider.

De nordiska samhällena är kända över hela världen för hög grad av välstånd, personlig frihet, jämlikhet, demokratiskt deltagande, samarbete, trygghet och jämlikhet. Det är värden som vi måste hålla fast vid när de är under press. På alltför många ställen går utvecklingen tillbaka. Vi har en framgångsrik samhällsmodell som vi ska värna – inte avveckla.

Tillsammans kommer de nordiska ländernas ekonomier på topp tio i världen och topp fem i Europa. De nordiska länderna har därför goda förutsättningar att kräva sin plats vid bordet när Europas och världens framtid ska diskuteras och beslutas. Det står högt upp på vår dagordning att de nordiska länderna ska koordinera och samarbeta ännu mer inom internationella sammanslutningar.

Det här vill Socialdemokraterna i Nordiska rådet arbeta för under de närmaste åren.

Phia Andersson, ordförande, Sverige
Henrik Dam Kristensen, Danmark
Maarit Feldt-Ranta, Finland
Oddný G. Harðardóttir, Island
Sonja Mandt, Norge

De fem parlamentarikerna utgör tillsammans styrelsen för Socialdemokraterna i Nordiska rådet.

3 Responses to Norden är en säker hamn i en osäker värld

 1. Siv Lindqvist 24.3.2017 at 13:22 #

  Tyvärr kan man inte räkna med Finland. Finlands nuvarande regeringen och makthavare har inte för avsikt att främja ”hög grad av välstånd, personlig frihet, jämlikhet, demokratiskt deltagande, samarbete, trygghet och jämlikhet”

  Sipiläs linje gar i helt annan riktning. Hans metoder sammanfaller med auktoritär envaldshärskare. Han försöker censurera och styra information¨.Iiakttag honom i debatter i parlamentet eller TV. Han styr sitt parti som en envaldshärskare. Han klipper av sina medarbetares deltagare när det säger nagot som inte behagar honom.Han är ingen demokrat, välfärdens föresprakare eller jämnlikhetens befrämjare. Finland haller pa att montera ner välfärden. Sjukvard och sociala stödfunktioner privatiseras. Redan nu kan enbart den som har högre inkomster fa adekvat vard.
  Allting privatiseras, sjukvarden, äldrevard, arbetsförmedling, sjukhus mm. Tills slut kommer det att införas privata sjukförsäkringar och situationen kommer att bli som i USA. Enbart den som har gott om pengar kan köpa vard. Allt det här sker smygande , steg för steg.

  Vi kommer att befinna oss i samma situation som innan socialförsäkringen och sjukvarden gjordes tillgänglig för alla.

  I USA fanns 40 miljoner utan sjukvard. Obamacare förbättrade sjukvarden. Men ingenstans i världen har sjukvarden varit tillgänglig för alla som i Norden. Och det har varit grundläggande för all utveckling i samhället. En fungerande och balancerad befolkning som inte lever pa katastrofens brant är en god arbetskraft, innovativ och välfungerande.

  Okunskap om hur det var innan norden införde sina ”välfärdslagar” är stor och folk later sig vilseledas av högerpartier med Sipilä och sannfinländare,mm.

  Det är dags att börja tala ett annat sprak än höger-vänster inom politiska kretsar. Lägg bakom er ord och begrepp som vänster och kommunism. Vi lever i 21 arhundradet och nya grepp behövs. Tala istället om Demokrati, rättssäkerhet, sjukvard till alla pa lika villkor, hjälp till dem som pga sjukdom eller mentalt handikapp inte kan arbeta. Hjälp till dem som behöver. Tala om Humanism, rättvisa. Och kanske fler sluter upp bakom oss. Byt sprak.

  Finska befolkningen reagerar inte. De koE

 2. Christina Lindholm 27.3.2017 at 22:40 #

  Intressant. Diskuterade idag om just hur lite vi vet om våra nordiska grannar. Vi får dagligen rapporter om USA, Mellanöstern, mm. Men hur är det i Våra grannländer. Det är tråkigt att Finland gått i fällan med en envoldshärskare. Någonting som vi borde få veta mera om som ett varnande exempel.

 3. Herbert W. 29.3.2017 at 16:15 #

  Jag kan omfatta både de nordiska socialdemokraternas uppfattning om vad som är kännetecknande för det nordiska samhället och den kommenterande uppfattningen om vad som är kännetecknande för vår sittande regering.

  Det förefaller verkligen, som om våra regeringspartier vill uppmärksamma vårt lands självständighets 100 år genom att skrota vår välfärdsstat till förmån för det marknadsdrivna samhället. De allt längre brödköerna berättar vad det är fråga om.

  Men då det talas om envåldshärskare, drar jag öronen åt mig. Av den enkla anledningen, att den sittande statsministern knappast är den enda finländska statsministern eller partiordföranden som, inom de accepterade demokratiska och juridiska ramarna, uppför sig på det ovan beskrivna sättet.

  I diskussionen om den nordiska demokratin gäller det att minnas, att vår nuvarande regering valts och tillsatts på ett till alla delar demokratiskt sätt. Att regeringen inte passar alla i smaken, förvånar mig inte. Den nuvarande regeringen finanspolitik har sagts vara minst lika kameralistisk som von Fieandts på 1950-talet.

  Det är inte orden och begreppen som utgör den finländska vänsterns dilemma. För oss som deltog i de ”röda lördagarna” mot slutet av 1960-talet, stod ”vänstern” uttryckligen för demokrati, humanism och rättvisa. Varför skulle jag nu helt plötsligt sluta tala om vänstern?

  Däremot stöder jag uppmaningen om att byta språk. Vänsterns dilemma är, att vänstern inte längre talar till folket på folkets språk.

  Vänsterns understöd i Helsingfors berättar, att stadens vänster slutade snacka på folkets språk efter kommunalvalet 2004. Därefter har vänsterkurvorna pekat nedåt, medan kurvorna för De gröna och Sannfinländarna sköt i höjden. Utvecklingen på riksplanet har varit ännu jävligare.

  Nu ser den populistiska yran äntligen ut avta, men problemet kvarstår. Det tar sin rundliga tid innan vänstern återfår kontakten med de väljare eller väljargrupper som s.a.s. gått förlorade. De Gröna har knappast någon som helst avsikt att uppmana sina nya väljare att söka sig tillbaka vänsterut.

  Vänstern måste igen lära sig att tala till väljarna på väljarnas språk, vilket givetvis innebär en genuin dialog. Vänstern kan inte längre bete sig som förriga karln: då släkt och vänner kom på besök, satte han sig på dasset för att där snacka med dassets väggar.

Kommentera