MENY

New York – staden som går på övervarv

ABL-medarbetaren Britta Lindblom besökte ”The Big Apple”: New York är inte en stad för barn och inte för äldre heller. Du skall vara 30-50 år, ha ett bra arbete och mycket god lön för att klara av att leva där.

 

De röda kepsarna, “lippisarna”, ligger i långa rader i turistbutikernas hyllor. MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

Vi tummar på att INTE köpa en sådan, och vi tummar på att inte prata om Mister T. Då blir vi bara arga. Vi har nyhetsstopp! Så bästa ABL-läsare om ni väntar er att få läsa en inträngande analys om Amerika under president Trumps ledarskap får ni vänta länge. Kanske rentav förgäves!

Det är nästan 30 år sedan jag senast besökte Amerika och då mera otypiska områden i Florida, Fort Lauderdale, Miami och senare Disneyland i Orlando, Everglades indianreservat och fantastiska Key West. Mina barn var med på resan, då små pojkar. Viktor 7 år och Alexander under 2 år.

Idag är de vuxna män och Viktor bor i New York.

– Varför finns det så lite barn i New York? frågar jag nyfiket. Och Viktor säger att människorna inte har råd. Av lönen går 40 procent till skatt och av den 60 procent som finns kvar går 30 procent till hyra, få äger sin bostad i New York. Sedan behövs en hälsoförsäkring som kan variera mellan 400 och 600 dollar i månaden. Resor till och från arbetet tar sin del och så kommer mat, kläder, nöjen. Lönekontot krymper hastigt.

 

Små hundar istället

NY-borna har istället hundar, små som leksaker, hundar med jumprar och egen liten vagn att rulla i. Som en barnvagn. Eller så sitter de under armen, som en handväska ungefär. I Central Park går de professionella hundrastarna ut med hundarna medan matte/husse arbetar ihop till hundmaten och jumprarna. En hundrastare har en bunt koppel med tio hundar att ta hand om! New York är kanske inte heller den bästa miljön för ett barn att växa upp i. Barnfamiljerna bor på annat håll, i förstäderna med mera grönt och mindre trafik.

 

New York, Det stora Äpplet, Staden som Aldrig Sover ser ut som filmerna vi ser, såporna på televisionen. Friends och Sex and the City. Overkligt på något sätt. Ibland tänker jag att min roll är att vara en undrande turist som med stora ögon noterar trafiken, energin, den etniska mångfalden och storstadens enormt snabba puls. Det är utmattande.

NY är inte en stad för barn och inte för äldre heller. Du skall vara 30-50 år, ha ett bra arbete och mycket god lön för att klara av att leva där.

– Nej tack, tänker jag och tittar på mina svullna turistfötter.

 

Våldet är närvarande

Anslag i den gula taxin: Det är upp till 25 års fängelse för överfall på taxichaufför. Vi går till Times Square, neonreklamerna blinkar och flimrar. Gatuteater pågår, akrobater visar sin skicklighet och böjlighet. Människomassan väller omkring. Följande vecka sker ett attentat på exakt samma plats, en galning kör in i människorna och många dör eller skadas. Den kunde ha varit vi – en vecka tidigare?

Jättebutikskedjan Walmart säljer livsmedel, hygien, kläder och vapen! Bland alla de vardagliga produkterna för livets upprätthållande finns några låsta skåp med dödligt innehåll! Jag blir så chockad så jag bara gapar. Det är inte små vapen, utan meterlånga automatvapen, Rambo skulle genast ha krossat glaset och ryckt åt sig några och skjutit serier med ett vapen i varje hand. På subwayen återkommer varningarna genom högtalare, meddela om du ser något hotande, kvarglömda paket? Väskor?

 

Wallet biopsi?

Ett uttryck för de dyra hälsovårdskostnaderna kallas i folkmun för wallet biopsi. Det betyder att trafikoffer, sjukdomsoffer där patienten är medvetslös och liknande blir muddrade. Fickor vänds ut och in, handväskor undersöks, plånböckerna öppnas och ambulanspersonalen kontrollerar om den medvetslösa patienten har pengar, eller bevis för att betala för vård. Först efter det besluter personalen om hur patienten behandlas och var. Cyniskt och inte särskilt etiskt heller!

 

Ground zero

När Twin Towers rasade under terroristattacken den 11 september 2001 blev platsen en massgrav för 2606 dödsoffer. Av dem var 2192 civila, 71 poliser och 353 tappert kämpande brandmän. Ombord på de två planen dog 147 passagerare och 10 terrorister.

Idag reser sig minnesmärket som vita änglavingar över de rasade byggnaderna på Manhattan i New York. Och utanför finns en stor vattenbassäng med offrens namn ingraverade och ständigt strömmande vatten. Värdigt och vackert och ack så sorgesamt, människors dårskap och fanatism övergår ibland allt som du kan fatta med vanligt förnuft.

Väl hemma igen på den lilla grekiska ön möts jag av nyhetsflödet. Trumps resa i världen med klavertramp, ohövlighet och okunnighet. Tyska tidningars kommentarer om presidenten.

Och plötsligt känns det som att titta in i ett svart hål och påminna mej reaktionerna i USA på 1930-talet. Då trodde många reaktionära människor att Adolf Hitler var den bästa garanten mot kommunism. Företagare som Henry Ford och andra protesterade mot president Roosevelts politik och grundade högergrupper under devisen America First.

Kommer den tiden på nytt? undrar jag.

 

Britta Lindblom

MNESORD

Diskussion

Sitra: Revolutionen inom trafiken startar bland unga

Kuva: Foto: Pixabay
Största delen av finländarna anser det viktigt att handla på ett för miljön skonsamt sätt och speciellt unga är beredda att ändra sina färdsätt för att minska miljökonsekvenserna, visar en enkät som Sitra låtit göra. Unga är föregångare när det gäller att anlita nya färdsätt som grundar sig på delningsekonomi.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Nordiska rådets president Britt Lundberg svek Finlands riksdag

Kuva: Jari Soini

– Jag är verkligen besviken, säger Maarit Feldt-Ranta efter att Nordiska rådets president Britt Lundberg (C) lagt den avgörande rösten mot finskans och isländskans ställning i rådet.

Lue lisää

Diskussion

”Nya alkohollagen inne på fel spår”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Motståndet mot starköl och alkoläsk i matbutiker och kiosker stöter på motstånd över partigränserna. På andra punkter välkomnas en förnyelse av alkohollagen med öppna armar.


Tisdagens remissdebatt i riksdagen gav tydliga signaler om att regeringen måste justera sin proposition om en ny alkohollag i varje fall vad gäller starkare drycker än mellanöl i andra butiker än Alko. I övrigt är så gott som alla ense om att lagen behöver förnyas och att det är välkommet med mindre byråkrati och ett avskaffande av övernitiska regleringar och olika rättighetsnivåer på utskänkningstillstånd.

Frågan om starköl ses som allt annat än försumbar trots goda aspekter av förnyelsen. Den är allvarlig i och med att starkare drycker i matbutikerna kan utgöra en folkhälsorisk. Till exempel sade Tuula Haatainen (SDP) att ölkonsumtionen ökar på ett lömskt sätt när matbutikerna kan sälja starköl på rea.

 

 

”Barnen som tar skada”

Även bland annat Nylands Socialdemokratiska Kvinnor avfärdar regeringens intentioner att tillåta försäljning av starköl och alkoläsk i butiker och kiosker.

– Det är barn och familjer som kommer ta skada allt mer och därmed ökar kostnaderna för och behovet av barnskydd. Redan i nuläget lever ungefär 100 000 barn i familjer där alkoholbruk åsamkar barnen skador. Finns det på regeringens agenda att öka barnens lidande eller är regeringen inte förtrogen med sitt eget förslag, frågar föreningens ordförande Anette Karlsson.

Hon säger att det framgår ur lagförslagets motiveringar att förnyelsen kommer påverka folkhälsan och öka skillnader i välbefinnande mer än ge de önskade effekterna på näringslivet.

Nylands Socialdemokratiska Kvinnor påminner om att totala mängden av skadliga följder av alkohol ökade i takt med totalkonsumtionen fram till 2008. Efter det fattades flera beslut om höjd alkoholskatt och alkoholreklamen begränsades, varpå både konsumtionen och skadorna minskade. Föreningen anser att regeringen borde ta till begränsning av tillgänglighet och marknadsföring, samt skattemässiga åtgärder, om den huvudsakliga målsättningen är att minska alkoholens negativa följder.

– Då alkoholpolitiska beslut fattas vore det bra att tänka på att barn och ungas alkoholbruk har börjat vända nedåt och alkoholkonsumtionen överlag har minskat. Den utvecklingen borde man hålla fast vid, säger vice ordförande Tarja Eklund.

Diskussion

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet går hand i hand med förlängd läroplikt

Rebecca Åkers.

Medborgarinitiativet om avgiftsfritt andra stadie är en bra början och skapar en behövlig debatt, enligt Rebecca Åkers som fortsätter efterlysa en förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion

SDP föreslår avgiftsfri dagvård i Jakobstad

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen kommer på fullmäktigemötet den 2 oktober att inlämna en motion kring införandet av en avgiftsfri småbarnspedagogik i Jakobstad. Men nu söker man även stöd från de andra partierna.

 

– Vi vill samarbeta kring denna fullmäktigemotion. En avgiftsfri småbarnspedagogik är en så pass viktig social investering att vi är beredda att diskutera och kompromissa för att nå politisk enighet, säger fullmäktigeledamot Jacob Storbjörk.

 

SDP föreslår att en utredning genomförs kring införandet av en avgiftsfri småbarnspedagogik i Jakobstad. Därtill vill socialdemokraterna att staden stegvis inför en avgiftsfri småbarnspedagogik så att den vid slutet av denna mandatperiod omfattar 20 timmar per vecka för alla barn över tre år.

– Gratis dagvård ger alla barn jämlika möjligheter att ta del av den pedagogiska verksamheten. Därtill stärker det småbarnsfamiljernas levnadssituation på en mängd olika sätt. Att satsa på barn och ungdomar är helt enkelt att satsa på framtidens Finland, säger Storbjörk.

 

Storbjörk mejlade förra veckan alla de andra politiska partiernas företrädare kring möjligheten att samarbeta. Hittills har han inte fått några tydliga svar, men det finns gott om tid kvar.

– Många av de andra partierna sade i kommunalvalet att de vill genomföra en avgiftsfri dagvård. Nu är det upp till bevis helt enkelt, säger Storbjörk.

Diskussion