MENY

”Mer verksamhet och mindre möten!”

Kuva: Lehtikuva

Nylands Socialdemokratiska Kvinnor har inte längre möten för mötenas skull utan kombinerar dem med besök, seminarier och utbildningar.

– Vi hoppas att denna aktivare verksamhetsform ska sprida sig till andra avdelningar inom partiet, säger föreningens ordförande Anette Karlsson.

Det har gått över ett och ett halvt år sedan hon blev vald till ordförande för föreningen. Sedan dess har verksamheten förnyats på betydande sätt. En av Karlssons grundtankar är att den formella biten av verksamheten inte ska tillskrivas för stor betydelse; det viktiga är vilken roll den spelar, hurdan aktivitet man har och vad de medverkande får ut av det som ordnas, samt vilka man lyckas locka med.

– Vi har börjat med mer verksamhet och mindre möten. Och vid varje möte besöker vi någon organisation, säger Karlsson och ger Kommunförbundet och JHL som exempel. Näst i tur står bland annat besök till Tane (delegationen för jämställdhetsärenden).

Möten ska faktiskt vara möten mellan människor, en dialog och ett utbyte.

– Det var det första jag ändrade på. Vi går någonstans istället för att ha möten på partikansliet. På mötet innan kommunalvalet hade vi till exempel en timmes diskussion med Kommunförbundet om bland annat de stora reformerna. Det gav styrelsemedlemmarna nyttig information som de tog med sig till sina kommuner inför valet.

Föreningen ordnar även verksamhet som är öppen för alla, även män, till exempel två studieresor per år. På hösten blev det besök till riksdagen och den här veckans onsdag fick folk chansen att besöka partikansliet och diskutera med partisekreterare Antton Rönnholm och redaktörer.

 

Mångsidigare verksamhet

Vad gäller den här typen av skilda kvinnoavdelningar – föreningar, och -förbund finns olika åsikter. En del understryker behovet av dessa forum, en del anser att verksamheten istället borde införlivas i all verksamhet för att uppnå mer jämställdhet. Anette Karlsson hör till de som försvarar kvinnoföreningarnas betydelse.

– Ser man till hur Finland är för tillfället så behövs de verkligen. Jag hoppas det kommer en dag då de inte behövs.

Anette Karlsson. Foto: Johan Kvarnström

En fördel är att partiverksamheten får en bredare palett. Nylands Socialdemokratiska kvinnor kan enligt Karlsson ordna en friare och mångsidigare verksamhet än partidistriktet. Därtill har man kunnat locka med sådana som funderar på att komma med i politiken, men varit tveksamma.

– Tröskeln har varit lägre att komma på ett utbildningstillfälle än att gå till ett vanligt formellt möte på Folkets hus, säger Karlsson.

Föreningen ordnar också en årlig sommarträff endast för kvinnor där man under avslappnade förhållanden diskuterar jämställdhetsfrågor. Senast ledde det till tanken på att arbeta för gratis till preventivmedel till unga. Då flera gjorde fullmäktigemotioner om saken hade de varandra som stödjande nätverk.

Allt detta är små konkreta exempel på det förnyelsearbete hon efterlyser i kolumnen Blicken mot framtiden.

– Vår avsikt är att denna aktivare verksamhetsform ska sprida sig till andra avdelningar inom partiet. Det här var ett bra ställe att börja på. Det gäller att träffa folk.

Att erfarenheterna så här långt är goda råder inget tvivel om. Karlsson säger att verksamheten nu uppskattas mer och växer. Vårmötet – som förstås ordnades i samband med ett seminarium i och med att möten inte tillskrivs något egenvärde – lockade 40 personer, vilket är betydligt fler än de senaste vårarna och ett tiotal fler än förväntat.

Ett växande engagemang inom föreningen är viktigt bland annat med tanke på att SDP i vårens val i flera kommuner hade betydligt fler män än kvinnor på kandidatlistan.

– Men kvinnorna gjorde ett bra val. Av de 20 kandidater som fick över 500 röster i Nyland var 13 kvinnor.

Johan Kvarnström

MNESORD

Sitra: Revolutionen inom trafiken startar bland unga

Kuva: Foto: Pixabay
Största delen av finländarna anser det viktigt att handla på ett för miljön skonsamt sätt och speciellt unga är beredda att ändra sina färdsätt för att minska miljökonsekvenserna, visar en enkät som Sitra låtit göra. Unga är föregångare när det gäller att anlita nya färdsätt som grundar sig på delningsekonomi.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Nordiska rådets president Britt Lundberg svek Finlands riksdag

Kuva: Jari Soini

– Jag är verkligen besviken, säger Maarit Feldt-Ranta efter att Nordiska rådets president Britt Lundberg (C) lagt den avgörande rösten mot finskans och isländskans ställning i rådet.

Lue lisää

Diskussion

”Nya alkohollagen inne på fel spår”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Motståndet mot starköl och alkoläsk i matbutiker och kiosker stöter på motstånd över partigränserna. På andra punkter välkomnas en förnyelse av alkohollagen med öppna armar.


Tisdagens remissdebatt i riksdagen gav tydliga signaler om att regeringen måste justera sin proposition om en ny alkohollag i varje fall vad gäller starkare drycker än mellanöl i andra butiker än Alko. I övrigt är så gott som alla ense om att lagen behöver förnyas och att det är välkommet med mindre byråkrati och ett avskaffande av övernitiska regleringar och olika rättighetsnivåer på utskänkningstillstånd.

Frågan om starköl ses som allt annat än försumbar trots goda aspekter av förnyelsen. Den är allvarlig i och med att starkare drycker i matbutikerna kan utgöra en folkhälsorisk. Till exempel sade Tuula Haatainen (SDP) att ölkonsumtionen ökar på ett lömskt sätt när matbutikerna kan sälja starköl på rea.

 

 

”Barnen som tar skada”

Även bland annat Nylands Socialdemokratiska Kvinnor avfärdar regeringens intentioner att tillåta försäljning av starköl och alkoläsk i butiker och kiosker.

– Det är barn och familjer som kommer ta skada allt mer och därmed ökar kostnaderna för och behovet av barnskydd. Redan i nuläget lever ungefär 100 000 barn i familjer där alkoholbruk åsamkar barnen skador. Finns det på regeringens agenda att öka barnens lidande eller är regeringen inte förtrogen med sitt eget förslag, frågar föreningens ordförande Anette Karlsson.

Hon säger att det framgår ur lagförslagets motiveringar att förnyelsen kommer påverka folkhälsan och öka skillnader i välbefinnande mer än ge de önskade effekterna på näringslivet.

Nylands Socialdemokratiska Kvinnor påminner om att totala mängden av skadliga följder av alkohol ökade i takt med totalkonsumtionen fram till 2008. Efter det fattades flera beslut om höjd alkoholskatt och alkoholreklamen begränsades, varpå både konsumtionen och skadorna minskade. Föreningen anser att regeringen borde ta till begränsning av tillgänglighet och marknadsföring, samt skattemässiga åtgärder, om den huvudsakliga målsättningen är att minska alkoholens negativa följder.

– Då alkoholpolitiska beslut fattas vore det bra att tänka på att barn och ungas alkoholbruk har börjat vända nedåt och alkoholkonsumtionen överlag har minskat. Den utvecklingen borde man hålla fast vid, säger vice ordförande Tarja Eklund.

Diskussion

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet går hand i hand med förlängd läroplikt

Rebecca Åkers.

Medborgarinitiativet om avgiftsfritt andra stadie är en bra början och skapar en behövlig debatt, enligt Rebecca Åkers som fortsätter efterlysa en förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion

SDP föreslår avgiftsfri dagvård i Jakobstad

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen kommer på fullmäktigemötet den 2 oktober att inlämna en motion kring införandet av en avgiftsfri småbarnspedagogik i Jakobstad. Men nu söker man även stöd från de andra partierna.

 

– Vi vill samarbeta kring denna fullmäktigemotion. En avgiftsfri småbarnspedagogik är en så pass viktig social investering att vi är beredda att diskutera och kompromissa för att nå politisk enighet, säger fullmäktigeledamot Jacob Storbjörk.

 

SDP föreslår att en utredning genomförs kring införandet av en avgiftsfri småbarnspedagogik i Jakobstad. Därtill vill socialdemokraterna att staden stegvis inför en avgiftsfri småbarnspedagogik så att den vid slutet av denna mandatperiod omfattar 20 timmar per vecka för alla barn över tre år.

– Gratis dagvård ger alla barn jämlika möjligheter att ta del av den pedagogiska verksamheten. Därtill stärker det småbarnsfamiljernas levnadssituation på en mängd olika sätt. Att satsa på barn och ungdomar är helt enkelt att satsa på framtidens Finland, säger Storbjörk.

 

Storbjörk mejlade förra veckan alla de andra politiska partiernas företrädare kring möjligheten att samarbeta. Hittills har han inte fått några tydliga svar, men det finns gott om tid kvar.

– Många av de andra partierna sade i kommunalvalet att de vill genomföra en avgiftsfri dagvård. Nu är det upp till bevis helt enkelt, säger Storbjörk.

Diskussion