”Memento mori” – ett gott råd i politiken

Kuva: Kari Hulkko

Mediedrev är någonting som man speciellt i vårt västra grannland Sverige länge vant sig vid. Själva ordet kommer från att drevkarlar under exempelvis älg- och rävjakt går åt samma håll för att jaga och till slut fälla bytet. Bakom mediedreven finns någon känd och inflytelserik ekonomisk eller politisk makthavare som utnyttjat sin ställning på ett olämpligt sätt. Det är då journalisternas lust att fälla ”boven” vaknar.

Ett av de mest kända svenska mediedreven i modern tid torde ha varit den så kallade Raineraffären i början av 1980-talet. Drevet ledde till den dåvarande justitieministern Ove Rainers avgång.

I bokform har Jeanette Fors-Andrée och Paul Ronge, två framträdande svenska medietränare, analyserat vad som egentligen händer när drevet går och vad man ska göra när krisen slår till. Deras slutsats är att ledarskapet är den avgörande faktorn om krishanteringen under ett mediedrev ska bli framgångsrik eller i värsta fall sluta i en katastrof.

Ronge har bland annat varit anställd som politisk journalist vid A-pressen samt Aftonbladet och är sedan många år PR-konsult. Fors-Andrée är kriskonsult vid en global PR-byrå och har sin bakgrund i det privata näringslivets intresseorganisationer.

Många mediedrev blir ingående beskrivna. Exemplen från den svenska socialdemokratins fackligt-politiska miljö är med tanke på Arbetarbladets läsare antagligen de mest intressanta.

Ett mediedrev som slutade i en fullständig katastrof är Håkan Juholt som var ordförande för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) och därmed statsministerkandidat i knappt ett år mellan 2011 och 2012. Författarna skriver: ”Hans uppgång och fall är en så säregen och unik parentes i svensk politisk historia att det kan vara svårt för många att relatera till. Går det verkligen att dra nyttiga erfarenheter från en så total dikeskörning?” De menar i alla fall att Juholt besannade det gamla ordspråket ”Ju högre du kommer, desto större blir fallet.”

Till Juholts misstag hörde bland annat att han fått full ersättning för dubbelt boende som han inte var berättigad till, att han hänsynslöst rensade ut sina motståndare inom de egna partiet samt okunnighet om politiska sakfrågor som till exempel den svenska Libyeninsatsen. Bokens författare anser att Juholts stora fel var att han älskade sin egen retorik, och att han aldrig på allvar analyserade sin egen situation. Katastrof och avgång var slutresultatet.

De menar också att efterträdaren Stefan Löfven varit så blek och försiktig att han fått kritik. Efter det boken gick i tryck har dock Löfven på ett övertygande sätt stärkt sin ställning både som partiledare och statsminister.

Mediedrevet mot Tomas Rudin väckte däremot sympati. Han hade en lång karriär inom socialdemokratin bakom sig, bland annat som informationschef vid LO och som talskrivare åt den tidigare LO-ordföranden Stig Malm. Kung Alkohol var tyvärr hans problem. Han hade sagt sig slutat kröka. Men när han fick återfall stal ha en flaska dyr whisky i Systembolaget, inte på grund av brist på pengar utan för att dölja att han igen börjat dricka. Han erkände öppet sina fel och brister och väckte på det sättet allmänhetens förståelse på ett helt annat sätt än Juholt som försökte dölja allt.

Boken berättar om många minst sagt klantiga krishanteringar när beslutsfattare försöker mörklägga sanningen. Det handlar om allt från Stora Ensos utnyttjande av barnarbetskraft i Pakistan över Arbetsförmedlingens generaldirektörs hemliga interna rapporter till en knarkskandal kring en folkkär programledare och barnidol.

Det värsta misstag en makthavare kan göra under ett mediedrev är att gå och gömma sig. Bättre att lägga korten på borden, lyder slutsatsen i boken.

I dagens Finland, inklusive Svenskfinland, klagar journalisterna på en allt hårdare konkurrens, en ständig kamp mot deadline, nedskärningar på redaktionerna, krympande pappersupplagor samt sviktande läsarunderlag. Efter att ha läst Fors-Andrées och Ronges bok får man intrycket att läget är ännu tuffare i Sverige. Det fanns en tid när journalisterna nästan kunde betraktas som ett slags ”pelarhelgon”. De tiderna är dock förbi. Nu börjar allmänheten nämligen i allt större utsträckning förhålla sig kritisk också till journalisternas arbete.

Juholt gick till historien. Men inte på det sätt han kanske tänkt sig. I boken kunde man nämligen ha nämnt att Språkrådet i Sverige i sin nyordslista upptagit ordet ”juholtare”. Därmed menas ett förhastat uttalande som man snart tvingas backa ifrån.

När det gäller relationerna mellan medier och makthavare var det en mening som speciellt fastnade i minnet. Nämligen: ”Du kan hyllas förbehållslöst, göra ett enda misstag och därefter direkt släpas i smutsen.”. Den erfarenheten gjorde Juholt med sina uttalanden, och det gjorde hans företrädare Mona Sahlin i den så kallade kontokortsaffären.

I marginalen bredvid just det kapitlet kunde recensenten inte låta bli att – med bläck – skriva ”Memento mori”, minns att du är dödlig, som en slav enligt legenden skulle ha viskat i de romerska kejsarnas öron när dessa i triumfvagn under folkets massiva hyllning red in i Rom.

Henrik Helenius

Jeanette Fors-Andrée och Paul Ronge: När drevet går – krishantering i praktiken. Författarna och Liber AB, Stockholm, 2015, 193 S.

AVAINSANAT

Opinion: Åkesson och statistiken

Kuva: Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.
Plenisalen i Sveriges riksdag i samband med en tidigare partiledardebatt (Arkivbild).

Hur Jimmie Åkesson, högerpopulistiska Sverigedemokraternas partiledare, i svenska riksdagens partiledardebatt onsdagen den 15 januari pratar om 120 000 beviljade uppehållstillstånd i Sverige år 2019 – är det verkligen så?

Lue lisää

Australiens djurliv hårt drabbat redan innan bränderna

Kuva: Foto: Pixabay
Koalan är en av de djurarter som endast finns i Australien.

Australien är ett av de länder i världen som har högst biologisk mångfald. Men redan innan de förödande bränderna var landet också ett av de länder som drabbats hårdast av att arter gått förlorade.

Lue lisää

ÄMNESORD

Australien: Bränderna hotar utrota djurarter

Kuva: Foto: Pixabay
De förödande bränderna i Australien hotar utrota flera djurarter.

Ljuden från kakaduor och lorier har förbytts mot en kuslig tystnad i stora eldhärjade områden i sydöstra Australien. De omfattande bränderna innebär ett utrotningshot för flera lokala djurarter, medan många fler blivit mer sårbara då deras habitat gått förlorade.

Lue lisää

ÄMNESORD

Recension: Tung och färgsprakande gråsosseprog för hela slanten

Kuva: Foto: Lukas Lundin
Svenska Opeth har inför sin pågående turné satsat på en ambitiös och färgsprakande ljusshow.

Efter 30 år i branschen är Opeth i många avseenden ett helt annat band – i andra precis det som de alltid ha varit. Det ger dem möjligheten att leverera, också en kväll då varken de eller förutsättningarna är som bäst.  

Lue lisää

Storbjörk: Regeringens vårdsatsning är bra för Österbotten

Jacob Storbjörk är vice ordförande för Finlands svenska socialdemokrater (FSD).

Idag presenterade familje- och omsorgsminister Krista Kiuru hur arbetet med social- och hälsovårdsreformen framskrider. Regeringen har redan kommit en bra bit på vägen och reformarbetet framskrider enligt plan. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar att det år 2020 fördelas 70 miljoner euro till regionerna från programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Lue lisää