”Memento mori” – ett gott råd i politiken

Kuva: Kari Hulkko

Mediedrev är någonting som man speciellt i vårt västra grannland Sverige länge vant sig vid. Själva ordet kommer från att drevkarlar under exempelvis älg- och rävjakt går åt samma håll för att jaga och till slut fälla bytet. Bakom mediedreven finns någon känd och inflytelserik ekonomisk eller politisk makthavare som utnyttjat sin ställning på ett olämpligt sätt. Det är då journalisternas lust att fälla ”boven” vaknar.

Ett av de mest kända svenska mediedreven i modern tid torde ha varit den så kallade Raineraffären i början av 1980-talet. Drevet ledde till den dåvarande justitieministern Ove Rainers avgång.

I bokform har Jeanette Fors-Andrée och Paul Ronge, två framträdande svenska medietränare, analyserat vad som egentligen händer när drevet går och vad man ska göra när krisen slår till. Deras slutsats är att ledarskapet är den avgörande faktorn om krishanteringen under ett mediedrev ska bli framgångsrik eller i värsta fall sluta i en katastrof.

Ronge har bland annat varit anställd som politisk journalist vid A-pressen samt Aftonbladet och är sedan många år PR-konsult. Fors-Andrée är kriskonsult vid en global PR-byrå och har sin bakgrund i det privata näringslivets intresseorganisationer.

Många mediedrev blir ingående beskrivna. Exemplen från den svenska socialdemokratins fackligt-politiska miljö är med tanke på Arbetarbladets läsare antagligen de mest intressanta.

Ett mediedrev som slutade i en fullständig katastrof är Håkan Juholt som var ordförande för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) och därmed statsministerkandidat i knappt ett år mellan 2011 och 2012. Författarna skriver: ”Hans uppgång och fall är en så säregen och unik parentes i svensk politisk historia att det kan vara svårt för många att relatera till. Går det verkligen att dra nyttiga erfarenheter från en så total dikeskörning?” De menar i alla fall att Juholt besannade det gamla ordspråket ”Ju högre du kommer, desto större blir fallet.”

Till Juholts misstag hörde bland annat att han fått full ersättning för dubbelt boende som han inte var berättigad till, att han hänsynslöst rensade ut sina motståndare inom de egna partiet samt okunnighet om politiska sakfrågor som till exempel den svenska Libyeninsatsen. Bokens författare anser att Juholts stora fel var att han älskade sin egen retorik, och att han aldrig på allvar analyserade sin egen situation. Katastrof och avgång var slutresultatet.

De menar också att efterträdaren Stefan Löfven varit så blek och försiktig att han fått kritik. Efter det boken gick i tryck har dock Löfven på ett övertygande sätt stärkt sin ställning både som partiledare och statsminister.

Mediedrevet mot Tomas Rudin väckte däremot sympati. Han hade en lång karriär inom socialdemokratin bakom sig, bland annat som informationschef vid LO och som talskrivare åt den tidigare LO-ordföranden Stig Malm. Kung Alkohol var tyvärr hans problem. Han hade sagt sig slutat kröka. Men när han fick återfall stal ha en flaska dyr whisky i Systembolaget, inte på grund av brist på pengar utan för att dölja att han igen börjat dricka. Han erkände öppet sina fel och brister och väckte på det sättet allmänhetens förståelse på ett helt annat sätt än Juholt som försökte dölja allt.

Boken berättar om många minst sagt klantiga krishanteringar när beslutsfattare försöker mörklägga sanningen. Det handlar om allt från Stora Ensos utnyttjande av barnarbetskraft i Pakistan över Arbetsförmedlingens generaldirektörs hemliga interna rapporter till en knarkskandal kring en folkkär programledare och barnidol.

Det värsta misstag en makthavare kan göra under ett mediedrev är att gå och gömma sig. Bättre att lägga korten på borden, lyder slutsatsen i boken.

I dagens Finland, inklusive Svenskfinland, klagar journalisterna på en allt hårdare konkurrens, en ständig kamp mot deadline, nedskärningar på redaktionerna, krympande pappersupplagor samt sviktande läsarunderlag. Efter att ha läst Fors-Andrées och Ronges bok får man intrycket att läget är ännu tuffare i Sverige. Det fanns en tid när journalisterna nästan kunde betraktas som ett slags ”pelarhelgon”. De tiderna är dock förbi. Nu börjar allmänheten nämligen i allt större utsträckning förhålla sig kritisk också till journalisternas arbete.

Juholt gick till historien. Men inte på det sätt han kanske tänkt sig. I boken kunde man nämligen ha nämnt att Språkrådet i Sverige i sin nyordslista upptagit ordet ”juholtare”. Därmed menas ett förhastat uttalande som man snart tvingas backa ifrån.

När det gäller relationerna mellan medier och makthavare var det en mening som speciellt fastnade i minnet. Nämligen: ”Du kan hyllas förbehållslöst, göra ett enda misstag och därefter direkt släpas i smutsen.”. Den erfarenheten gjorde Juholt med sina uttalanden, och det gjorde hans företrädare Mona Sahlin i den så kallade kontokortsaffären.

I marginalen bredvid just det kapitlet kunde recensenten inte låta bli att – med bläck – skriva ”Memento mori”, minns att du är dödlig, som en slav enligt legenden skulle ha viskat i de romerska kejsarnas öron när dessa i triumfvagn under folkets massiva hyllning red in i Rom.

Henrik Helenius

Jeanette Fors-Andrée och Paul Ronge: När drevet går – krishantering i praktiken. Författarna och Liber AB, Stockholm, 2015, 193 S.

AVAINSANAT

Statsminister Marin besökte Seinäjoki och Vasa

Riksdagsledamot Kim Berg, statsminister Sanna Marin, riksdagsledamot Matias Mäkynen och FSD:s ombudsman Nils-Johan Englund i Vasa. Bilden är från Styrelsegården i Vasa i samband med stadens mottagning.

Statsminister Sanna Marin gjorde årets första landskapsresa till Södra Österbotten och Österbotten under måndagen.

 

Lue lisää

Folktinget satsar på det nordiska samarbetet

En handlingsplan för nordisk och internationell verksamhet kommer att tas fram av Folktinget.

Folktingets verksamhet i såväl nordiskt samarbete som i övrig internationell verksamhet stärks då Folktinget under år 2021 kommer att ta fram en handlingsplan för Folktingets nordiska och internationella verksamhet. Som sakkunnig för detta arbete har Anna Jungner-Nordgren från årets början återvänt till Folktinget, efter fyra år på Nordiska ministerrådet.

 

Lue lisää

Marin om händelserna i Washington: ”Vi accepterar inte att den demokratiska processen angrips”

Statsminister Marin ser fram emot samarbetet med USA:s tillträdande president Joe Biden.

Statsminister Sanna Marin betonade i sitt pressmeddelande dagen efter händelserna i Washington DC vikten av samarbete med den tillträdande presidenten Joe Biden.

 

Lue lisää

Kvarnström (SDP): Hanaholmeninitiativet bygger broar för bättre beredskap

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Riksdagsledamot Johan Kvarnström tackar Finlands och Sveriges statsministrar för det starka stödet för Hanaholmeninitiativet.

Idag offentliggjordes ett initiativ till ett nytt sektoröverskridande bilateralt krisberedskapsprogram för att den civila krishanteringsförmågan i Finland och Sverige. Hanaholmeninitiativet som det låtits kallats har starka uppbackare i statsminister Sanna Marin (SDP) och statsminister Stefan Löfven (S). Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) tackar statsministrarna för det starka stödet.

 

Lue lisää