Kontakt

Märklig energipolitik i Finland

21.01.2016

Vi har en märklig energipolitik i Finland. Väl fungerande kraftverk stängs och istället importerar vi mer elenergi. År 2004 hade vi en elproduktion på ca 81 TWh och 65,4 TWh år 2014 enligt uppgifter från statistikcentralen.

Nu har kondenskraftverken i Tahkoluoto, Kristinestad, Vasklot och Kotka stängts. De kol- och oljekondenskraftverk som stängts under de senaste åren motsvarar två stora kärnreaktorer, skriver Jarl Ahlbeck i en insändare i Österbottens Tidning den 13.1.2016.

Vad är logiken i detta?

Varför stängs våra kondenskraftverk nu när oljan är billig? Är det för att skapa en marknad för Fennovoima?

Ahlbeck skriver vidare att när Olkiluoto-trean kör igång tillkommer 1 600 megawatt. Men jätteverket kan överraskande falla ur nätet eftersom det innehåller tusentals nya sofistikerade säkerhetsfunktioner som alla leder till snabbstopp av kärnreaktorn.

Detta om något visar på stora kraftverks svagheter. Det är bättre att satsa våra ekonomiska resurser på att bygga upp en decentraliserad energiproduktion som inte är så sårbar.

Med den baskraft som vi har, om vi håller kraftverken igång, så räcker elenergin till förutom under den allra kallaste perioden. För att producera el under toppförbrukningen kunde Wärtsiläs kraftverk vara en ekonomisk förnuftig investering.

Wärtsilä är en ledande leverantör av flexibla kraftverk för den globala kraftgenereringsmarknaden. De erbjuder Smart Power Generation-lösningar för basbelastning, stabilisering av elnät och toppbelastning. De erbjuder effektiva och miljömässigt avancerade kraftverkslösningar som möjliggör en global övergång till en mer hållbar och modern energiinfrastruktur.

Under år 2015 levererade Wärtsilä kraftverk på 378 megawatt till El Salvador och till Jordanien levererades ett kraftverk på 573 megawatt. Kraftverken kan drivas med tre olika bränslen. Dessa bränslen kunde vi själva producera här i Finland.

Skrota planerna på Fennovoima och satsa i stället på Wärtsiläs kraftverk för effekttopparna. Det gynnar dessutom sysselsättningen i Österbotten.

Guy Stenberg
Larsmo

One Response to Märklig energipolitik i Finland

  1. Fakta? 17.4.2017 at 21:34 #

    Var har du fått informationen om att kraftverket på Vasklot har stängts? Vad har oljepriser med kolkraftverk att göra? hur kan vi tillverka Diesel, Tjockolja och naturgas i Finland? Och varför vill du få en kärnreaktors säkerhetsfunktioner att verka som en dålig sak?

Kommentera