MENY

Maarit Feldt-Ranta: Ja, jag vill bli SDP:s kandidat i presidentvalet, jag vill det verkligen!

Kuva: Ella Kaverma

Maarit Feldt-Ranta tänker i sin kampanj fokusera på stabilitet, stabilitetens betydelse, diplomati, goda grannrelationer, militär neutralitet och Finland som en del av Norden.

 

I dag kom ett besked som inte var helt oväntat med tanke på att Feldt-Ranta kallat till en ordentlig presskonferens. Om det inte varit för regeringskrisen hade hon gett besked redan för en vecka sedan.

I Hagnäs saluhalls kafé var det i dag, onsdag förmiddag klockan 10, dags att ge svaret. Feldt-Ranta berättade först att många tagit kontakt och bett henne ställa upp och att hon funderat allvarligt på frågan de senaste veckorna.

– Och mitt svar i dag är ja, jag vill bli socialdemokraternas presidentvalskandidat och jag vill det verkligen seriöst!

Feldt-Ranta tog sedan upp de senaste årens starka vindar av förändring på den internationella arenan, från flyktingfrågan (som hon vill hålla en solidarisk linje i) och förändringar i bland annat USA som plötsligt leds av en impulsiv twittrare.

 

Kärlek och diplomati

Detta var startskottet. Om vad som följer sade Feldt-Ranta följande:

– I min kampanj tänker jag tala om stabilitet, stabilitetens betydelse, diplomati, goda grannrelationer och militär neutralitet. Jag vill också lyfta fram Finland som en del av Norden.

–  Jag vill vara rösten för rättvisa och upplever att jag också har mycket att ge i den utrikes- och säkerhetspolitiska diskussionen.

Tidigt på morgonen stod det via Lännen Medias tidningar klart att även SDP:s riksdagsledamot Tuula Haatainen vill bli partiets kandidat. På Feldt-Rantas presskonferens ställdes direkt ett par frågor om detta. Feldt-Ranta sade att hon ogärna inleder med att diskutera vad som skiljer henne från sin vän Haatainen, men att allas profiler och skillnader nog utkristalliserar sig under kampanjens gång.

En första skillnad är att Haatainen till Lännen Medias tidningar sade att dörren till Nato ska hållas på glänt, medan Feldt-Ranta inte nämnde Nato utan endast Finlands militära neutralitet.

 

SDP:s kandidatnominering pågår till 26.6 och lär ge upphov till en medlemsomröstning i sommar.

 

Johan Kvarnström

MNESORD

Diskussion

Sitra: Revolutionen inom trafiken startar bland unga

Kuva: Foto: Pixabay
Största delen av finländarna anser det viktigt att handla på ett för miljön skonsamt sätt och speciellt unga är beredda att ändra sina färdsätt för att minska miljökonsekvenserna, visar en enkät som Sitra låtit göra. Unga är föregångare när det gäller att anlita nya färdsätt som grundar sig på delningsekonomi.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Nordiska rådets president Britt Lundberg svek Finlands riksdag

Kuva: Jari Soini

– Jag är verkligen besviken, säger Maarit Feldt-Ranta efter att Nordiska rådets president Britt Lundberg (C) lagt den avgörande rösten mot finskans och isländskans ställning i rådet.

Lue lisää

Diskussion

”Nya alkohollagen inne på fel spår”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Motståndet mot starköl och alkoläsk i matbutiker och kiosker stöter på motstånd över partigränserna. På andra punkter välkomnas en förnyelse av alkohollagen med öppna armar.


Tisdagens remissdebatt i riksdagen gav tydliga signaler om att regeringen måste justera sin proposition om en ny alkohollag i varje fall vad gäller starkare drycker än mellanöl i andra butiker än Alko. I övrigt är så gott som alla ense om att lagen behöver förnyas och att det är välkommet med mindre byråkrati och ett avskaffande av övernitiska regleringar och olika rättighetsnivåer på utskänkningstillstånd.

Frågan om starköl ses som allt annat än försumbar trots goda aspekter av förnyelsen. Den är allvarlig i och med att starkare drycker i matbutikerna kan utgöra en folkhälsorisk. Till exempel sade Tuula Haatainen (SDP) att ölkonsumtionen ökar på ett lömskt sätt när matbutikerna kan sälja starköl på rea.

 

 

”Barnen som tar skada”

Även bland annat Nylands Socialdemokratiska Kvinnor avfärdar regeringens intentioner att tillåta försäljning av starköl och alkoläsk i butiker och kiosker.

– Det är barn och familjer som kommer ta skada allt mer och därmed ökar kostnaderna för och behovet av barnskydd. Redan i nuläget lever ungefär 100 000 barn i familjer där alkoholbruk åsamkar barnen skador. Finns det på regeringens agenda att öka barnens lidande eller är regeringen inte förtrogen med sitt eget förslag, frågar föreningens ordförande Anette Karlsson.

Hon säger att det framgår ur lagförslagets motiveringar att förnyelsen kommer påverka folkhälsan och öka skillnader i välbefinnande mer än ge de önskade effekterna på näringslivet.

Nylands Socialdemokratiska Kvinnor påminner om att totala mängden av skadliga följder av alkohol ökade i takt med totalkonsumtionen fram till 2008. Efter det fattades flera beslut om höjd alkoholskatt och alkoholreklamen begränsades, varpå både konsumtionen och skadorna minskade. Föreningen anser att regeringen borde ta till begränsning av tillgänglighet och marknadsföring, samt skattemässiga åtgärder, om den huvudsakliga målsättningen är att minska alkoholens negativa följder.

– Då alkoholpolitiska beslut fattas vore det bra att tänka på att barn och ungas alkoholbruk har börjat vända nedåt och alkoholkonsumtionen överlag har minskat. Den utvecklingen borde man hålla fast vid, säger vice ordförande Tarja Eklund.

Diskussion

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet går hand i hand med förlängd läroplikt

Rebecca Åkers.

Medborgarinitiativet om avgiftsfritt andra stadie är en bra början och skapar en behövlig debatt, enligt Rebecca Åkers som fortsätter efterlysa en förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion

SDP föreslår avgiftsfri dagvård i Jakobstad

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen kommer på fullmäktigemötet den 2 oktober att inlämna en motion kring införandet av en avgiftsfri småbarnspedagogik i Jakobstad. Men nu söker man även stöd från de andra partierna.

 

– Vi vill samarbeta kring denna fullmäktigemotion. En avgiftsfri småbarnspedagogik är en så pass viktig social investering att vi är beredda att diskutera och kompromissa för att nå politisk enighet, säger fullmäktigeledamot Jacob Storbjörk.

 

SDP föreslår att en utredning genomförs kring införandet av en avgiftsfri småbarnspedagogik i Jakobstad. Därtill vill socialdemokraterna att staden stegvis inför en avgiftsfri småbarnspedagogik så att den vid slutet av denna mandatperiod omfattar 20 timmar per vecka för alla barn över tre år.

– Gratis dagvård ger alla barn jämlika möjligheter att ta del av den pedagogiska verksamheten. Därtill stärker det småbarnsfamiljernas levnadssituation på en mängd olika sätt. Att satsa på barn och ungdomar är helt enkelt att satsa på framtidens Finland, säger Storbjörk.

 

Storbjörk mejlade förra veckan alla de andra politiska partiernas företrädare kring möjligheten att samarbeta. Hittills har han inte fått några tydliga svar, men det finns gott om tid kvar.

– Många av de andra partierna sade i kommunalvalet att de vill genomföra en avgiftsfri dagvård. Nu är det upp till bevis helt enkelt, säger Storbjörk.

Diskussion