MENY

Maarit Feldt-Ranta: Ja, jag vill bli SDP:s kandidat i presidentvalet, jag vill det verkligen!

Kuva: Ella Kaverma

Maarit Feldt-Ranta tänker i sin kampanj fokusera på stabilitet, stabilitetens betydelse, diplomati, goda grannrelationer, militär neutralitet och Finland som en del av Norden.

 

I dag kom ett besked som inte var helt oväntat med tanke på att Feldt-Ranta kallat till en ordentlig presskonferens. Om det inte varit för regeringskrisen hade hon gett besked redan för en vecka sedan.

I Hagnäs saluhalls kafé var det i dag, onsdag förmiddag klockan 10, dags att ge svaret. Feldt-Ranta berättade först att många tagit kontakt och bett henne ställa upp och att hon funderat allvarligt på frågan de senaste veckorna.

– Och mitt svar i dag är ja, jag vill bli socialdemokraternas presidentvalskandidat och jag vill det verkligen seriöst!

Feldt-Ranta tog sedan upp de senaste årens starka vindar av förändring på den internationella arenan, från flyktingfrågan (som hon vill hålla en solidarisk linje i) och förändringar i bland annat USA som plötsligt leds av en impulsiv twittrare.

 

Kärlek och diplomati

Detta var startskottet. Om vad som följer sade Feldt-Ranta följande:

– I min kampanj tänker jag tala om stabilitet, stabilitetens betydelse, diplomati, goda grannrelationer och militär neutralitet. Jag vill också lyfta fram Finland som en del av Norden.

–  Jag vill vara rösten för rättvisa och upplever att jag också har mycket att ge i den utrikes- och säkerhetspolitiska diskussionen.

Tidigt på morgonen stod det via Lännen Medias tidningar klart att även SDP:s riksdagsledamot Tuula Haatainen vill bli partiets kandidat. På Feldt-Rantas presskonferens ställdes direkt ett par frågor om detta. Feldt-Ranta sade att hon ogärna inleder med att diskutera vad som skiljer henne från sin vän Haatainen, men att allas profiler och skillnader nog utkristalliserar sig under kampanjens gång.

En första skillnad är att Haatainen till Lännen Medias tidningar sade att dörren till Nato ska hållas på glänt, medan Feldt-Ranta inte nämnde Nato utan endast Finlands militära neutralitet.

 

SDP:s kandidatnominering pågår till 26.6 och lär ge upphov till en medlemsomröstning i sommar.

 

Johan Kvarnström

ÄMNESORD

Diskussion

Karita Blom: Bra resultat når vi genom att satsa på undervisning

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Karita Blom på SDP:s partifullmäktige i Åbo den 18 november 2017.

FSD:s representant på höstens partifullmäktige, Karita Blom, slog ett slag för satsning på utbildning.

Lue lisää

Diskussion

In memoriam: Peter J. Boldt

Kuva: Foto: ABL-arkiv

Nationalekonomen Peter J. Boldt avled efter en tids sjukdom den 29 oktober i Helsingfors. Peter var född i Helsingfors som även var hans hemstad. Han studerade nationalekonomi och statistik vid Helsingfors Universitet och avlade sin kandidatexamen (magisterexamen idag) år 1972.

Fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen var Peters politiska hemvist och hans yrkeskarriär. Han inledde sin yrkeskarriär som ekonom på arbetarnas ekonomiska forskningsinstitution (TTT) och gick därefter över till Nordens Fackliga Samorganisation (NFS/PAY) i Stockholm var han arbetade som expert till år 1982 då han gick över till FFC:s ekonomiskpolitiska avdelning. Från början präglades Peters arbete av frågor som berörde den europeiska och internationella ekonomin. I mer än två årtionden representerade han FFC både i NFS och i den europeiska samt den världsomspännande fackliga samorganisationen (EFS och IFS). Peters expertis kom även till nytta i olika statsledda trepartsorgan samtidigt som han representerade hela löntagarrörelsen på bl.a. de konferenser i Seattle 1999 och Doha 2004 var man kom överens om de spelregler som gäller för världshandeln.

Peter J. Boldt var med sin expertis och erfarenhet i frågor som berörde världsekonomin en efterfrågad polemisk talare och debattör inom fackföreningsrörelsen. Han hade den sällsynta pedagogisk gåvan, att kunna sammanfatta olika invecklade frågor till ett paket som man kunde förstå. Sina inlägg och anekdoter kryddade han med humor både på svenska, finska och engelska.

Peter var en av de första ekonomer som tydligt flaggade för att Finland bör gå med i EU och den monetära unionen (EMU). Under åren 2002-2006 hade han en central roll i löntagargruppen inom den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK).

Peter var inte enbart intresserad av den ”hårda” ekonomin. Både de mänskliga och fackliga rättigheterna hade en stark ställning i hans tänkande och verksamhet. Han var även en människorättsaktivist i andra generationen: hans far överste Lauri Boldt vår under många år, efter att han övergått till reserven, vice ordförande för Amnesty Internationals finländska avdelning.

Vi som kände Peter saknar hans rättframma sätt, hans humor och hans finlandssvenska vidsynthet. Peter var även känd för sina omfattande kunskaper i historia och kultur. Hans käraste plats torde ha varit Boldt-familjens sommarstuga med sin båtbrygga vid Ekholmen i närheten av Hangö udd.

Peter fick trots att sjukdomen spreds erfara glädjen att vara farförälder: under den sista delen av hans liv var hans dotter Hildur och hennes dotter Frida ljuspunkten i hans liv.

 

Text: Markku Jääskeläinen

Översättning: Hans Virtanen

ÄMNESORD

Diskussion