MENY
[pro_ad_display_adzone id=68868]

Maarit Feldt-Ranta analyserar valet: ”Ett komplext resultat”

– Den stora bilden är att oppositionspartierna gick framåt och regeringspartierna bakåt, säger Maarit Feldt-Ranta som konstaterar att det valresultatet i övrigt är märkvärdigt och svåranalyserat.

Det finns ingen entydig förklaring till kommunalvalets resultat, och ingen svartvit sanning att luta sig mot vid en analys. Variationerna är stora, men SDP:s vice ordförande Maarit Feldt-Ranta finner vissa punkter att ta fasta på då hon analyserar valresultatet.

Kommunalval hör till de knepigaste att analysera då lokala omständigheter varierar stort. Därtill kan person betyda mer än parti på ett starkare sätt än vid riksdagsval. Analyserandet försvåras också av att det kan gå bra på ett ställe och sämre på ett annat. Eller som i detta val för SDP: Partiet får fler röster än vid senaste kommunalval men en mindre andel av rösterna. Är det en framgång eller misslyckande? I hur stor utsträckning är valresultatet på kommunalnivå en reaktion på regeringens politik? Kan man alls jämföra med resultatet i senaste riksdagsval?

Det står i varje fall klart att det finns en odiskutabel förlorare: Sannfinländarna. Partiet gick bakåt med hela 3,5 procentenheter i förhållande till kommunalvalet 2012 och deras nuvarande andel på 8,8 procent kan sättas i relation till 17,6 procent i riksdagsvalet 2015.

För SDP:s del blev det andraplats i storleksordning med 19,4 procent av rösterna och därmed ett minus på 0,2 procentenheter.

En av de positiva sakerna var att valdeltagandet ökade trots att en del förutspådde att den skulle minska. Ett valdeltagande på 58,8 procent lämnar ändå förstås mycket att önska.

Kandidatnomineringen en utmaning för FSD

Då Maarit Feldt-Ranta sovit två nätter på saken och diskuterat om dagarna gör hon en analys av valet på Pensionstagarnas centralförbunds svenska distrikts vårmöte. Låt oss börja där hon slutar sin analys, nämligen med hur det gick för Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD).
FSD fick sammanlagt 53 invalda. Det innebär ett till mandat i Pedersöre och Närpes, och tre till mandat i Raseborg. Därtill ökade andelen röster, men inte mandaten i Nykarleby, Jakobstad, Malax, Ingå och Borgå.

Däremot förlorade FSD mandat i Pargas (-4), Kronoby (-3), Hangö (-2), Lovisa (-4), Sibbo (-3, men SDP höll sina 5 platser),, Korsnäs (-1), Larsmo (-1), Kaskö (-1) och Karleby (-1).

I Lovisa kan minskningen förklaras med att platserna i fullmäktige minskat drastiskt. I övrigt bedömer Feldt-Ranta att de förlorade mandaten beror på kandidatnomineringen.

– Om det till exempel saknas en svenskspråkig SDP-kvinna i en kommun så är det klart att vi mister mandat.

En positiv sak är att det ser ut som om FSD vunnit ett tilläggsmandat i Folktinget, vilket ligger som grund för fördelningen av flera interkommunala uppdrag.

 

Fler röster, men mindre andel

Feldt-Ranta säger att partiledningen inte ännu har en helt klar analys av resultatet för hela partiet.

– Resultatet är märkligt. Vi har tappat i andel men samtidigt fått 10 000 fler röster än senast. Inte kan vi vara helt nöjda med detta resultat då vi är i oppositionen och har en sådan regering som vi har och vi har toppat opinionsmätningarna, plus att undersökningar visar sig att en väldigt stor del av finländarna förhåller sig positivt till socialdemokrater.

Partisekreterare Antton Rönnholm har redan i uppdrag att komma med mer underlag för en analys, men vissa saker står redan klara. I de flesta kommuner har SDP varken gått bakåt ellet framåt utan läget är oförändrat. Sedan finns det ljusglimtar och besvikelser.

– Vi har tittat ganska mycket på vad som händer inom de 40 största kommunerna, det vill säga där det avgörs vilket parti som är störst i landet. Och det är ett märkligt valresultat, verkligen komplext. I 21 av de 40 största kommunerna förbättrade vi vår position och i 11 gick det sämre. I 17 av dem är vi störst. Det gick framför allt bra i kommuner med mellan 50 000 och 100 000 invånare. Vad gäller de 9 kommuner som har över 100 000 invånare gick vi endast framåt i en, Lahtis.  Min första analys är därför att vi förlorat valet i stora städer, säger Feldt-Ranta.

Trots skillnaderna mellan riks- och lokalpolitik ser hon det som givet att vårens kommunalval också var ett mellanbetyg för partierna. Hon understryker att regeringspartierna faktiskt förlorade stort och miste sammanlagt 110 000 röster medan oppositionspartierna vann 160 000 röster.

– Det är en stor förskjutning. Även om andelen minskade något för SDP så ökade antalet röster för alla oppositionspartier. Vi fick 10 000 fler röster medan De gröna vann mest.

– Det beror på flera saker. En är att partiledare Ville Niinistö varit ettrig och tydlig och aktiv i debatter och är allmänt populär. En annan är att de starkt och konsekvent talar om utbildning och därför vann mycket på universitetsorter och bland unga människor. De lyckades mobilisera högutbildade yngre människor i stora städer. Därför vann de valet.

”Centern kommer sätta locket på”

Även Vänsterförbundet och Kristdemokraterna gjorde ett gott val, enligt Feldt-Ranta delvis på grund av partiledarna, Li Andersson (VF) Sari Essayah (KD). Att SFP gick framåt beror enligt Feldt-Ranta högst antagligen på att de lyckats mobilisera sig starkt kring frågan om jouren vid Vasa centralsjukhus. Proportionellt var det två SFP-kandidater som fick flest röster i valet, Joakim Strand i Vasa och så partiledare Anna-Maj Henriksson. Inom SDP fick Maarit Feldt-Ranta själv flest röster proportionellt.

Samlingspartiet tappade däremot stort, cirka 15 000 röster. Andelen minskade med 1,2 procentenheter även om partiet blev störst med en andel på 20,7 procent.

– Samlingspartiet tappade stort trots att det sägs att de vann valet. De har Jan Vapaavuori att tacka för mycket och gjorde ett trick då de sade att folk skulle rösta på en borgmästare i valet, vilket inte stämmer. Man röstar på fullmäktigeledamöter som sedan utser en borgmästare. Utan Vapaavuori hade Gröna varit störst i Helsingfors.

Även Centern gjorde ett dåligt val, ännu sämre än för fyra år sedan då partiet i sin nuvarande form gjorde sitt dittills sämsta val någonsin. Feld-Ranta tror inte det kommer påverka regeringen just nu, tyvärr.

– De kommer sätta locket på och inte fundera på resultatet. Centern kommer koncentrera sig på landskapsval, att det blir en landskapsmodell är deras dröm.

Vård- och landskapsreformen enligt den modell som Sipiläs regering för fram kan däremot bli en mardröm enligt andra värderingar och tankar om hur samhället ska fungera.

– Det blir en spännande vår då reformens lagar ska behandlas i riksdagen. Det är inget mindre än vår nordiska välfärdsmodell man beslutar om, säger Maarit Feldt-Ranta och påminner om att experter på bred front uttalar sig negativt om regeringens förslag.

Johan Kvarnström

ÄMNESORD

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=139047]

SDP: Våldets spiral måste brytas – Turkiets attack i norra Syrien måste få ett slut

SDP kräver att våldet i Syrien ska upphöra. Partistyrelsen enades på torsdagen om ett ställningstagande mot Turkiets attacker i norra Syrien mot den kurdiska enklaven Afrin.

 


“Kriget i Syrien har redan pågått i sju år och krävt ungefär en halv miljon civila offer. Fem och en halv miljon syrier har hittills tvingats lämna sitt hem och fly utomlands. Under det här årets första månader har situationen förvärrats” sägs i uttalandet.

SDP anser att Turkiets attacker mot Afrin – med hundratals dödsoffer – strider mot alla internationella konventioner och människorättsprinciper.

I ställningstagandet betonas att alla etniska gruppers rättigheter måste tryggas och att förtrycket av kurderna måste stoppas.

“Turkiet har ingen rätt att med våldsanvändning i Syrien utvidga och skapa nya säkerhetsproblem. Turkiet måste omedelbart börja dra sig tillbaka från norra Syrien och Afrin”.

Enligt SDP måste Turkiets krigshandlingar i öst-Ghouta fördömas. Detsamma gäller den syriska regeringens bombningar av Ghouta som under året kan kräva tusentals civila offer. Ställningstagandet understryker vikten av vapenvila, seriösa fredsförhandlingar och tillräckligt effektiv humanitär hjälp till Syrien.

Finlands Fredsförbund har också uppmärksammat frågan och kritiserat Finlands vapenexport till Turkiet.

 

ÄMNESORD

SDP listar konkreta punkter för mer jämlikhet och visar hur de ska finansieras

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Antton Rönnholm, Antti Rinner och Matias Mäkynen presenterar SDP:s program för ett mer jämlikt Finland.

Socialdemokraterna vill bland annat höja de lägsta pensionerna, reformera familjeledigheterna och göra andra stadiets utbildning avgiftsfri med förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=139152]

EU-rätt: Slut på privata skiljedomstolar?

Kuva: Foto: Joachim Kasten
En demonstrant som under en protest mot TTIP och Ceta skyltade med budskapet om att inskränka storbolagens makt.

Det finns starka skäl för antagandet att tisdagen den 6 mars 2018 var ett historiskt datum för rättskipning inom den Europeiska unionen.

Lue lisää

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=50534]

Fullmäktigemotion ger resultat: Jakobstad inför avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Ett viktigt och modigt första steg, enligt fullmäktiges vice ordförande Jacob Storbjörk (SDP).

 

Han kallar fullmäktigesbeslut för socialpolitisk historia i och med att Jakobstad blir den första österbottniska kommunen att införa avgiftsfri småbarnspedagogik.

 

Det sker för 5-åringar och från och med 2019. Även om fullmäktigemotionen talade för en ännu mer omfattande förändring ser Storbjörk detta som ett viktigt och modigt första steg. På Facebook konstaterar han följande:

 

“En avgiftsfri och kvalitativ småbarnspedagogik kan sätta Jakobstad på kartan, stärka familjernas köpkraft, höja sysselsättningsgraden och öka inflyttningen till staden.

Det främsta argumentet för en avgiftsfri småbarnspedagogik är ändå barnens jämlika möjligheter att ta del av den pedagogiska verksamheten i kommunen. En avgiftsfri småbarnspedagogik är ett steg mot ett mera jämlikt samhälle där varje barns bästa är utgångspunkt.”

 

SDP arbetar som parti för avgiftsfri småbarnspedagogik och avgiftsfri andra stadiets utbildning (i samband med förlängd läroplikt). Detta kräver förstås förändringar förankrade i beslut på riksnivå, men de finlandssvenska socialdemokraterna har i en handfull kommuner velat gå i bräschen för förändringen och lämnat in fullmäktigemotioner om avgiftsfri småbarnspedagogik. En del har lämnats in i den socialdemokratiska gruppens namn och en del över partigränserna.

 

“Tror SFP på sin politik?”

FSD:s ordförande Viktor Kock har drivit frågan starkt inom FSD och applåderar den framgång som nu skett i Jakobstad.

 

I Kocks hemkommun Pedersöre röstades initiativet ned. Detsamma gäller i Malax och Korsholm och i Raseborg är stadsstyrelsens förslag till fullmäktige att motionen inte leder till åtgärder.

 

– FSD har jobbat hårt för detta och lämnat in motioner i flera finlandssvenska kommuner. Vi är övertygade om att en avgiftsfri småbarnspedagogik har många positiva effekter. En avgiftsfri småbarnspedagogik är också partiets linje varför det är naturligt att vi på kommunal nivå försöker införa den, säger Kock och konstaterar att regeringen inte har prioriterat frågan, varpå några nationella beslut inte är på kommande under denna mandatperiod.

 

– Då både SDP och SFP har en avgiftsfri småbarnspedagogik som målsättning borde det inte vara några problem att genomföra i de finlandssvenska kommunerna. Till skillnad från SDP:s fullmäktigeledamöter verkar tyvärr många av SFP:s ledamöter inte tro på sitt partis politik och därför röstat ner motionerna.

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=50540]

Arbetarbladet.fi fortsätter förnyas i samarbete med Demokraatti

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Från och med i dag har Arbetarbladet nytt utseende precis som Demokraattis webbsidor. Förutom det visuella är förnyelsens ledord smidighet och snabbhet.

 

Den första versionen av förnyelsen togs i användning under natten till tisdagen.

 

Den nya sajten är fullständigt mobilanpassad och huvudnyheten får mer utrymme än tidigare på ingångssidan.

 

Det som inte syns men som märks är bakgrundsteknologin som ska göra att webbsidorna laddas snabbare än tidigare.

 

Det handlar om en förnyelse som Demokraatti initierat och arbetat med en längre tid och som är tänkt att stå pall för tidens tand under överskådlig framtid.

 

– För Arbetarbladets del sker förnyelsen ganska tätt inpå den föregående uppdateringen som innebar en större förändring. Det var då vi så att säga band oss samman med Demokraatti för att öka växelverkan, vilket också lyckats utomordentligt väl. En fördel med att dela teknisk hemvist är att få vara med i det kontinuerliga utvecklingsarbetet som den nya förnyelsen är ett exempel på, säger ABL:s chefredaktör Johan Kvarnström.

 

Arbetet är ändå inte klart och ABL ber läsare om dels kommentarer och feedback till arbetarbladet@gmail.com, dels om tålamod för det som ännu är halvfärdigt.

 

En del tillfälliga brister är vi redan medvetna om. Via menyn leder i skrivande stund ett par av underkategorierna till tomma sidor och det finns på vissa ställen en balk med mest lästa som tar in Demokraattis artiklar. Allt detta ska åtgärdas så fort som möjligt och vi beklagar olägenheterna, samtidigt som förnyelsen är ett exempel på hur en liten tidning genom samarbete kan ha toppmoderna hemsidor.

För Demokraattis del har Rane Aunimo som är redaktionschef för webben hållit i trådarna för förnyelsen som förverkligats av digibyrån Namia.

 

ÄMNESORD