MENY

”Lyckas vi nu skapa en riktig folkrörelse kring Maarit Feldt-Ranta så har vi alla chanser”

Kuva: Johan Kvarnström

Finlands svenska Socialdemokraters Västra Krets ger sitt fulla stöd till Maarit Feldt-Ranta, om hon väljer att ställa upp som kandidat för SDP i presidentvalet.

 

FSD Västra Kretsen stöder Maarit Feldt-Ranta vid kandidatur till presidentvalet.

– Bollen ligger nu hos de lokala partiavdelningarna. Det är de som kan nominera kandidater. Och det är självklart att vi stödjer en kandidat som kommer från vår egen region, säger Nina Wessberg ordförande för Västra kretsen.

Västra Kretsen ser Feldt-Ranta som en trovärdig kandidat för SDP. Feldt-Ranta har värderingarna på plats, hon är kunnig på många områden, inte minst det nordiska samarbetet. Med Feldt-Ranta som kandidat kunde SDP finnas med ända till målrakan, det vill säga andra omgången.

– Det här är en utmaning för oss alla, inte bara för socialdemokraterna, säger Nina Wessberg.

– Lyckas vi nu skapa en riktig folkrörelse kring Feldt-Ranta så har vi alla chanser att komma till andra omgången.

Västra Kretsen är redo för att jobba för Feldt-Ranta i presidentvalet.

– Feldt-Ranta har ett stabilt väljarstöd i Västnyland. Det visade hennes resultat i senaste riksdagsval samt i kommunalvalet. Presidentvalet vinner man inte enbart med västnyländska röster, men vi redo för att dra vårt strå till stacken, så fort som Feldt-Ranta meddelar om sin kandidatur. Inom Västra Kretsen har vi en lång erfarenhet att driva kampanjer med Feldt-Ranta som huvudkandidat, i gott samarbete med våra finskspråkiga kamrater, säger Nina Wessberg.

– Nu väntar vi bara otåligt på hennes besked.

 

FSD Västra Kretsen består av svenskspråkiga partiavdelningar från Kyrkslätt till Hangö.

 

ABL

ÄMNESORD

Diskussion

Karita Blom: Bra resultat når vi genom att satsa på undervisning

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Karita Blom på SDP:s partifullmäktige i Åbo den 18 november 2017.

FSD:s representant på höstens partifullmäktige, Karita Blom, slog ett slag för satsning på utbildning.

Lue lisää

Diskussion

In memoriam: Peter J. Boldt

Kuva: Foto: ABL-arkiv

Nationalekonomen Peter J. Boldt avled efter en tids sjukdom den 29 oktober i Helsingfors. Peter var född i Helsingfors som även var hans hemstad. Han studerade nationalekonomi och statistik vid Helsingfors Universitet och avlade sin kandidatexamen (magisterexamen idag) år 1972.

Fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen var Peters politiska hemvist och hans yrkeskarriär. Han inledde sin yrkeskarriär som ekonom på arbetarnas ekonomiska forskningsinstitution (TTT) och gick därefter över till Nordens Fackliga Samorganisation (NFS/PAY) i Stockholm var han arbetade som expert till år 1982 då han gick över till FFC:s ekonomiskpolitiska avdelning. Från början präglades Peters arbete av frågor som berörde den europeiska och internationella ekonomin. I mer än två årtionden representerade han FFC både i NFS och i den europeiska samt den världsomspännande fackliga samorganisationen (EFS och IFS). Peters expertis kom även till nytta i olika statsledda trepartsorgan samtidigt som han representerade hela löntagarrörelsen på bl.a. de konferenser i Seattle 1999 och Doha 2004 var man kom överens om de spelregler som gäller för världshandeln.

Peter J. Boldt var med sin expertis och erfarenhet i frågor som berörde världsekonomin en efterfrågad polemisk talare och debattör inom fackföreningsrörelsen. Han hade den sällsynta pedagogisk gåvan, att kunna sammanfatta olika invecklade frågor till ett paket som man kunde förstå. Sina inlägg och anekdoter kryddade han med humor både på svenska, finska och engelska.

Peter var en av de första ekonomer som tydligt flaggade för att Finland bör gå med i EU och den monetära unionen (EMU). Under åren 2002-2006 hade han en central roll i löntagargruppen inom den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK).

Peter var inte enbart intresserad av den ”hårda” ekonomin. Både de mänskliga och fackliga rättigheterna hade en stark ställning i hans tänkande och verksamhet. Han var även en människorättsaktivist i andra generationen: hans far överste Lauri Boldt vår under många år, efter att han övergått till reserven, vice ordförande för Amnesty Internationals finländska avdelning.

Vi som kände Peter saknar hans rättframma sätt, hans humor och hans finlandssvenska vidsynthet. Peter var även känd för sina omfattande kunskaper i historia och kultur. Hans käraste plats torde ha varit Boldt-familjens sommarstuga med sin båtbrygga vid Ekholmen i närheten av Hangö udd.

Peter fick trots att sjukdomen spreds erfara glädjen att vara farförälder: under den sista delen av hans liv var hans dotter Hildur och hennes dotter Frida ljuspunkten i hans liv.

 

Text: Markku Jääskeläinen

Översättning: Hans Virtanen

ÄMNESORD

Diskussion