MENY
tyovaenkirjallisuuspaiva
kaisaniemi

Kritiken efter avslöjande om gamla som blivit utan mat: “Ett systemfel”

Många äldre personer har blivit utan mat i Helsingfors i samband med att serviceproducenten byttes ut i början av mars. Det nya företaget Servea besvarar Helsingin Sanomats avslöjande med att förneka problemen.

Enligt HS är problemet större än att äldre blivit utan sina matinköp för hela veckan. Därtill har staden inte ens fått kontakt med serviceproducenten.

Tidningen har träffat 91-åriga Helvi Ukkola-Saarinen som är en av de drabbade. Hon fick ty sig till släktingar och hemvårdare för att få mat hem, trots att hon köper matinköp som tjänst.

Hemvården i Helsingfors utreder nu problemets omfattning. Det verkar inte företaget Servea göra. Tvärtom uppger ägaren till HS att leveranserna fungerat utan brister.

Saknas: Ansvar och helhetsbild

Inger Östergård (SDP) som arbetat inom vården i 40 år och för värdig vård som politiker i Helsingfors i över tio år är kritisk till det nuvarande systemet.

– Jag har försökt förbättra åldringsvården, men med skralt resultat, säger Östergård som är ledamot i social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion i Helsingfors.

Hon är kritisk till den långa kedjan av avtal som nu bygger upp vårdmodellen.

– Man får inte varje moment säkrat då man gör upp alla dessa avtal. Därför går det som det nu har gått att äldre blivit utan mat. När allting ska på entreprenad och man anlitar firmor som mest vill tjäna pengar och inte ta på sig ansvaret för helheten går det så här.

Östergård understryker att det skedda är allvarligt, allvarligare än hunger. Då någon blir utan mat påverkar det också medicineringens effekter och de fysiska följderna kan vara allvarliga.

Enligt Östergård borde hela systemet ses över och bytas ut mot något alternativ som bättre ser till helheten. Som första hjälpen anser hon ändå att det nuvarande systemet måste förbättras och göras vattentätt.

Hon saknar en seriös politisk diskussion om frågan. I nuläget diskuteras det främst då nya avtal görs upp eller brister uppdagas. Så allvarliga saker som i det nu aktuella fallet har hon ändå inte hört om tidigare.

– Det borde vara ett helt nytt system där någon bättre och tydligt tar ansvar för helheten. Nu uppstår ofta problem då det byter producent, säger Östergård.

Ett annat stort problem hon gärna lyfter fram i sammanhanget är att man inte alltid får hemvård på svenska i Helsingfors.

– Svenskspråkiga klienter får inte service på svenska i den utsträckning de borde, säger Östergård.

Johan Kvarnström

MNESORD

Diskussion

Välkommen till nya Arbetarbladet!

Chefredaktörerna Mikko Salmi och Johan Kvarnström samarbetar gärna över språkgränsen.

ABL har genomgått en stor förändring i samarbete med tidningen Demokraatti.

Lue lisää

MNESORD

Donner: Känslor får inte plats i vårt samhällssystem

Rafael Donner skriver om känslor och efterlyser en empatisk politik som tar fasta på hur olika reformer och beslut påverkar hur människor känner sig, inte bara hur siffror ändrar.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

”Låt inte det nordiska samarbetet bli en kaffeklubb!”

Nya nätverk, möten med nya människor, möjligheter att påverka Nordenpolitiken så att den fokuserar på ungdomarnas vardag i Norden.

Det är några av de fördelar Kai Alajoki nämner då vi talar om hans engagemang i ungdomspolitiken på nordisk nivå.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Finlands Pen slår larm: Rasistiska och xenofobiska uttalanden får allt oftare passera

– Vi kämpar mot hat mellan raser, samhällsklasser och folk. Och vi motarbetar alla försök att slå ner yttrandefriheten samt spridandet av medvetna lögner.

Så beskrivs Pen Internationals grundprinciper av Marianne Bargum som sedan 2011 är vice ordförande för Finlands Pen.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Tre tidigare ordförande stödjer Maarit Feldt-Ranta – ”Ett fenomen föds”

I veckans nummer av tidningen Demokraatti som publiceras i dag, torsdag, finns en helsidesannons med omkring 100 av de namn som stödjer Feldt-Ranta. Tre av dessa har varit ordförande för SDP.

Lue lisää