Kontakt

Kolumn: Blicken mot framtiden

05.05.2017

Anette Karlsson.

Vi måste förnya oss. Vår verksamhet måste förnyas om vi vill vinna val i framtiden. Inåtvända möten i Folkets hus källare är historia, skriver Anette Karlsson. 

Kommunalvalet är över, nya beslutsfattarna är valda och Första maj har firats. Socialdemokraterna fick silver i valet, även om det såg bättre ut då förhandsrösterna publicerades. Människor röstar aktivt på oss i förhandsröstningen, men av någon orsak sjunker vårt understöd på valdagen. För partiet är valresultatet förvirrande – vi fick andraplatsen, men samtidigt gjorde vi det sämsta kommunalvalet sen krigstiderna. Det största oppositionspartiet borde absolut ha gjort ett bättre resultat, då regeringen är historiskt impopulär.

Nu måste partiledningen och alla partiaktiva göra en ärlig analys och hitta svar på varför det gick såhär. Orsaken till valresultatet kan inte enbart bero på partiledningens synlighet i offentligheten, även om det har en betydelse för dem som inte ännu valt sitt parti. Kommunalvalet är ändå i första hand ett personval. Partierna har många kandidater och speciellt i mindre städer känner väljarna oftast en del av kandidaterna från sin vardag. Vi måste inse, att traditionell partiverksamhet inte tilltalar folk på samma sätt som förr. Medborgaraktivitet fick mycket understöd i valet runt om i landet. Människor som kämpat för sjukhus och byskolor samt jobbat för att lösa inomhusluftproblem klarade sig bra i valet. Också de andra oppositionspartierna klarade sig bra. De gröna blev klar valsegrare. Människornas missnöje med regeringen och förespråkarna för tolerans kanaliserades i kommunalvalet till De gröna.

 

Nu dras riktlinjerna för SDP:s framtid upp

Vi måste förnya oss. Vår verksamhet måste förnyas om vi vill vinna val i framtiden. Inåtvända möten i Folkets hus källare är historia. Vi måste gå ut och träffa människor, också mellan valen. Vi måste berätta till folk vad som pågår. Vi ska vara ärliga och bära ansvar också för de svåra besluten. Människornas budskap var klart – man bryr sig, men man är besviken på populism och lögnaktiga vallöften. På den vägen får vi Socialdemokrater inte gå. En målmedveten politik som grundar sig på våra värderingar bär frukt i framtiden.

Under de närmaste åren har vi troligtvis ett landskapsval, ett presidentval, ett EU-val och ett riksdagsval. Under våren besluter partiaktiva runt om i Finland i vilken riktning partiet kommer att gå i kommunerna under de följande fyra åren. Nu bestämmer man om hurudana resultat vi kommer att få i framtida val. Våra politiska program är bra och framtidsinriktade, vi har receptet för att utveckla det finska samhället och för att rädda vår nordiska välfärdsstat. Nu behöver vi aktiva personer att föra vår politik i kommunerna. Enligt en ny undersökning är SDP:s medlemmar de äldsta av de sex största partiernas. Framtidens utmaning är hur vi kan tilltala rörliga väljare och få en mångsidigare medlemskår. Är vi redo att ge plats åt nya aktiva personer eller fortsätter vi i samma gamla bana som vi alltid har gjort?

 

Anette Karlsson

Vice ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater
Ordförande för Nylands Socialdemokratiska Kvinnor

3 Responses to Kolumn: Blicken mot framtiden

  1. Jacke S 6.5.2017 at 09:48 #

    Anette har rätt. Men den stora frågan är Hur?

  2. Sven-Erik Nylund 9.5.2017 at 09:35 #

    Javisst, Jacke har den rätta frågan : HUR?. Finns det möjligheter att aktiva ungdomen också mer i Arbetarbladet. Det sägs att ungdomen läser mest på nätet, få beställer mer papperstidningar. Hur få ut budskapet. Det tycks vara så att många av vi gamla gamyler kommenterar skriverier i Abl, medan de unga inte är lika aktiva. Vi har visserligen entusiastiska politiska ungdomar, sådana som Anette, men hur få mera passiva att komma med. Borde kanske Arbetarbladet ta upp mera vardagliga frågor som intresserar ungdomen och göra mera liv av sig. Abl:s papperstidning var ett bra projekt med många fina artiklar, men borde inte iden följas upp. Hurudan var responsen i skolorna, lästes tidningen, diskuterades den överhuvudtaget. Kunde liknande försök göras i framtiden.

  3. Arbetarbladet 9.5.2017 at 11:18 #

    Fint att diskussionen kommit igång! ABL:s tidskrift har fått god respons, både från bekanta och nya läsare, samt från skolor där lärare använt tidskriften i undervisningen. Att lyfta fram vardagliga frågor mer är en god idé. Och vad gäller att ”göra mer liv av sig” så har vi i vår försökt och fått ett visst uppsving, till exempel i form av starkt ökat antal som gillar och följer ABL i sociala medier. Ett annat sätt att aktivera de unga är att låta dem komma till tals som skribenter; ett första exempel är att vi anlitat Lukas Lundin som återkommande kolumnist. Just nu planeras ett större förnyelsearbete med nyhetssajten samtidigt som det är klart att tidskriftsprojektet förtjänar en uppföljning i något skede. Allt gott! – Chefredaktör Johan Kvarnström

Kommentera