MENY
[pro_ad_display_adzone id=68868]

In memoriam: En statsman, vän och kamrat

Mauno Koivisto går till historien som den som befäste den parlamentariska demokratin i landet, skriver Ulf Sundqvist. 

 

Mauno Koivisto har gått ur tiden. Han levde ett långt och mångsidigt liv. Han växte upp i ett fattigt hem i Åbo, blev tidigt moderlös och fostrades av en djupt religiös far, snickaren Juho Koivisto.

Som tonåring blev han frivillig frontsoldat och deltog sedan i striderna i Ilomants som medlem av den legendariska Lauri Törnis fjärrpatrull.

Efter kriget började han studera, skrev studentexamen vid sidan av jobbet som stuvare och förman i Åbo hamn. Han började studera samhällsvetenskap och doktorerade vid Åbo Akademi år 1956 med en avhandling i sociologi rörande arbetsrelationerna i Åbo hamn.

Han gifte sig med Tellervo Kankaanranta år 1952 och dottern Assi föddes 1957.

Familjen Koivisto flyttade från Åbo till Helsingfors, då Mauno Koivisto blev direktör i Helsingfors Arbetarsparbank. Han nämner i sina egna betraktelser över sin ungdom, att han inte hade politiska ambitioner, men han deltog aktivt i debatten i SDP på 50- och 60-talet. Han samlade runt sig en grupp av yngre ekonomister, 0-gruppen, som gick i bräschen för förnyandet av socialdemokratin i takt med återuppbyggnadsarbetet efter kriget.

På 1960-talet hade Mauno Koivisto redan visat sitt intresse och kunnande för politik och ekonomi i så måtto, att hans karriär bar snabbt uppåt. Han blev utnämnd till finansminister i Rafael Paasios första regering efter riksdagsvalet år 1966 och statsminister åren 1968 – 1970.

Under samma period blev han först utnämnd till chefdirektör för andelsaffären Elanto, men innan han hann ta över sitt nya jobb efter Arbetarsparbanken blev han utnämnd till chefdirektör för Finlands Bank år 1968. År 1972 var han finansminister i Rafael Paasios minoritetsregering och sin andra statsministerperiod upplevde han åren 1979–82, då han sedan blev vald till Republikens President.

Mauno Koivisto var en mångsidig begåvning. Utöver sin yrkesroll som nationalekonom var han mycket språkkunnig. Han talade flytande svenska, engelska och tyska och lärde sig också ryska, som han praktiserade aktivt under sin politiska karriär.

Koivisto var tidigt medveten om behovet av att stabilisera och aktivera Finlands internationella ställning och pragmatiska utrikespolitik. I sitt tal till nationen med anledning av Koivistos frånfälle citerade president Sauli Niinistö Mauno Koivisto, som steg upp från skyttegraven då vapenstilleståndet utfärdades år 1944 och sade, att det måste finnas ett förnuftigare sätt att sköta relationerna mellan grannar än att kriga.

Det nordiska samarbetet låg Koivisto mycket varmt om hjärtat under hela hans karriär. Under hans första statsministerperiod förhandlade de nordiska länderna om bildandet av en tullunion, Nordek, som skulle ha fört den nordiska integrationen ett långt steg framåt utöver det som redan de facto var ganska unikt i världen med passfrihet och fri rörlighet som de starka symbolerna.

Men Nordek blev inte av. Dels hade bland annat redan Danmark förberett sig för medlemskap i EEC, och dels fick Mauno Koivisto finna sig i att han blev stoppad av president Urho Kekkonen och minister- och bankkollegan Ahti Karjalainen. Sovjetunionens negativa inställning till Nordek var ju känd, och president Kekkonen ville inte ta en konflikt med stormakten i öst gällande den nordiska tullunionen. Nordek var en traumatisk upplevelse för Mauno Koivisto, men han kom snabbt över besvikelsen många erfarenheter rikare. I de följande ronderna i den inrikespolitiska maktkampen hade han nytta av de lärdomar han då fick.

Det tog inte heller bara tre år innan Finland slöt frihandelsavtal med EG, också då i konflikt med den östra grannens uppfattning. Frihandelsavtalet, som förhandlades fram under Paasios socialdemokratiska minoritetsregering, och som fortsatte den utveckling som EFTA-avtalet redan hade öppnat, blev den väg som Finland valde i riktning mot den nordiska demokratiska välfärdsstat som Mauno Koivisto med sin livsgärning har byggt.

Mauno Koivisto blev statsminister igen år 1979 efter Kalevi Sorsa. Det går flera historier om hur det kom sig att valet föll på honom. Det var ju trots allt rätt allmänt känt, att Urho Kekkonen inte var överförtjust i tanken på Koivisto som statsminister. Eftersom jag var aktivt med och påverkade skeendena som partisekreterare i SDP kan jag dels bekräfta, att Mauno Koivisto nog var den som hade det starkaste stödet i partiet, och dels var det också nödvändigt att stärka Koivistos erfarenhetsbas i förhållande till riksdagen, med tanke på hans eventuella presidentvalskandidatur. Det var partiledningens strategi och den visade sig vara lyckad.

Att Koivistos statsministerperiod sedan avslutades med att han blev tillförordnad president då Urho Kekkonens hälsa bröts, var inte heller någon överraskning för dem som på nära håll kunde se hur läget förändrades under Mauno Koivistos statsministerperiod. Som handels- och industriminister i regeringen och som SDP:s förhandlare stod jag nära både presidenten och statsministern och såg vart det bar.

Det att centerledningen, inte minst utrikesminister Paavo Väyrynen och inrikesminister Eino Uusitalo febrilt försökte få regeringen fälld för att på det sättet hindra statsminister Koivisto att bli president, var ett trist kapitel i vår sentida historia. Försöket misslyckades, och Mauno Koivisto blev vald till president med  betryggande marginal.

Mauno Koivistos tolvåriga presidentperiod var en framgångsrik tid för Finland. Det har sagts, att Koivistos motto var stabilitet och demokrati. Han var en samhällsbyggare, som trodde på samarbete mellan de olika samhällskrafterna och han var mycket mån om att förstärka samhällets demokratiska grund. Trots att han ofta använde sig av uttrycket om ”bankmannens skadeskjutna själ”, för att beskriva cynismen i de nödvändiga ekonomiska besluten, var han en av dem som var arkitekterna till de reformer som vår nordiska välfärd idag kan vara så stolt över, allt från utbildningen till social- och hälsovården och den nordiska rättsstaten.

Mauno Koivisto går till historien som den som befäste den parlamentariska demokratin i landet. Finlands statsskick, som formades för 100 år sedan efter det första världskriget och de svåra åren efter inbördeskriget, präglades ju av en stark presidentmakt med vilken monarkin avvärjdes i början av vår självständighet. Mauno Koivisto tog tidigt som sin målsättning, att begränsa presidentens maktbefogenheter och förstärka parlamentarismen. Utvecklingen har sedermera befästs under hans efterträdares perioder.

Det har också upprepats många gånger om, att Mauno Koivistos stora insats var att förvalta Urho Kekkonens utrikespolitiska arv och samtidigt öppna Finland utåt till det som vi idag representerar. Det är fullkomligt riktigt. Hans gedigna kunskapsbas och hans tidiga erfarenheter gjorde honom bättre skickad än någon annan att lotsa Finland genom alla de förändringar som vår världsdel och vårt närområde har upplevt. Han blev en synlig och pålitlig internationell ledare, vilket kanske bäst symboliserades av de toppmöten mellan USA och Sovjetunionen, som ägde rum i Finland under Koivistos tid.

Och som redan nämndes ovan var hans band till Norden och de nordiska kollegerna mycket nära och förtroendefulla. Mauno Koivisto var också en förkämpe för svenskans ställning i Finland och för minoriteternas rättigheter.

Vi sörjer Mauno Koivisto, statsmannen och vännen, och våra tankar går till Tellervo, hans livskamrat, som stod honom så nära, samt till dottern Assi med familj.

 

Ulf Sundqvist

Den 17 maj 2017

ÄMNESORD

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=139047]

SDP: Våldets spiral måste brytas – Turkiets attack i norra Syrien måste få ett slut

SDP kräver att våldet i Syrien ska upphöra. Partistyrelsen enades på torsdagen om ett ställningstagande mot Turkiets attacker i norra Syrien mot den kurdiska enklaven Afrin.

 


“Kriget i Syrien har redan pågått i sju år och krävt ungefär en halv miljon civila offer. Fem och en halv miljon syrier har hittills tvingats lämna sitt hem och fly utomlands. Under det här årets första månader har situationen förvärrats” sägs i uttalandet.

SDP anser att Turkiets attacker mot Afrin – med hundratals dödsoffer – strider mot alla internationella konventioner och människorättsprinciper.

I ställningstagandet betonas att alla etniska gruppers rättigheter måste tryggas och att förtrycket av kurderna måste stoppas.

“Turkiet har ingen rätt att med våldsanvändning i Syrien utvidga och skapa nya säkerhetsproblem. Turkiet måste omedelbart börja dra sig tillbaka från norra Syrien och Afrin”.

Enligt SDP måste Turkiets krigshandlingar i öst-Ghouta fördömas. Detsamma gäller den syriska regeringens bombningar av Ghouta som under året kan kräva tusentals civila offer. Ställningstagandet understryker vikten av vapenvila, seriösa fredsförhandlingar och tillräckligt effektiv humanitär hjälp till Syrien.

Finlands Fredsförbund har också uppmärksammat frågan och kritiserat Finlands vapenexport till Turkiet.

 

ÄMNESORD

SDP listar konkreta punkter för mer jämlikhet och visar hur de ska finansieras

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Antton Rönnholm, Antti Rinner och Matias Mäkynen presenterar SDP:s program för ett mer jämlikt Finland.

Socialdemokraterna vill bland annat höja de lägsta pensionerna, reformera familjeledigheterna och göra andra stadiets utbildning avgiftsfri med förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=139152]

EU-rätt: Slut på privata skiljedomstolar?

Kuva: Foto: Joachim Kasten
En demonstrant som under en protest mot TTIP och Ceta skyltade med budskapet om att inskränka storbolagens makt.

Det finns starka skäl för antagandet att tisdagen den 6 mars 2018 var ett historiskt datum för rättskipning inom den Europeiska unionen.

Lue lisää

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=50534]

Fullmäktigemotion ger resultat: Jakobstad inför avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Ett viktigt och modigt första steg, enligt fullmäktiges vice ordförande Jacob Storbjörk (SDP).

 

Han kallar fullmäktigesbeslut för socialpolitisk historia i och med att Jakobstad blir den första österbottniska kommunen att införa avgiftsfri småbarnspedagogik.

 

Det sker för 5-åringar och från och med 2019. Även om fullmäktigemotionen talade för en ännu mer omfattande förändring ser Storbjörk detta som ett viktigt och modigt första steg. På Facebook konstaterar han följande:

 

“En avgiftsfri och kvalitativ småbarnspedagogik kan sätta Jakobstad på kartan, stärka familjernas köpkraft, höja sysselsättningsgraden och öka inflyttningen till staden.

Det främsta argumentet för en avgiftsfri småbarnspedagogik är ändå barnens jämlika möjligheter att ta del av den pedagogiska verksamheten i kommunen. En avgiftsfri småbarnspedagogik är ett steg mot ett mera jämlikt samhälle där varje barns bästa är utgångspunkt.”

 

SDP arbetar som parti för avgiftsfri småbarnspedagogik och avgiftsfri andra stadiets utbildning (i samband med förlängd läroplikt). Detta kräver förstås förändringar förankrade i beslut på riksnivå, men de finlandssvenska socialdemokraterna har i en handfull kommuner velat gå i bräschen för förändringen och lämnat in fullmäktigemotioner om avgiftsfri småbarnspedagogik. En del har lämnats in i den socialdemokratiska gruppens namn och en del över partigränserna.

 

“Tror SFP på sin politik?”

FSD:s ordförande Viktor Kock har drivit frågan starkt inom FSD och applåderar den framgång som nu skett i Jakobstad.

 

I Kocks hemkommun Pedersöre röstades initiativet ned. Detsamma gäller i Malax och Korsholm och i Raseborg är stadsstyrelsens förslag till fullmäktige att motionen inte leder till åtgärder.

 

– FSD har jobbat hårt för detta och lämnat in motioner i flera finlandssvenska kommuner. Vi är övertygade om att en avgiftsfri småbarnspedagogik har många positiva effekter. En avgiftsfri småbarnspedagogik är också partiets linje varför det är naturligt att vi på kommunal nivå försöker införa den, säger Kock och konstaterar att regeringen inte har prioriterat frågan, varpå några nationella beslut inte är på kommande under denna mandatperiod.

 

– Då både SDP och SFP har en avgiftsfri småbarnspedagogik som målsättning borde det inte vara några problem att genomföra i de finlandssvenska kommunerna. Till skillnad från SDP:s fullmäktigeledamöter verkar tyvärr många av SFP:s ledamöter inte tro på sitt partis politik och därför röstat ner motionerna.

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=50540]

Arbetarbladet.fi fortsätter förnyas i samarbete med Demokraatti

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Från och med i dag har Arbetarbladet nytt utseende precis som Demokraattis webbsidor. Förutom det visuella är förnyelsens ledord smidighet och snabbhet.

 

Den första versionen av förnyelsen togs i användning under natten till tisdagen.

 

Den nya sajten är fullständigt mobilanpassad och huvudnyheten får mer utrymme än tidigare på ingångssidan.

 

Det som inte syns men som märks är bakgrundsteknologin som ska göra att webbsidorna laddas snabbare än tidigare.

 

Det handlar om en förnyelse som Demokraatti initierat och arbetat med en längre tid och som är tänkt att stå pall för tidens tand under överskådlig framtid.

 

– För Arbetarbladets del sker förnyelsen ganska tätt inpå den föregående uppdateringen som innebar en större förändring. Det var då vi så att säga band oss samman med Demokraatti för att öka växelverkan, vilket också lyckats utomordentligt väl. En fördel med att dela teknisk hemvist är att få vara med i det kontinuerliga utvecklingsarbetet som den nya förnyelsen är ett exempel på, säger ABL:s chefredaktör Johan Kvarnström.

 

Arbetet är ändå inte klart och ABL ber läsare om dels kommentarer och feedback till arbetarbladet@gmail.com, dels om tålamod för det som ännu är halvfärdigt.

 

En del tillfälliga brister är vi redan medvetna om. Via menyn leder i skrivande stund ett par av underkategorierna till tomma sidor och det finns på vissa ställen en balk med mest lästa som tar in Demokraattis artiklar. Allt detta ska åtgärdas så fort som möjligt och vi beklagar olägenheterna, samtidigt som förnyelsen är ett exempel på hur en liten tidning genom samarbete kan ha toppmoderna hemsidor.

För Demokraattis del har Rane Aunimo som är redaktionschef för webben hållit i trådarna för förnyelsen som förverkligats av digibyrån Namia.

 

ÄMNESORD