MENY

HSAF och SF föreslår Thomas Wallgren till biträdande borgmästare

Helsingfors svenska arbetarförening och Socialdemokratiskt Forum föreslår att fullmäktigeledamoten Thomas Wallgren väljs till biträdande borgmästare i Helsingfors. 

FSD:s medlemsföreningar i Helsingfors motiverar förslaget med Wallgrens erfarenhet, samarbetsförmåga, reformvilja och förmåga att i den lokala politiken ta sig an också de globala utmaningarna.

Föreningarna understryker att Wallgrens bakgrund och erfarenhet ger honom särskild kompetens för portföljen med kultur- och fritidsfrågor, som nu tycks tillfalla socialdemokraterna.

Wallgren valdes nu till sin tredje mandatperiod i Helsingfors stadsfullmäktige. Han har förutom sina uppgifter i fullmäktige haft uppdragen som ordförande för direktionen för Helsingfors stads konstmuseum, strategiansvarig och andra viceordförande i den socialdemokratiska gruppen samt som medlem av fullmäktiges tvåspråkighetskommitté och arbetsgrupp för demokrati.

I det civila har Wallgren lång erfarenhet av ledarskap inom forskning. Han har bland annat varit prefekt för landets enligt många mätningar främsta vetenskapliga enhet, den filosofiska institutionen vid Helsingfors universitet. För närvarande förestår Wallgren von Wright och Wittgenstein-arkivet och leder två externt finansierade forskningsprojekt.

Wallgren har gett sitt samtycke till att föras fram som ett alternativ i de pågående diskussionerna om socialdemokraternas kandidat.

ABL

MNESORD

Diskussion

Viktigt för facket att värna om språket och ungdomen

Kuva: Foto: Henrik Helenius
Sari Yliaho deltog i Industrifackets årliga svenskspråkiga höstträff som i år arrangerades i Metallhuset vid Hagnäs torg i Helsingfors.

Fackföreningsrörelsen ska kunna svara på nya utmaningar. Därför är bildandet av det storförbundet Industrifacket en nödvändighet. Det säger Sari Yliaho som är huvudförtroendeman vid företaget LKI Käldman i Bennäs.

Lue lisää

Diskussion

Feldt-Ranta om nazisternas glåpord: skakande, men jag låter mig inte skrämmas

Kuva: Ella Kaverma

Män som deltog i Nordiska motståndsrörelsens demonstration utanför Lilla parlamentet slängde glåpord efter Maarit Feldt-Ranta och tilltalade henne vid namn.

Lue lisää

Diskussion

100-åringen är en förebild

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Yngve Lindholm uppvaktar föreningens äldsta och mest långvariga medlem Helmi Rosendahl.

Finland, Köklaks svenska arbetarförening och Helmi Rosendahl har en sak gemensamt: de firar alla 100 år i år.

– De som grundade föreningen visste att det skulle bli en tuff kamp, men också en kamp värd att ta, sade Maarit Feldt-Ranta i festtalet på arbetarföreningens jubileumsfest.

Lue lisää

Diskussion

FSD-Österbotten: Dags att pröva på heldagsskola

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Förra veckan kunde allmänheten ta del av uppgifterna om att flera högstadieelever åkt fast i drograzzia i Jakobstad. I somras kunde man även läsa om olika typer av skadegörelse i Sundom. Det finns även många fler exempel som tydligt pekar på en rastlös ungdom och ungdomar som i ett rop på hjälp tar till förstörelse och droger.

 

– Att äska om olika typer av punktinsatser och kräva att auktoriteter får mera makt är inte hållbart sätt att tackla problemen på lång sikt. Det behövs ett strategiskt arbete där det involveras olika parter som ser till helheten och går till botten med problemen, säger FSD-Österbottens kretsordförande Jacob Storbjörk.

Droganvändningen och den allmänna förstörelsen kan ha ett samband med den allt mera bristande kommunikationen mellan  unga och vuxna. Grunden för en god kommunikation måste läggas redan i ung ålder.

– Vi inom FSD-Österbotten tror att många barn och unga skulle må bra av om det fanns en heldagsskola, med mycket fritidsverksamhet inbyggd för eleverna på morgnar och eftermiddagar. Kommunen skulle kunna stödja olika typer av fritidsintressen genom att knyta skolan samman med många olika sorters fritidsverksamheter, så att varje enskild ungdom skulle hitta en meningsfylld tillvaro och fritid, säger Storbjörk.

Därtill hoppas kretsordförande Storbjörk att de österbottniska kommunerna inte minskar anslagen för ungdomsverksamheten och håller avgifterna för morris-och eftisverksamhet skäliga.

– Höga avgifter kan göra tröskeln för hög för att ta del av den fritidsverksamhet som erbjuds. Barn och ungdomar behöver mera vuxenkontakt och olika fritidsverksamheter kan fungera som en naturlig plattform för möten och diskussioner åldersgrupperna emellan.

Diskussion