MENY

HSAF och SF föreslår Thomas Wallgren till biträdande borgmästare

Helsingfors svenska arbetarförening och Socialdemokratiskt Forum föreslår att fullmäktigeledamoten Thomas Wallgren väljs till biträdande borgmästare i Helsingfors. 

FSD:s medlemsföreningar i Helsingfors motiverar förslaget med Wallgrens erfarenhet, samarbetsförmåga, reformvilja och förmåga att i den lokala politiken ta sig an också de globala utmaningarna.

Föreningarna understryker att Wallgrens bakgrund och erfarenhet ger honom särskild kompetens för portföljen med kultur- och fritidsfrågor, som nu tycks tillfalla socialdemokraterna.

Wallgren valdes nu till sin tredje mandatperiod i Helsingfors stadsfullmäktige. Han har förutom sina uppgifter i fullmäktige haft uppdragen som ordförande för direktionen för Helsingfors stads konstmuseum, strategiansvarig och andra viceordförande i den socialdemokratiska gruppen samt som medlem av fullmäktiges tvåspråkighetskommitté och arbetsgrupp för demokrati.

I det civila har Wallgren lång erfarenhet av ledarskap inom forskning. Han har bland annat varit prefekt för landets enligt många mätningar främsta vetenskapliga enhet, den filosofiska institutionen vid Helsingfors universitet. För närvarande förestår Wallgren von Wright och Wittgenstein-arkivet och leder två externt finansierade forskningsprojekt.

Wallgren har gett sitt samtycke till att föras fram som ett alternativ i de pågående diskussionerna om socialdemokraternas kandidat.

ABL

ÄMNESORD

Diskussion

Året som gått med Arbetarbladet

Finlands jubileumsår har varit minst sagt händelserikt även för SDP och ABL som önskar alla en fridfull Jul och gott nytt år och återkommer i januari! Men först är det dags för en sammanfattning.

Lue lisää

Diskussion

Lipponen om dagens språkpolitik: Det här är ohållbart!

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

– Det är en minoritet som tycks bestämma, kommenterade Paavo Lipponen regeringens språkpolitik i samband med att den nya FSD-historiken diskuterades i Helsingfors på luciadagen.

Lue lisää

Furstenborg: Facket behövs!

Kuva: Foto: Henrik Helenius
Hagnäs torg med dess många fackförbundskontor är en mycket bekant plats för Jan Furstenborg.

Facket behövs nu och i framtiden. Fackföreningsrörelsen måste alltid också vara beredd att förnya sig. Man ska vara beredd att acceptera förnyelse men också själv skapa nytt. Det säger Jan Furstenborg, finlandssvensk facklig veteran och numera aktiv pensionär.

Lue lisää

Diskussion

Viktigt att låta finskspråkiga tala svenska

Kuva: Foto: Caroline Lång
Rebecca Åkers, ordförande för FSUD, ställde frågor kring svenskans historia, nutid och framtid till forskaren Kjell Herberts.

Det råa debattklimatet och domänförlusterna ser ut att hota svenskan i Finland. Finns det en överlevnad för tvåspråkigheten? Det diskuterades på ABL:s och FSUD:s evenemang ”Hotad? – en barkväll om finlandssvenskan”.

Lue lisää