MENY
[pro_ad_display_adzone id=68868]

Historiska och spännande tider då nya stora Industrifacket tar form

– Nu är vi mitt i händelsernas centrum i en hektisk tid. Det här är historiskt, säger Nina Wessberg, ombudsman på Metallarbetarförbundet. 

I början av 2016 undertecknades ett intentionsavtal. Fyra fackförbund skulle bli ett. Under julveckan hoppade Pappersförbundet av i och med att förbundets minoritet med koppling till Vänsterförbundet satte sig på tvären. Nu återstår ändå Metallarbetarförbundet, Träfacket och industribranschernas fackförbund Team. Tillsammans kommer dessa tre att bilda Industrifacket.

Nästa vecka håller Metallförbundets fullmäktige ett extra möte med anledning av den stundande fusionen. Fullmäktige har inte beslutanderätt i frågan, men ges så här en möjlighet att diskutera ärendet. Därtill kan man komma ihåg att många som sitter i fullmäktige också är kongressledamöter och kommer därmed vara med och fatta det avgörande historiska beslutet.

Förbundskongressen är Metallarbetarförbundets högsta beslutande organ och en extra kongress anordnas i mitten av maj i Mässcentret i Helsingfors. Vid Metallförbundet understryker ombudsman Nina Wessberg fusionens betydelse:

– Det här är historiskt för facket i Finland, Industrifacket blir Finlands största industriförbund.

Rent juridiskt är det Metallarbetarförbundet som ska byta namn till Industrifacket. Träfacket och Team beslutar om att upphöra och ansluta sig till Industrifacket som beslutar införliva dessa. En ny ledning väljs i enlighet med intentionsavtalet. Fram till slutet av november kommer en interrimledning att hålla i trådarna. Då hålls det nya Industrifackets första förbundskongress som väljer styrelse och fullmäktige för en mandatperiod som varar ända till 2023.

– Tanken är att alla ska få tid att sammanstråla och lära sig börja jobba ihop. Det är viktigt med en lång period. tre olika arbets- och organisationskulturer ska bli en. Fusioner tar alltid tid, säger Wessberg.

Fusionen innebär inga uppsägningar för personalen i de tre fackförbunden, men nog att vissa får förändrade arbetsuppgifter.

– Tills allas nya arbetsbilder har klarnat gället det att stå ut med en viss osäkerhet. Det nya kan oroa en del.

Personalen kommer ändå att minska på sikt. Fram till 2023 kommer nämligen uppskattningsvis runt 70 personer att gå i pension. I varje fall kommer man att utvärdera om tjänsten ska återbesättas eller inte.

 

“Tiden mogen för något nytt”

Om det finns en viss oro finns det desto mer optimism.

– Jag tycker själv det är spännande. Man hör ofta sägas att facket är stelbent och saknar vilja att förändras. Nu skapar vi ett nytt fackförbund, med nya verksamhetsformer. Arbetsgivarsidan har under årens lopp gått samman i större helheter, medan det skett väldigt få fusioner inom arbetstagarnas organisationer. Nu är tiden mogen för något nytt, säger Wessberg.

En del av de mindre fackavdelningarna har problem med att sköta sitt grunduppdrag. I och med fusionen kan lokala avdelningar på samma ort kanske gå ihop till en större fackavdelning och på så sätt sköta den lokala intressebevakningen bättre.

– Man ska komma ihåg att även arbetslöshetskassorna går ihop. En större kassa har bättre förutsättningar att sköta sitt uppdrag, säger Wessberg.

På kort sikt bedömer hon att Metallförbundets medlemmar inte kommer märka av fusionen så mycket mer än att förbundsnamnet på medlemskortet ändrar. Mer långsiktigt handlar det ändå om stora saker, att skapa hållbara strukturer för ett fackförbund med det inflytade och den makt som behövs.

Arbetet är stort. Wessberg tar till ordet mastodont och ger exempel: Det nya förbundet kommer att bevaka över 30 olika kollektivavtal, jämfört med Metallarbetarförbundets nuvarande 8-9. Fackavdelningarnas antal ligger över 700 jämfört med knappa 300 i det nuvarande Metallförbundet.

Metallförbundet är störst, större än de två andra tillsammans, i fusionen. Wessberg säger att processen präglats av viljan att den starkes rätt inte ska gälla utan att alla ska bidra och prägla verksamheten i god samarbetsanda. Man skapar någonting delvis nytt. Tillsammans.

Vi går inte ihop för att klara av utmaningarna i dag utan också för att vara organisatoriskt redo och en tillräckligt stark facklig röst då det verkligen behövs. De beslut vi tar nu är beslut inför framtiden, vi blickar framåt 20-30 år, säger Wessberg.

 

Svenskan viktig

Ur finlandssvensk synvinkel ser hon fusionen som en stor möjlighet. Samarbeten på det lokala planet stärker fackföreningsrörelsen i Svenskfinland.

– Det ska vara möjligt att jobba fackligt på svenska på våra arbetsplatser, vi behöver svenskspråkiga förtroendemän och svenskspråkiga fackavdelningar för att bevara ett levande fackligt engagemang på svenska i Finland. Vardagen för många av våra medlemmar är totalt svensk. Därför måste även facket kunna erbjuda utbildningar och tjänster på svenska, slår Wessberg fast.

Däremot är det en viss utmaning att nya Industrifackets stadga inte säger något om svenska mandatplatser i förbundets ledande organ, till skillnad från Metallförbundets. Det står ändå klart och tydligt att fackets två officiella språk är finska och svenska.

– Vi som svenskspråkiga inom facket tänker inte som SFP och agerar som om vi vore offer och svenskan vore hotad. Vår strategi är och har varit att jobba hårt, nå målsättningarna vi lägger upp och via det resultat vi åstadkommer konkret bevisa att vi finns till.

– Valresultatet från Metalls val 2016 ligger nu som grund för de kommande personvalen. De svenskspråkiga kandidaterna gjorde ett gott val och det måste vi tro på att räcker ända fram och vi får en tillräckligt bra representation, också på svenska i det nya Industrifacket, säger Wessberg.

 

Johan Kvarnström

ÄMNESORD

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=139047]

En seger för svenskan i Finland: Ingen kommun med i språkförsöket

Mikkel Näkkäläjärvi, Camilla Grundström, Jacob Storbjörk och Mikael Hiltunen är alla glada över att språkförsöket inte lyckades skada svenskans ställning, tvärtom.

– Det här var mer än en avvärjningsseger för svenska språket, säger Folktingets vice ordförande Jacob Storbjörk (SDP) efter beskedet att ingen kommun deltar i regerings språkförsök med frivillig undervisning i svenska.

Lue lisää

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=139132]

Bayerns nya polisrättigheter – ”Var och en är i farozonen”

Kuva: Foto: Joachim Kasten

En politisk satsning på brottsförebyggande åtgärder kan självfallet vara en seriös metod att skydda potentiella offer mot övergrepp av tänkbara förövare.  Men hur långt kan ett motsvarande polisarbete drivas? I den sydtyska delstaten Bayern tycks man ha funnit ett svar på denna fråga. Det finns dock ett krux.

Lue lisää

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=139152]

Samlingspartiet vill slopa överlåtelseskatten – SDP höjer hellre de lägsta pensionerna

Timo Harakka undrar om Samlingspartiet exempelvis tänker skära ytterligare i utbildningen för att lappa hålet som uppstår om överlåtelseskatten slopas.

Skillnaden mellan de två största partierna i Finland kan summeras i de senaste utspelen. Det ena partiet vill slopa överlåtelseskatten, det andra vill höja de lägsta pensionerna för att lyfta tiotusentals finländare ur pensionärsfattigdom.

Lue lisää

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=50534]

Feldt-Ranta ger Fjäder svar på tal – ”känns rent ut sagt oförskämt”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Akavas förbundsmöte inleddes med att Sture Fjäder kritiserade SDP-basen Antti Rinnes förslag om att höja de lägsta pensionerna. Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta (SDP) replikerar med att fråga hur höginkomsttagaren Fjäder täcks vara emot att 55 000 finländare skulle lyftas över fattigdomsgränsen.

Lue lisää

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=50540]