MENY
[pro_ad_display_adzone id=68868]

Historiska och spännande tider då nya stora Industrifacket tar form

– Nu är vi mitt i händelsernas centrum i en hektisk tid. Det här är historiskt, säger Nina Wessberg, ombudsman på Metallarbetarförbundet. 

I början av 2016 undertecknades ett intentionsavtal. Fyra fackförbund skulle bli ett. Under julveckan hoppade Pappersförbundet av i och med att förbundets minoritet med koppling till Vänsterförbundet satte sig på tvären. Nu återstår ändå Metallarbetarförbundet, Träfacket och industribranschernas fackförbund Team. Tillsammans kommer dessa tre att bilda Industrifacket.

Nästa vecka håller Metallförbundets fullmäktige ett extra möte med anledning av den stundande fusionen. Fullmäktige har inte beslutanderätt i frågan, men ges så här en möjlighet att diskutera ärendet. Därtill kan man komma ihåg att många som sitter i fullmäktige också är kongressledamöter och kommer därmed vara med och fatta det avgörande historiska beslutet.

Förbundskongressen är Metallarbetarförbundets högsta beslutande organ och en extra kongress anordnas i mitten av maj i Mässcentret i Helsingfors. Vid Metallförbundet understryker ombudsman Nina Wessberg fusionens betydelse:

– Det här är historiskt för facket i Finland, Industrifacket blir Finlands största industriförbund.

Rent juridiskt är det Metallarbetarförbundet som ska byta namn till Industrifacket. Träfacket och Team beslutar om att upphöra och ansluta sig till Industrifacket som beslutar införliva dessa. En ny ledning väljs i enlighet med intentionsavtalet. Fram till slutet av november kommer en interrimledning att hålla i trådarna. Då hålls det nya Industrifackets första förbundskongress som väljer styrelse och fullmäktige för en mandatperiod som varar ända till 2023.

– Tanken är att alla ska få tid att sammanstråla och lära sig börja jobba ihop. Det är viktigt med en lång period. tre olika arbets- och organisationskulturer ska bli en. Fusioner tar alltid tid, säger Wessberg.

Fusionen innebär inga uppsägningar för personalen i de tre fackförbunden, men nog att vissa får förändrade arbetsuppgifter.

– Tills allas nya arbetsbilder har klarnat gället det att stå ut med en viss osäkerhet. Det nya kan oroa en del.

Personalen kommer ändå att minska på sikt. Fram till 2023 kommer nämligen uppskattningsvis runt 70 personer att gå i pension. I varje fall kommer man att utvärdera om tjänsten ska återbesättas eller inte.

 

“Tiden mogen för något nytt”

Om det finns en viss oro finns det desto mer optimism.

– Jag tycker själv det är spännande. Man hör ofta sägas att facket är stelbent och saknar vilja att förändras. Nu skapar vi ett nytt fackförbund, med nya verksamhetsformer. Arbetsgivarsidan har under årens lopp gått samman i större helheter, medan det skett väldigt få fusioner inom arbetstagarnas organisationer. Nu är tiden mogen för något nytt, säger Wessberg.

En del av de mindre fackavdelningarna har problem med att sköta sitt grunduppdrag. I och med fusionen kan lokala avdelningar på samma ort kanske gå ihop till en större fackavdelning och på så sätt sköta den lokala intressebevakningen bättre.

– Man ska komma ihåg att även arbetslöshetskassorna går ihop. En större kassa har bättre förutsättningar att sköta sitt uppdrag, säger Wessberg.

På kort sikt bedömer hon att Metallförbundets medlemmar inte kommer märka av fusionen så mycket mer än att förbundsnamnet på medlemskortet ändrar. Mer långsiktigt handlar det ändå om stora saker, att skapa hållbara strukturer för ett fackförbund med det inflytade och den makt som behövs.

Arbetet är stort. Wessberg tar till ordet mastodont och ger exempel: Det nya förbundet kommer att bevaka över 30 olika kollektivavtal, jämfört med Metallarbetarförbundets nuvarande 8-9. Fackavdelningarnas antal ligger över 700 jämfört med knappa 300 i det nuvarande Metallförbundet.

Metallförbundet är störst, större än de två andra tillsammans, i fusionen. Wessberg säger att processen präglats av viljan att den starkes rätt inte ska gälla utan att alla ska bidra och prägla verksamheten i god samarbetsanda. Man skapar någonting delvis nytt. Tillsammans.

Vi går inte ihop för att klara av utmaningarna i dag utan också för att vara organisatoriskt redo och en tillräckligt stark facklig röst då det verkligen behövs. De beslut vi tar nu är beslut inför framtiden, vi blickar framåt 20-30 år, säger Wessberg.

 

Svenskan viktig

Ur finlandssvensk synvinkel ser hon fusionen som en stor möjlighet. Samarbeten på det lokala planet stärker fackföreningsrörelsen i Svenskfinland.

– Det ska vara möjligt att jobba fackligt på svenska på våra arbetsplatser, vi behöver svenskspråkiga förtroendemän och svenskspråkiga fackavdelningar för att bevara ett levande fackligt engagemang på svenska i Finland. Vardagen för många av våra medlemmar är totalt svensk. Därför måste även facket kunna erbjuda utbildningar och tjänster på svenska, slår Wessberg fast.

Däremot är det en viss utmaning att nya Industrifackets stadga inte säger något om svenska mandatplatser i förbundets ledande organ, till skillnad från Metallförbundets. Det står ändå klart och tydligt att fackets två officiella språk är finska och svenska.

– Vi som svenskspråkiga inom facket tänker inte som SFP och agerar som om vi vore offer och svenskan vore hotad. Vår strategi är och har varit att jobba hårt, nå målsättningarna vi lägger upp och via det resultat vi åstadkommer konkret bevisa att vi finns till.

– Valresultatet från Metalls val 2016 ligger nu som grund för de kommande personvalen. De svenskspråkiga kandidaterna gjorde ett gott val och det måste vi tro på att räcker ända fram och vi får en tillräckligt bra representation, också på svenska i det nya Industrifacket, säger Wessberg.

 

Johan Kvarnström

ÄMNESORD

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=139047]

SDP: Våldets spiral måste brytas – Turkiets attack i norra Syrien måste få ett slut

SDP kräver att våldet i Syrien ska upphöra. Partistyrelsen enades på torsdagen om ett ställningstagande mot Turkiets attacker i norra Syrien mot den kurdiska enklaven Afrin.

 


“Kriget i Syrien har redan pågått i sju år och krävt ungefär en halv miljon civila offer. Fem och en halv miljon syrier har hittills tvingats lämna sitt hem och fly utomlands. Under det här årets första månader har situationen förvärrats” sägs i uttalandet.

SDP anser att Turkiets attacker mot Afrin – med hundratals dödsoffer – strider mot alla internationella konventioner och människorättsprinciper.

I ställningstagandet betonas att alla etniska gruppers rättigheter måste tryggas och att förtrycket av kurderna måste stoppas.

“Turkiet har ingen rätt att med våldsanvändning i Syrien utvidga och skapa nya säkerhetsproblem. Turkiet måste omedelbart börja dra sig tillbaka från norra Syrien och Afrin”.

Enligt SDP måste Turkiets krigshandlingar i öst-Ghouta fördömas. Detsamma gäller den syriska regeringens bombningar av Ghouta som under året kan kräva tusentals civila offer. Ställningstagandet understryker vikten av vapenvila, seriösa fredsförhandlingar och tillräckligt effektiv humanitär hjälp till Syrien.

Finlands Fredsförbund har också uppmärksammat frågan och kritiserat Finlands vapenexport till Turkiet.

 

ÄMNESORD

SDP listar konkreta punkter för mer jämlikhet och visar hur de ska finansieras

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Antton Rönnholm, Antti Rinner och Matias Mäkynen presenterar SDP:s program för ett mer jämlikt Finland.

Socialdemokraterna vill bland annat höja de lägsta pensionerna, reformera familjeledigheterna och göra andra stadiets utbildning avgiftsfri med förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=139152]

EU-rätt: Slut på privata skiljedomstolar?

Kuva: Foto: Joachim Kasten
En demonstrant som under en protest mot TTIP och Ceta skyltade med budskapet om att inskränka storbolagens makt.

Det finns starka skäl för antagandet att tisdagen den 6 mars 2018 var ett historiskt datum för rättskipning inom den Europeiska unionen.

Lue lisää

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=50534]

Fullmäktigemotion ger resultat: Jakobstad inför avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Ett viktigt och modigt första steg, enligt fullmäktiges vice ordförande Jacob Storbjörk (SDP).

 

Han kallar fullmäktigesbeslut för socialpolitisk historia i och med att Jakobstad blir den första österbottniska kommunen att införa avgiftsfri småbarnspedagogik.

 

Det sker för 5-åringar och från och med 2019. Även om fullmäktigemotionen talade för en ännu mer omfattande förändring ser Storbjörk detta som ett viktigt och modigt första steg. På Facebook konstaterar han följande:

 

“En avgiftsfri och kvalitativ småbarnspedagogik kan sätta Jakobstad på kartan, stärka familjernas köpkraft, höja sysselsättningsgraden och öka inflyttningen till staden.

Det främsta argumentet för en avgiftsfri småbarnspedagogik är ändå barnens jämlika möjligheter att ta del av den pedagogiska verksamheten i kommunen. En avgiftsfri småbarnspedagogik är ett steg mot ett mera jämlikt samhälle där varje barns bästa är utgångspunkt.”

 

SDP arbetar som parti för avgiftsfri småbarnspedagogik och avgiftsfri andra stadiets utbildning (i samband med förlängd läroplikt). Detta kräver förstås förändringar förankrade i beslut på riksnivå, men de finlandssvenska socialdemokraterna har i en handfull kommuner velat gå i bräschen för förändringen och lämnat in fullmäktigemotioner om avgiftsfri småbarnspedagogik. En del har lämnats in i den socialdemokratiska gruppens namn och en del över partigränserna.

 

“Tror SFP på sin politik?”

FSD:s ordförande Viktor Kock har drivit frågan starkt inom FSD och applåderar den framgång som nu skett i Jakobstad.

 

I Kocks hemkommun Pedersöre röstades initiativet ned. Detsamma gäller i Malax och Korsholm och i Raseborg är stadsstyrelsens förslag till fullmäktige att motionen inte leder till åtgärder.

 

– FSD har jobbat hårt för detta och lämnat in motioner i flera finlandssvenska kommuner. Vi är övertygade om att en avgiftsfri småbarnspedagogik har många positiva effekter. En avgiftsfri småbarnspedagogik är också partiets linje varför det är naturligt att vi på kommunal nivå försöker införa den, säger Kock och konstaterar att regeringen inte har prioriterat frågan, varpå några nationella beslut inte är på kommande under denna mandatperiod.

 

– Då både SDP och SFP har en avgiftsfri småbarnspedagogik som målsättning borde det inte vara några problem att genomföra i de finlandssvenska kommunerna. Till skillnad från SDP:s fullmäktigeledamöter verkar tyvärr många av SFP:s ledamöter inte tro på sitt partis politik och därför röstat ner motionerna.

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=50540]

Arbetarbladet.fi fortsätter förnyas i samarbete med Demokraatti

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Från och med i dag har Arbetarbladet nytt utseende precis som Demokraattis webbsidor. Förutom det visuella är förnyelsens ledord smidighet och snabbhet.

 

Den första versionen av förnyelsen togs i användning under natten till tisdagen.

 

Den nya sajten är fullständigt mobilanpassad och huvudnyheten får mer utrymme än tidigare på ingångssidan.

 

Det som inte syns men som märks är bakgrundsteknologin som ska göra att webbsidorna laddas snabbare än tidigare.

 

Det handlar om en förnyelse som Demokraatti initierat och arbetat med en längre tid och som är tänkt att stå pall för tidens tand under överskådlig framtid.

 

– För Arbetarbladets del sker förnyelsen ganska tätt inpå den föregående uppdateringen som innebar en större förändring. Det var då vi så att säga band oss samman med Demokraatti för att öka växelverkan, vilket också lyckats utomordentligt väl. En fördel med att dela teknisk hemvist är att få vara med i det kontinuerliga utvecklingsarbetet som den nya förnyelsen är ett exempel på, säger ABL:s chefredaktör Johan Kvarnström.

 

Arbetet är ändå inte klart och ABL ber läsare om dels kommentarer och feedback till arbetarbladet@gmail.com, dels om tålamod för det som ännu är halvfärdigt.

 

En del tillfälliga brister är vi redan medvetna om. Via menyn leder i skrivande stund ett par av underkategorierna till tomma sidor och det finns på vissa ställen en balk med mest lästa som tar in Demokraattis artiklar. Allt detta ska åtgärdas så fort som möjligt och vi beklagar olägenheterna, samtidigt som förnyelsen är ett exempel på hur en liten tidning genom samarbete kan ha toppmoderna hemsidor.

För Demokraattis del har Rane Aunimo som är redaktionschef för webben hållit i trådarna för förnyelsen som förverkligats av digibyrån Namia.

 

ÄMNESORD