MENY

Heinäluoma lyfter fram fyra kvinnor – Bland dem Maarit Feldt-Ranta

Kuva: Ella Kaverma

Riksdagsledamot Eero Heinäluoma säger att blickarna nu riktas mot SDP:s kvinnliga politiker då partiet söker den rätta kandidaten till presidentvalet. 

Då Heinäluoma på måndag morgon meddelade att han inte ställer sig till förfogande som socialdemokratisk kandidat i presidentvalet tillade han att han på grund av den smärtsamma processen inte hunnit fundera på andra tänkbara namn.

På tisdag kväll var han redo att ventilera tankar kring frågan. Det var i tv-programmet Peter Nyman på MTV3 som Heinäluoma sade att blickarna nu riktas på partiets kvinnliga politiker. Han lyfte fram fyra av dem: Miapetra Kumpula-Natri, Tuula Haatainen, Sirpa Paatero och Maarit Feldt-Ranta.

Heinäluoma betonade erfarenhetens roll och beskrev lämpliga meriter hos alla de nämnda, utan att nämna någon egen favorit med motiveringen att det inte är han som ska fatta beslut i frågan.

Enligt Heinäluoma är det exceptionellt att partiet ännu i detta skede saknar en kandidat, men samtidigt ser han det som en möjlighet att överraska och verkligen utmana den sittande presidenten. Lägre förväntningar kan bli en fördel, enligt Heinäluoma som också lyfte fram att presidentvalets andra omgång blivit väldigt jämn också sådana gånger som det i förväg funnits en klar favorit.

 

ABL

ÄMNESORD

Diskussion

Karita Blom: Bra resultat når vi genom att satsa på undervisning

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Karita Blom på SDP:s partifullmäktige i Åbo den 18 november 2017.

FSD:s representant på höstens partifullmäktige, Karita Blom, slog ett slag för satsning på utbildning.

Lue lisää

Diskussion

In memoriam: Peter J. Boldt

Kuva: Foto: ABL-arkiv

Nationalekonomen Peter J. Boldt avled efter en tids sjukdom den 29 oktober i Helsingfors. Peter var född i Helsingfors som även var hans hemstad. Han studerade nationalekonomi och statistik vid Helsingfors Universitet och avlade sin kandidatexamen (magisterexamen idag) år 1972.

Fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen var Peters politiska hemvist och hans yrkeskarriär. Han inledde sin yrkeskarriär som ekonom på arbetarnas ekonomiska forskningsinstitution (TTT) och gick därefter över till Nordens Fackliga Samorganisation (NFS/PAY) i Stockholm var han arbetade som expert till år 1982 då han gick över till FFC:s ekonomiskpolitiska avdelning. Från början präglades Peters arbete av frågor som berörde den europeiska och internationella ekonomin. I mer än två årtionden representerade han FFC både i NFS och i den europeiska samt den världsomspännande fackliga samorganisationen (EFS och IFS). Peters expertis kom även till nytta i olika statsledda trepartsorgan samtidigt som han representerade hela löntagarrörelsen på bl.a. de konferenser i Seattle 1999 och Doha 2004 var man kom överens om de spelregler som gäller för världshandeln.

Peter J. Boldt var med sin expertis och erfarenhet i frågor som berörde världsekonomin en efterfrågad polemisk talare och debattör inom fackföreningsrörelsen. Han hade den sällsynta pedagogisk gåvan, att kunna sammanfatta olika invecklade frågor till ett paket som man kunde förstå. Sina inlägg och anekdoter kryddade han med humor både på svenska, finska och engelska.

Peter var en av de första ekonomer som tydligt flaggade för att Finland bör gå med i EU och den monetära unionen (EMU). Under åren 2002-2006 hade han en central roll i löntagargruppen inom den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK).

Peter var inte enbart intresserad av den ”hårda” ekonomin. Både de mänskliga och fackliga rättigheterna hade en stark ställning i hans tänkande och verksamhet. Han var även en människorättsaktivist i andra generationen: hans far överste Lauri Boldt vår under många år, efter att han övergått till reserven, vice ordförande för Amnesty Internationals finländska avdelning.

Vi som kände Peter saknar hans rättframma sätt, hans humor och hans finlandssvenska vidsynthet. Peter var även känd för sina omfattande kunskaper i historia och kultur. Hans käraste plats torde ha varit Boldt-familjens sommarstuga med sin båtbrygga vid Ekholmen i närheten av Hangö udd.

Peter fick trots att sjukdomen spreds erfara glädjen att vara farförälder: under den sista delen av hans liv var hans dotter Hildur och hennes dotter Frida ljuspunkten i hans liv.

 

Text: Markku Jääskeläinen

Översättning: Hans Virtanen

ÄMNESORD

Diskussion