MENY

”Gemensam hederssak att vi värnar om veteranerna”

– I dessa tider känns det alltmer angeläget att ödmjukt tacka dem, som en gång hamnat ge ut sig till fronten för att försvara fosterlandet, sade Maarit Feldt-Ranta i sitt tal på Veterandagen i Dragsvik.

I dag, den 27 april 2017, flaggar vi för krigsveteranerna. Maarit Feldt-Ranta höll tal i Dragsvik för veteranerna. Efter att ha inlett med “Bästa krigets veteraner, bästa publik” sade hon bland annat detta:

– Basen för det finländska samhället och välfärden skapades redan för flere årtionden sedan och ett stort tack och tacksamhet för det här samhällsbygget bör riktas till våra veteraner. De som stod för insatserna såväl i kriget som på hemmafronten, möjliggjorde med sin seghet att Finland kunde bli den demokrati vi är idag. Många riskerade och miste sitt liv, sin hälsa, sina bästa ungdomsår, för att kommande generationer skulle få möjligheten att som fri nation bygga vårt land jämlikt för alla finländare.

– Vårt land Finland respekteras ute i världen. Den lilla sega nationens kamp noterades brett. Våra framgångar i demokratibygget, främjandet av jämlikhet samt den nordiska välfärdsmodellen och vårt framgångsrika utbildningssystem får beröm i internationella mätningar. Vår säkerhetspolitik har skötts i konsensus och åtnjuter förtroende hos en stor del finländare. Vi är stolta att vi har ett eget, fungerande försvar och försvarsviljan är på hög nivå.

 

– Bästa åhörare. Finland är ett bra land att leva och bo i. Det finländska samhället är öppet och tolerant. Var och en har likvärdiga möjligheter att studera och arbeta, bilda familj och ha en god ålderdom. Finland är förstås inte färdigt, det finns fortfarande utslagning och brister. Våra relationer till grannländerna är goda. Försvarsviljan hos folket ligger på en hög nivå och vår försvarspolitiska grundtanke åtnjuter ett brett folkligt stöd.

– Vi ingår alla i en kedja av generationer, som sträcker sig från det förgångna till framtiden. För ganska exakt tre år sedan stod jag här i Dragsvik tillsammans med hundratals andra mammor och pappor och våra unga söner och döttrar som hade inlett sin militärtjänstgöring och svor faneden. Dessa unga människor lovade med heder och samvete att redligt tjäna sitt land och dess invånare, främja vår allas väl och bästa. Bara 1000 kilometer österut bröt den vintern krisen i Ukraina loss och där stod mammor och pappor i en helt annan situation – för deras unga pojkar var krig och försvaret inte bara ord utan det hände på riktigt. Det var en skakande tanke.

– Att främja fred och utveckla våra samhällen med diplomati är klokt och hållbart. Det finns alltid orsak att fira och främja fred. I dessa tider känns det alltmer angeläget att ödmjukt tacka dem, som en gång hamnat ge ut sig till fronten för att försvara fosterlandet.

– Kriget har aldrig vinnare, bara förlorare. Krigen har haft konsekvenser för alla finländare. De har lämnat spår i varje medborgare; för någon är det granatskärvor i kroppen, för andra ett minne av att ha förlorat någon kär.


– Värderade veteraner. Vår nationalförfattare Aleksis Kivi skrev ett av sina viktigaste verk, Sju bröder, här i västra Nyland, närmare bestämt i Sjundeå. En av de viktiga och kloka saker Kivi skriver i Sju bröder, är att det är en förutsättning att känna till vad som i det förflutna har varit skadligt eller nyttigt för att kunna agera klokt i framtiden. Finlands existenskamp hade ett högt pris. Offren var tunga, men de var inte förgäves. Folket försvarade landet tillsammans; såväl lantbrukare och arbetare som människor i ledande position deltog. Kvinnorna gjorde en enastående insats på hemmafronten. Ett samhälle där vi respekterar varandra är starkt. Det är en gemensam hederssak för oss alla, över generationer, att vi värnar om veteranerna, er rätt till god vård och rehabilitering samt förvaltar den höga respekten ni åtnjuter bland finländarna.

– Till slut vill jag tacka er alla och önskar var och en av er hälsa, livsglädje och en trygg och bra vardag. Tack.

 

ABL

ÄMNESORD

Google investerar 600 miljoner i Finland – inleder utbildningsprogram i digitala färdigheter

Kuva: Foto: Laura Kotila/Prime Minister's Office
Googles vd Sundar Pichai överräcker en miniatyrmodell av datacentralen i Fredrikshamn till Antti Rinne. Totalt kommer det amerikanska storföretaget investera 1,2 miljarder i centralen. © Laura Kotila/Statsrådets kansli

Statsminister Antti Rinne träffade det amerikanska storföretaget Googles vd Sundar Pichai i Helsingfors på fredagen. Han bekräftar att Google kommer att investera ytterligare 600 miljoner i datacentralen i Fredrikshamn. Samtidigt inleder företaget, i samarbete med FFC och ABF, ett utbildningsprogram för att förbättra de digitala färdigheterna på flera arbetsplatser. 

Lue lisää

Arbetshälsoinstitutet: Högre sysselsättningsgrad förutsätter stöd för arbetstagarnas kompetens och arbetsförmåga

Sysselsättningsgraden kan inte höjas utan ett fungerande stöd för arbetstagarnas kompetens och arbetsförmåga, påpekar Arbetshälsoinstitutet. Samtidigt som man strävar efter att allt fler människor ska fås med i arbetslivet, bör man se till att de som redan är yrkesaktiva får hjälp med att hålla sig kvar. Det är därför viktigt med framförhållning och stöd för de yrkesaktivas arbetsförmåga, hälsa och kompetens, framför allt när det gäller de förändringar som digitaliseringen för med sig.

Lue lisää

Berg gläds över infrastruktursatsningar i Österbotten

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kim Berg, socialdemokratisk riksdagsman för Vasa valkrets.

Regeringen Rinne har i budgetramen beslutat att säkerheten för riksåttan på sträckan Vassor-Kärklax och Korsholm-Vörå-vägen kommer att förbättras under åren 2020-2021. SDP:s riksdagsledamot Kim Berg tackar regeringen och trafik-och kommunikationsministern Sanna Marin för den efterlängtade nyheten i Österbotten.

Lue lisää

Kvarnström om budgetförslaget: ”Att Samlingspartiet kommer med kritik är ett gott tecken”

Kuva: Foto: Jukka-Pekka Flander
Johan Kvarnström, riksdagsman för FSD och Västnyland.

Regeringen har presenterat sitt förslag till statsbudget för år 2020. FSD:s riksdagsman Johan Kvarnström är nöjd med prioriteringarna, som enligt honom kommer ta Finland i en ny, rättvisare riktning. Kritiken från oppositionen tar han med ro.

Lue lisää

Socialdemokratiska kvinnor: Ett nej är ett nej

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Tytti Tuppurainen, ordförande för Socialdemokratiska kvinnor (Demarinaiset).

Riksdagen behandlar idag medborgarinitiativet Suostumus2018, vars mål är att förnya Finlands lagstiftning om sexualbrott genom att införa en samtyckeslag enligt svensk modell. Socialdemokratiska kvinnor stöder initiativet.

Lue lisää