MENY

FSD Österbotten risar valfrihetsreformen

Kuva: Anna-Liisa Blomberg

Regeringens valfrihetsreform kan inte godkännas i detta skede eller i nuvarande form anser FSD Österbotten. Föreningen efterlyser samtidigt en enig linje om landskaps- och vårdreformen i Österbotten.

Föreningen anser att många justeringar har gjorts sedan det ursprungliga förslaget, men att regeringens proposition saknar tillräckliga garantier för att trygga en god och jämlik vård. Det finns inte heller tillräckliga uppgifter som skulle tyda på att reformen skulle kunna trygga vår välfärdsstat i framtiden.

– De stora vinnarna i reformen är de större privata hälso- och sjukvårdsaktörerna. Regeringens företrädare försöker däremot ge ett annat intryck. Men det är uppenbart att skapandet av en lukrativ vårdmarknad har varit viktigare för regeringen än att trygga en god vård och omsorg, säger FSD Österbottens ordförande Jacob Storbjörk.

 

Efterlyser rundabordsdiskussioner

Regeringens reformer vållar även huvudbry i Österbotten. I Jakobstadsregionen drar man åt ett håll, i Vasa åt ett annat och i Sydösterbotten åt ett tredje håll. Det görs utspel om privatiseringar och bolagiseringar i varje österbottnisk kommun titt som tätt.

– Vi borde förstå allvaret i denna reform. Nu borde vi tillsammans bestämma oss för hur vi vill ha det i framtiden. Ifall vi alla börjar dra åt olika håll och gör förhastade beslut är slutligen hela Österbotten förloraren i regeringens reformer, säger Storbjörk.

Det behövs enligt Storbjörk ett utökat samarbete över partigränserna kring tryggandet av vården och omsorgen i Österbotten.

– Kampen för Vasa centralsjukhus bevisar om något styrkan av partiöverskridande samarbete, säger Storbjörk.

 

Tveksam till pilotlandskap

Röster har höjts för att Österbotten skulle bli ett av statens pilotlandskap angående valfrihetsreformen. Storbjörk är något tveksam.
– Det finns för- och nackdelar med att vara pilotlandskap. Jag vill vänta på utfallet av debatterna i riksdagen om regeringens proposition före jag tar ställning. Jag hoppas fortsättningsvis att vi ska kunna bli av med tvångsbolagiseringarna och värna om en stark offentlig vård istället, säger Storbjörk.

 

ABL

MNESORD

Sitra: Revolutionen inom trafiken startar bland unga

Kuva: Foto: Pixabay
Största delen av finländarna anser det viktigt att handla på ett för miljön skonsamt sätt och speciellt unga är beredda att ändra sina färdsätt för att minska miljökonsekvenserna, visar en enkät som Sitra låtit göra. Unga är föregångare när det gäller att anlita nya färdsätt som grundar sig på delningsekonomi.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Nordiska rådets president Britt Lundberg svek Finlands riksdag

Kuva: Jari Soini

– Jag är verkligen besviken, säger Maarit Feldt-Ranta efter att Nordiska rådets president Britt Lundberg (C) lagt den avgörande rösten mot finskans och isländskans ställning i rådet.

Lue lisää

Diskussion

”Nya alkohollagen inne på fel spår”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Motståndet mot starköl och alkoläsk i matbutiker och kiosker stöter på motstånd över partigränserna. På andra punkter välkomnas en förnyelse av alkohollagen med öppna armar.


Tisdagens remissdebatt i riksdagen gav tydliga signaler om att regeringen måste justera sin proposition om en ny alkohollag i varje fall vad gäller starkare drycker än mellanöl i andra butiker än Alko. I övrigt är så gott som alla ense om att lagen behöver förnyas och att det är välkommet med mindre byråkrati och ett avskaffande av övernitiska regleringar och olika rättighetsnivåer på utskänkningstillstånd.

Frågan om starköl ses som allt annat än försumbar trots goda aspekter av förnyelsen. Den är allvarlig i och med att starkare drycker i matbutikerna kan utgöra en folkhälsorisk. Till exempel sade Tuula Haatainen (SDP) att ölkonsumtionen ökar på ett lömskt sätt när matbutikerna kan sälja starköl på rea.

 

 

”Barnen som tar skada”

Även bland annat Nylands Socialdemokratiska Kvinnor avfärdar regeringens intentioner att tillåta försäljning av starköl och alkoläsk i butiker och kiosker.

– Det är barn och familjer som kommer ta skada allt mer och därmed ökar kostnaderna för och behovet av barnskydd. Redan i nuläget lever ungefär 100 000 barn i familjer där alkoholbruk åsamkar barnen skador. Finns det på regeringens agenda att öka barnens lidande eller är regeringen inte förtrogen med sitt eget förslag, frågar föreningens ordförande Anette Karlsson.

Hon säger att det framgår ur lagförslagets motiveringar att förnyelsen kommer påverka folkhälsan och öka skillnader i välbefinnande mer än ge de önskade effekterna på näringslivet.

Nylands Socialdemokratiska Kvinnor påminner om att totala mängden av skadliga följder av alkohol ökade i takt med totalkonsumtionen fram till 2008. Efter det fattades flera beslut om höjd alkoholskatt och alkoholreklamen begränsades, varpå både konsumtionen och skadorna minskade. Föreningen anser att regeringen borde ta till begränsning av tillgänglighet och marknadsföring, samt skattemässiga åtgärder, om den huvudsakliga målsättningen är att minska alkoholens negativa följder.

– Då alkoholpolitiska beslut fattas vore det bra att tänka på att barn och ungas alkoholbruk har börjat vända nedåt och alkoholkonsumtionen överlag har minskat. Den utvecklingen borde man hålla fast vid, säger vice ordförande Tarja Eklund.

Diskussion

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet går hand i hand med förlängd läroplikt

Rebecca Åkers.

Medborgarinitiativet om avgiftsfritt andra stadie är en bra början och skapar en behövlig debatt, enligt Rebecca Åkers som fortsätter efterlysa en förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion

SDP föreslår avgiftsfri dagvård i Jakobstad

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen kommer på fullmäktigemötet den 2 oktober att inlämna en motion kring införandet av en avgiftsfri småbarnspedagogik i Jakobstad. Men nu söker man även stöd från de andra partierna.

 

– Vi vill samarbeta kring denna fullmäktigemotion. En avgiftsfri småbarnspedagogik är en så pass viktig social investering att vi är beredda att diskutera och kompromissa för att nå politisk enighet, säger fullmäktigeledamot Jacob Storbjörk.

 

SDP föreslår att en utredning genomförs kring införandet av en avgiftsfri småbarnspedagogik i Jakobstad. Därtill vill socialdemokraterna att staden stegvis inför en avgiftsfri småbarnspedagogik så att den vid slutet av denna mandatperiod omfattar 20 timmar per vecka för alla barn över tre år.

– Gratis dagvård ger alla barn jämlika möjligheter att ta del av den pedagogiska verksamheten. Därtill stärker det småbarnsfamiljernas levnadssituation på en mängd olika sätt. Att satsa på barn och ungdomar är helt enkelt att satsa på framtidens Finland, säger Storbjörk.

 

Storbjörk mejlade förra veckan alla de andra politiska partiernas företrädare kring möjligheten att samarbeta. Hittills har han inte fått några tydliga svar, men det finns gott om tid kvar.

– Många av de andra partierna sade i kommunalvalet att de vill genomföra en avgiftsfri dagvård. Nu är det upp till bevis helt enkelt, säger Storbjörk.

Diskussion