MENY

FSD Österbotten och valet: Var modiga, var stolta

FSD-kretsen i Österbotten återvalde på sitt årsmöte Jacob Storbjörk, 22, från Jakobstad till ordförande. Till viceordförande valdes Jonna Lindqvist, 30, från Sundom. Bägge ställer upp i kommunalvalet och har fungerat i kretsens styrelse under förra mandatperioden.

Det fanns ett stort intresse att ställa upp i kretsens styrelse. Hela 20 namn nominerades. Under förra mandatperioden hade styrelsen 13 ledamöter. Enligt stadgarna ska varje förening som är representerad på årsmötet få en plats i kretsstyrelsen. Tidigare har man inte haft ersättare.

Flera föreningar hade nominerat tre kandidater till styrelsen och således blev en av de nominerande ersättare för föreningens styrelsemedlem. Målsättningen är att varje förening som har en representant i styrelsen även har ersättare.

I sitt linjetal tackade Jacob Storbjörk den avgående styrelsen:

-Vi har uppnått mycket under det föregående verksamhetsåret. Vi har höjt profilen rejält för kretsen, löst uppkomna ärenden tillsammans, reagerat snabbt i dagsaktuella politiska frågor och hållit goda kontakter.

Storbjörk gav en känga till den sittande regeringen.

-Stora reformer genomdrivs med en omfattande beredning, ett tydligt ledarskap och med ministrar som är beredda att svara på frågor. Så har inte skett den senaste tiden. Vi österbottningar är dock sega; vi står upp för lag och rätt, och vårt språk på alla sätt vi kan. Den fina medborgarinitiativkampanjen för Vasa centralsjukhus vittnar om något vår enighet, styrka och vårt engagemang. Insamlingen är nu uppe i kring 63 500 namnunderskrifter.

Jonna Lindqvist tackade även hon för förtroendet.

-Jag ser framemot att fortsätta jobba för FSD i Österbotten, säger Lindqvist som suttit med i kretsstyrelsen i flera å

Inför kommunalvalet vill nyvalda viceordförande lyfta fram vikten av förebyggande arbete.

-För barn, unga och äldre, för alla invånare är det förebyggande arbetet viktigt. Varje kommun kunde till exempel ha en person som besöker äldre för att se hur kommunen kan motverka olyckor i deras hem, säger Lindqvist.

Lindqvist påpekar vikten av att se alla kommuninvånare.

-Det är viktigt att nya kommuninvånare blir integrerade och hittar sin plats i samhället.

För styrelsen ligger fokus på kommunalvalet men de vill också ordna evenemang för medlemmar.

-Vi ska stöda lokalavdelningarna och förbereda för landskapsvalet som är aktuellt för oss lokala aktörer. Vi ska också ordna intressanta seminarier och evenemang samt sommarfesten som brukar vara riktigt populär och samlar socialdemokrater för att umgås och utbyta tankar, säger Storbjörk.

-Vi ska vara med och se till att en god och human politik blir förd. Vi ska fungera som ett stöd åt alla socialdemokrater och vara en inspirationskälla för andra partier här i regionen, säger Lindqvist.

FSD-kretsens styrelse är mer än bara ordförande och viceordförande.

-Det är inte bara jag och Jonna som ska leda verksamheten. Vi har en stor, fin och vacker styrelse och vi ska lägga upp tydligt arrangemang om hur vi jobbar. Alla ska göra sitt för denna rörelse, då lyckas vi, och då vinner vi val, säger Storbjörk.

Inför kommunalvalet har Lindqvist en hälsning och påminnelse till alla socialdemokrater.

-Var modiga i kommunalvalet. Tro på er själva och var stolta över att ni är socialdemokrater – för så mycket bättre kan man inte bli.

Ordinarie styrelsemedlemmar i kretsen i Österbotten:
Nicklas Gustafsson, Jakobstad, Annika Stenvik, Jakobstad, Peter Ruths, Närpes, Peter Sjökvist, Närpes, Bernhard Bredbacka, Larsmo, Robert Friman, Vörå, Marika Holmberg, Nykarleby, Anna Caldén, Nykarleby, Rebecca Åkers, Korsholm, Christer Bogren, Malax, Anna-Lena Aspegren-Törnroos, Malax, Karita Blom, Vasa, Harri Niskanen, Vasa, och Johanna Överfors, Pedersöre

SDP ställer upp kandidater i alla kommuner i Vasa valkrets

2012 lyckades SDP ställa upp kandidater i varje kommun i Vasa valkrets, det lyckades de med som enda parti i valkretsen.

-Som vanligt är det svårt att hitta kandidater som vill ställa upp, säger Nils-Johan Englund, FSD:s ombudsman.

I år verkar det ha varit svårare än normalt att hitta kandidater i Österbotten. Flera rutinerade kandidater i alla partier har valt att stiga åt sidan. SDP:s kandidatrekrytering har dock burit frukt även i år.

-I början av veckan var det tre kommuner där vi inte hade kandidater uppställda. Men det senaste dagarna har vi lyckats få kandidater även i Halsua, Kronoby och Korsnäs, säger Nils-Johan Englund.

Men kandidatrekryteringen är inte över. Listorna ska lämnas in 28.2 och det ger ett par dagar tid till att rekrytera.

-Ni har gjort ett bra jobb och jag hoppas i orkar göra fina kampanjer, säger Englund.

Caroline Lång

MNESORD

Diskussion

Språkfrågan stal showen på Island – ”Bra att också Lundberg vill främja språkliga rättigheter”

Kuva: Johan Kvarnström

– Jag är glad att Britt Lundberg har insett sin felbedömning, säger Maarit Feldt-Ranta efter den senaste vändningen kring Nordiska rådets arbetsspråk. Rådet har emellertid haft fler frågor på agendan som hamnat i skymundan av språkdebatten.

Lue lisää

Sitra: Revolutionen inom trafiken startar bland unga

Kuva: Foto: Pixabay
Största delen av finländarna anser det viktigt att handla på ett för miljön skonsamt sätt och speciellt unga är beredda att ändra sina färdsätt för att minska miljökonsekvenserna, visar en enkät som Sitra låtit göra. Unga är föregångare när det gäller att anlita nya färdsätt som grundar sig på delningsekonomi.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Nordiska rådets president Britt Lundberg svek Finlands riksdag

Kuva: Jari Soini

– Jag är verkligen besviken, säger Maarit Feldt-Ranta efter att Nordiska rådets president Britt Lundberg (C) lagt den avgörande rösten mot finskans och isländskans ställning i rådet.

Lue lisää

Diskussion

”Nya alkohollagen inne på fel spår”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Motståndet mot starköl och alkoläsk i matbutiker och kiosker stöter på motstånd över partigränserna. På andra punkter välkomnas en förnyelse av alkohollagen med öppna armar.


Tisdagens remissdebatt i riksdagen gav tydliga signaler om att regeringen måste justera sin proposition om en ny alkohollag i varje fall vad gäller starkare drycker än mellanöl i andra butiker än Alko. I övrigt är så gott som alla ense om att lagen behöver förnyas och att det är välkommet med mindre byråkrati och ett avskaffande av övernitiska regleringar och olika rättighetsnivåer på utskänkningstillstånd.

Frågan om starköl ses som allt annat än försumbar trots goda aspekter av förnyelsen. Den är allvarlig i och med att starkare drycker i matbutikerna kan utgöra en folkhälsorisk. Till exempel sade Tuula Haatainen (SDP) att ölkonsumtionen ökar på ett lömskt sätt när matbutikerna kan sälja starköl på rea.

 

 

”Barnen som tar skada”

Även bland annat Nylands Socialdemokratiska Kvinnor avfärdar regeringens intentioner att tillåta försäljning av starköl och alkoläsk i butiker och kiosker.

– Det är barn och familjer som kommer ta skada allt mer och därmed ökar kostnaderna för och behovet av barnskydd. Redan i nuläget lever ungefär 100 000 barn i familjer där alkoholbruk åsamkar barnen skador. Finns det på regeringens agenda att öka barnens lidande eller är regeringen inte förtrogen med sitt eget förslag, frågar föreningens ordförande Anette Karlsson.

Hon säger att det framgår ur lagförslagets motiveringar att förnyelsen kommer påverka folkhälsan och öka skillnader i välbefinnande mer än ge de önskade effekterna på näringslivet.

Nylands Socialdemokratiska Kvinnor påminner om att totala mängden av skadliga följder av alkohol ökade i takt med totalkonsumtionen fram till 2008. Efter det fattades flera beslut om höjd alkoholskatt och alkoholreklamen begränsades, varpå både konsumtionen och skadorna minskade. Föreningen anser att regeringen borde ta till begränsning av tillgänglighet och marknadsföring, samt skattemässiga åtgärder, om den huvudsakliga målsättningen är att minska alkoholens negativa följder.

– Då alkoholpolitiska beslut fattas vore det bra att tänka på att barn och ungas alkoholbruk har börjat vända nedåt och alkoholkonsumtionen överlag har minskat. Den utvecklingen borde man hålla fast vid, säger vice ordförande Tarja Eklund.

Diskussion

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet går hand i hand med förlängd läroplikt

Rebecca Åkers.

Medborgarinitiativet om avgiftsfritt andra stadie är en bra början och skapar en behövlig debatt, enligt Rebecca Åkers som fortsätter efterlysa en förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion