MENY
[pro_ad_display_adzone id=68868]

Facklig kamp i Ryssland: “Det handlar om att försvara grundläggande rättigheter“

En av de hårdaste fajterna för fackföreningsrörelsen i ett förändrat Ryssland gäller det sjunkande medlemsantalet, berättar Viktor Kalinin som är ordförande för S:t Petersburgs regionalorganisation inom det ryska maskinbyggarfacket. 

Viktor Kalinin påminner om att medlemskap i ett fackförbund var obligatoriskt i Sovjetunionen. Men i och med Sovjetunionens upplösning som formellt skedde i december 1991 var det mycket som ändrades. Tidigare statsägda företag privatiserades och på sina håll tappade facket också medlemmar.

– Från att ha varit hundra procent under sovjettiden är den fackliga organisationsgraden i medeltal idag omkring trettio inom maskinbyggarfackets S:t Petersburgs regionalorganisation som omfattar både staden S:t Petersburg och det omkringliggande området Leningradskaja oblast, säger Kalinin.

 

Inom hans organisation finns sammanlagt 12 500 medlemmar. Principen är en arbetsplats – ett fackförbund.
Inom branschen tillverkas bland annat gruvmaskiner och maskiner för utvinning av olja och gas. Men det finns också ett privatföretag som specialiserat sig på röntgenmaskiner. Den statistiska medellönen inom maskinbyggnadsbranschen i S:t Petersburgsområdet ligger i snitt på lite över tusen euro i månaden. Därav går tretton procent i skatt oberoende av inkomstnivån.

– På sovjettiden var även direktörerna för de enskilda företagen medlemmar av facket, berättar Kalinin.

Hans bestämda uppfattning är dock att man inte får tvinga någon löntagare att ansluta sig.

– Medlemskapet i facket är och måste förbli frivilligt, säger han bestämt.

Han påminner om alla de viktiga uppgifter fackföreningsrörelsen har.

– Jag tänker till exempel på farliga arbetsmoment och hälsovådliga arbetsplatser. De som utför sådana arbeten ska enligt rysk arbetslagstiftning erhålla ett lönetillägg som är fyra procent av lönen. Men vi inom fackföreningsrörelsen kräver ett lönetillägg på åtta procent, framhåller Kalinin.

Han pekar på de fackliga förtroendemännens stora ansvar i den dagliga intressebevakningen.

– I synnerhet huvudförtroendemännen innehar en nyckelposition. För facket gäller det dessutom att sporra arbetstagarna att klara sig i sina jobb och att förbättra sin yrkeskompetens.

Kalinin berättar att man inom facket haft en tävling om vem som bäst utvecklat sitt yrkeskunnande.

– Med den här tävlingen vände vi oss speciellt till ungdomen. Som avslutning höll vi i september 2016 en stor fest där inte enbart våra medlemmar utan också deras familjer kunde berätta om sig själva och sina erfarenheter.

 

”Facket måste säga ifrån”

Kollektivavtalen görs upp för varje företag skilt för sig men modellerna och rådgivning för hur avtalen ska se ut ges av facket. Kollektivavtalen är i kraft tre år i sänder.

– Blir det plötsligt en kris eller en högkonjunktur kan kollektivavtalens innehåll i princip justeras. Också inflationen som för närvarande officiellt är 5,5 procent beaktas, säger Kalinin.

Fast en av hans nära medarbetare tillägger att den verkliga inflationen är betydligt högre än så.

Av företagen inom maskinbyggnadsbranschen i S:t Petersburgsområdet är numera hela nittio procent privatägda. På frågan om det är den någon skillnad mellan privata och statliga arbetsgivare svarar Kalinin så här:

– Det beror uttryckligen på ägarens personlighet och hur långt han vill utveckla sitt företags organisation. Ur facklig synvinkel är framförallt lönerna och de sociala frågorna de viktigaste.

 

Kalinin säger att man inom facket uttryckt missnöje med att en del arbetsplatser inom maskinbyggnadssektorn lagts ner på grund av bristande lönsamhet.

– Orsaken låg i att ägarna tyckte att våra egna ryska maskiner inte längre dög varför man istället köpte nya maskiner från utlandet, bland annat från Spanien.

– Blir man arbetslös så betalar arbetsgivaren lön för tre månader.  Efter det får man ett arbetslöshetsunderstöd från staten som är alltför litet,säger Kalinin.

Han framhåller att facket kämpar för alla löntagares rättigheter oberoende av om de är medlemmar eller inte.

– Ett exempel är lunchpausen som enligt lagen är trettio minuter. Det har gjorts vissa försök att krympa ner den till futtiga tio minuter. Då måste facket klart säga ifrån att det inte går för sig. Det handlar om att försvara grundläggande rättigheter både för medlemmarna och dem som inte är fackligt organiserade, säger Viktor Kalinin.

 

Henrik Helenius

ÄMNESORD

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=139047]

SDP: Fragmenterat stödsystem ska ersättas av allmäntrygghet

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Matias Mäkynen och Antti Rinne hade lätt att le då partiets modell för allmäntrygghet fått grönt ljus och beröm av partifullmäktige.

En myriad av olika stöd för social trygghet i ett byråkratiskt system ska, om socialdemokraterna får bestämma, ersättas av en enkel och tydlig allmäntrygghet i trestegsmodell.

Lue lisää

Hiltunen: SDP står upp för folkhälsan

Kuva: Hildur Boldt
Mikael Hiltunen på SDP:s fullmäktigemöte.

I sin taltur på socialdemokraternas fullmäktigemöte i Helsingfors valde FSD:s ombud Mikael Hiltunen att uppmärksamma partiets arbete i alkoholfrågan. Ett arbete han beskriver som konsekvent, med grund i arbetarrörelsens rötter.

Lue lisää

”Då SDP är som djärvast är SDP som bäst” – partifullmäktige lyfter visionärt blicken mot framtidens Finland

Kuva: Lukas Lundin

För SDP betyder förnyelse verkligen förnyelse. För Sipiläs regering betyder förnyelse bara nedskärningar. Så summerade Antti Rinne skillnaden mellan SDP och regeringspartierna i sitt tal på partifullmäktige i Helsingfors.

Lue lisää

Paatero vill skriva ny framgångssaga

Kuva: Lukas Lundin
Sirpa Paatero talar på SDP:s fullmäktigemöte.

Finland behöver en ny framtidspolitik, baserad på socialdemokratiska värderingar. Det var kärnan i fullmäktigeordförande Sirpa Paateros öppningstal på SDP:s fullmäktigemöte i Helsingfors.

Lue lisää

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=50540]

Åkers siktar på styrelseuppdrag

Rebecca Åkers från Korsholm kandiderar i Demarinuorets styrelseval.

Socialdemokratisk ungdom samlas till förbundsmöte i Åbo 8-10 juni. Bland annat ska en ny styrelse väljas, ett val som ur ett finlandssvenskt socialdemokratiskt perspektiv kommer bli extra intressant då Rebecca Åkers från Korsholm kandiderar. Under parollen “Tillsammans mot framtiden” vill hon lyfta fram allt från minoriteters rättigheter och svenskans ställning till samhällsklyftor och social utslagning.

Lue lisää

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=139162]