Kontakt

Ett nytt Folkting har utsetts – ”Ser fram emot en intressant allmänpolitisk debatt”

21.04.2017

Camilla Grundström.

 

Ett nytt Folkting med 75 ledamöter har utsetts, av dem är 11 finlandssvenska socialdemokrater. SDP har alltså ett mandat mer än senast.

Av de 75 ledamöterna är 47 nya ledamöter, 40 kvinnor och 35 män.  Inför den kommande fyraårsperioden är mandatfördelningen enligt följande: Svenska folkpartiet i Finland 40 (-3 jfr år 2012), Finlands socialdemokratiska parti 11 (+1), Vänsterförbundet 6 (+3), Gröna förbundet 4 (0), Samlingspartiet 4 (-2), Kristdemokraterna i Finland 2 (0), Centern i Finland 1 (-1). Landskapet Åland har sju platser.

– För att motsvara den åländska befolkningens procentuella andel har de åländska mandaten utökats till sju platser jämfört med de fem platserna Åland hade i det förra Folktinget. Lagtingsledamöterna på Åland utser de åländska folktingsledamöterna, säger mandatfördelningsnämndens ordförande Christel Liljeström.

Mandatfördelningen har bestämts på basen av antalet röster i kommunalvalet som getts till partiernas svenskspråkiga kandidater. Utöver dem räknas också rösterna till svenskspråkiga kandidater som har svensk titel eller yrkesbeteckning i den officiella sammanställningen av kandidatlistorna och som dessutom verkat i svenskspråkiga politiska organisationer i Finland och som arbetat för det svenska språket i Finland. De här rösterna räknas sedan partiernas folktingskandidatlistor tillgodo. Partierna har ställt upp kandidater till Folktinget på så kallade långa listor distriktsvis i den ordning som de vill att kandidaterna ska beaktas vid mandatfördelningen.

– Det nya Folktinget samlas till session i Hangö 12-13.5. Vi ser fram emot en intressant allmänpolitisk debatt med tanke på svenskans ställning i Finland just nu, säger biträdande folktingssekreterare Camilla Grundström.

Socialdemokraternas platser i det nya Folktinget är följande:

Helsingfors valkrets: Elisabeth Helander, Thomas Micklin och Inger Östergård.
Nylands valkrets: Anette Karlsson, Maarit Feldt-Ranta, John Liljelund och Kjell Grönqvist.
Vasa valkrets: Jacob storbjörk, Johanna Överfors, Peter Sjökvist och Christer Bogren.

Övriga partier i Folktinget: Centern 1 mandat, Gröna 4 mandat, KD 2 mandat, Samlingspartiet 4 mandat, SFP 40 mandat och Vänsterförbundet 6 mandat. Åland har enligt stadgeändring vid sessionen 2016 som sagt sina 7 platser.

Alla invalda folktingsledamöterna hittar du på Folktingets webbplats: www.folktinget.fi/sv/organisationen/folktingsledamoterna/

ABL

Inga kommentar ännu.

Kommentera