MENY
[pro_ad_display_adzone id=68868]

Ett förvirrat EU firar 60 år

Kuva: Kari Hulkko

I mars är det 60 år sedan sex stater grundade en Europeisk Ekonomisk Gemenskap i Rom med syfte att varor, tjänster, personer och kapital skulle ha fri rörlighet inom gemenskapen.

År 1993 i Maastricht utvecklade 12 medlemsstater gemenskapen till Europeiska Unionen, ett område som därtill skulle ge medborgarna frihet, säkerhet och rättvisa, och bli medborgarnas Europa.

År 1995 anslöt sig Finland, Sverige och Österrike till Unionen. Medlemsantalet har sedermera utökats till 28 länder.

Vore EU en nation så skull den vara tredje störst i världen med över 500 miljoner invånare.

Inom EU har man en gemensam marknad, därtill ett euro-område för de nitton medlemsländer som infört euron som gemensam valuta.

EU har gemensam utrikeshandel och lantbrukspolitik och strävar till en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, men den kräver ofta enhälliga beslut.

Därtill kan EU lagstifta på många områden såsom t.ex. miljö eller jämlikhet. Utvecklingen har gått mot mera EU, mindre medlemsstat.

Medlemsländerna har försökt hålla fast vid egna bestämmelser t.ex.gällande brott och straff och social- och hälsovård, men undantag finns även där.

Privata aktörer och deras medlöpare strävar t.ex. till att tillämpa marknadens regler inom social- och hälsovården. Skäl att hålla emot.

Första krisen kom år 2009

När Finland blev medlem utvecklades EU positivt i flera år. Finland spelade en viktig roll speciellt då Paavo Lipponen var statsminister. Idag har vi en regering där utrikes- och försvarsministrarna är EU-motståndare. ”Missä EU siellä on ongelma, säger utrikesminister Soini.

Den första krisen med Finland som medlem kom då det år 2009 visade sig att Grekland gett falska statistikuppgifter om sin ekonomi till EU.

Landet hade 340 miljarder i lån, en del med höga räntor. Risken var stor att landets ekonomi skulle kollapsa.

IMF, EU-kommissionen och Europeiska centralbanken började sanera Greklands ekonomi.

Det visade att även Italien, Irland och Spanien hade för mycket lån. Efter en rad krisåtgärder som blev dyrbara för medlemsländerna lyckades man få krisen i EU-området bilagd. Fortfarande är dock Grekland ekonomiskt i kris och människor far illa.

År 2015 kom den andra EU-krisen. Människomassor kom in över havet från det sönderbombade Syrien och Libyen, från Irak och Afghanistan. Västliga arméer hade försökt bilägga nationella kriser med militära medel. Man var uppretad av ländernas enväldiga ledare, ofta oroliga för tillgången på olja.

Situationen blev inte bättre av att Ryssland – efter att ha varnat väst för militära åtgärder – med all militär kraft blandade sig i kampen om makten i Syrien. Flykten till EU-länderna ökade.

Grekland eller Malta hade ingen möjlighet att ta hand om flyktingarna såsom EU-reglerna från Dublin hade krävt. Flyktingmassorna tog sig fram i Europa främst mot Tyskland och Sverige. En del kom till Finland.

Inför denna kris stod EU handfallet.

Många medlemsländer frångick EU:s regler. De stängde sina gränser, andra tog emot människor utan att registrera dem.

I Sverige beräknas kanske tiotusen människor bara kommit in, kanske uppsökt släktingar, gått under jorden.

I Finland lyckades man ganska snart registrera dem som tagit sig hit. Utlänningslagstiftningen har i hast förnyats så att många flyktingar förvandlas till papperslösa utan hopp.

SOS-regeringen hoppas att de skall smita till Sverige eller annars bara försvinna.

Efter en tid av villervalla kom EU med en nödlösning. Man betalade Erdogans Turkiet för att hålla flyktingarna där.

I Libyen letar man efter någon makthavande som kunde hålla dem där.

Osäkerhet efter Brexit

Kriserna och deras fumliga skötsel har försatt EU i ett dåligt läge. Folk tror inte på EU:s förmåga att lösa problem.

Flyktingkrisen och otäcka terroristdåd har gett de högerpopulistiska rörelserna i Europa luft under vingarna.

Efter resultatet i England i Brexit-omröstningen är man i EU:s ledning osäker på vad man skall göra.

Frans Timmerman, EU-kommissionens viceordförande, holländsk sosse, skrev i augusti 2016:

”För första gången under min karriär tänker jag att Europas integreringsprocess kan misslyckas…”

EU – kommissionens ordförande Jean Claude Juncker, konservativ från Luxembourg, talade inför EU-parlamentet om läget i Unionen i september 2016. Han sade att: ”aldrig har samförståndet bland medlemsländerna varit så lågt. Aldrig har frågorna där medlemsländerna vill samarbeta varit så få”.

Han tillade att medlemsländernas ledare helst vill diskutera lösandet av nationella problem. De är rädda för populisternas framfart i följande val.

Splittra Europa vore en eländig affär

På Europadagen i slutet av mars träffas grädden i Rom för att fira EU:s 60 års dag. I de officiella talen får vi höra tankar om hur EU skall utvecklas.

”EU är som en cykel, man måste trampa framåt hela tiden, annars faller man.”, sade en dansk kommissionär en gång.

Troligt är att Frankrike och Tyskland kommer att lägga fram ett projekt om hur EU skall gå framåt.

De ledande EU länderna enas troligen om att fördjupa integrationen för de medlemsländer som vill vara med, man går in för att köra på två spår, ett snabbare, ett långsammare.

Man ger medlemsländerna tillbaka en del av den makt som getts EU.

En förutsättning för detta är att de EU-fientliga krafterna besegras i presidentvalet i vår i Frankrike, d.v.s. att högerradikalen Marine Le Pen inte vinner.

Just nu ser det ut som om högerns kandidat Francois Fillon eller en fristående vänsterkandidat Emmanuelle Macron klarar av det.

Därtill måste EU-vänliga partier segra i det tyska parlamentsvalet i höst. Angela Merkel är i svårigheter p.g.a. sin positiva inställning i flyktingfrågan.

Hon har tappat understöd till en ny rörelse, Alternativ för Tyskland, som är invandrarfientlig och inte tror på EU.

De tyska socialdemokraterna har plötslig gått upp i gallupledning. EU-parlamentets tidigare talman Martin Schulz som kanslerkandidat har höjt partiets understöd betydligt. Under åren har han samarbetat bra med Merkel. Det kan gå vägen i Tyskland.

De medborgare som normalt inte tycker att röstande är så viktigt, bör inse vad som händer om de inte röstar. Trump och Brexit är en följd av att många vettiga människor lät bli att rösta.

Att splittra Europa med Trump i USA och Putin i Ryssland och Erdogan i Turkiet vore en eländig affär.

Jacob Söderman

ÄMNESORD
[pro_ad_display_adzone id=139047]

SDP: Våldets spiral måste brytas – Turkiets attack i norra Syrien måste få ett slut

SDP kräver att våldet i Syrien ska upphöra. Partistyrelsen enades på torsdagen om ett ställningstagande mot Turkiets attacker i norra Syrien mot den kurdiska enklaven Afrin.

 


“Kriget i Syrien har redan pågått i sju år och krävt ungefär en halv miljon civila offer. Fem och en halv miljon syrier har hittills tvingats lämna sitt hem och fly utomlands. Under det här årets första månader har situationen förvärrats” sägs i uttalandet.

SDP anser att Turkiets attacker mot Afrin – med hundratals dödsoffer – strider mot alla internationella konventioner och människorättsprinciper.

I ställningstagandet betonas att alla etniska gruppers rättigheter måste tryggas och att förtrycket av kurderna måste stoppas.

“Turkiet har ingen rätt att med våldsanvändning i Syrien utvidga och skapa nya säkerhetsproblem. Turkiet måste omedelbart börja dra sig tillbaka från norra Syrien och Afrin”.

Enligt SDP måste Turkiets krigshandlingar i öst-Ghouta fördömas. Detsamma gäller den syriska regeringens bombningar av Ghouta som under året kan kräva tusentals civila offer. Ställningstagandet understryker vikten av vapenvila, seriösa fredsförhandlingar och tillräckligt effektiv humanitär hjälp till Syrien.

Finlands Fredsförbund har också uppmärksammat frågan och kritiserat Finlands vapenexport till Turkiet.

 

ÄMNESORD

SDP listar konkreta punkter för mer jämlikhet och visar hur de ska finansieras

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Antton Rönnholm, Antti Rinner och Matias Mäkynen presenterar SDP:s program för ett mer jämlikt Finland.

Socialdemokraterna vill bland annat höja de lägsta pensionerna, reformera familjeledigheterna och göra andra stadiets utbildning avgiftsfri med förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=139152]

EU-rätt: Slut på privata skiljedomstolar?

Kuva: Foto: Joachim Kasten
En demonstrant som under en protest mot TTIP och Ceta skyltade med budskapet om att inskränka storbolagens makt.

Det finns starka skäl för antagandet att tisdagen den 6 mars 2018 var ett historiskt datum för rättskipning inom den Europeiska unionen.

Lue lisää

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=50534]

Fullmäktigemotion ger resultat: Jakobstad inför avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Ett viktigt och modigt första steg, enligt fullmäktiges vice ordförande Jacob Storbjörk (SDP).

 

Han kallar fullmäktigesbeslut för socialpolitisk historia i och med att Jakobstad blir den första österbottniska kommunen att införa avgiftsfri småbarnspedagogik.

 

Det sker för 5-åringar och från och med 2019. Även om fullmäktigemotionen talade för en ännu mer omfattande förändring ser Storbjörk detta som ett viktigt och modigt första steg. På Facebook konstaterar han följande:

 

“En avgiftsfri och kvalitativ småbarnspedagogik kan sätta Jakobstad på kartan, stärka familjernas köpkraft, höja sysselsättningsgraden och öka inflyttningen till staden.

Det främsta argumentet för en avgiftsfri småbarnspedagogik är ändå barnens jämlika möjligheter att ta del av den pedagogiska verksamheten i kommunen. En avgiftsfri småbarnspedagogik är ett steg mot ett mera jämlikt samhälle där varje barns bästa är utgångspunkt.”

 

SDP arbetar som parti för avgiftsfri småbarnspedagogik och avgiftsfri andra stadiets utbildning (i samband med förlängd läroplikt). Detta kräver förstås förändringar förankrade i beslut på riksnivå, men de finlandssvenska socialdemokraterna har i en handfull kommuner velat gå i bräschen för förändringen och lämnat in fullmäktigemotioner om avgiftsfri småbarnspedagogik. En del har lämnats in i den socialdemokratiska gruppens namn och en del över partigränserna.

 

“Tror SFP på sin politik?”

FSD:s ordförande Viktor Kock har drivit frågan starkt inom FSD och applåderar den framgång som nu skett i Jakobstad.

 

I Kocks hemkommun Pedersöre röstades initiativet ned. Detsamma gäller i Malax och Korsholm och i Raseborg är stadsstyrelsens förslag till fullmäktige att motionen inte leder till åtgärder.

 

– FSD har jobbat hårt för detta och lämnat in motioner i flera finlandssvenska kommuner. Vi är övertygade om att en avgiftsfri småbarnspedagogik har många positiva effekter. En avgiftsfri småbarnspedagogik är också partiets linje varför det är naturligt att vi på kommunal nivå försöker införa den, säger Kock och konstaterar att regeringen inte har prioriterat frågan, varpå några nationella beslut inte är på kommande under denna mandatperiod.

 

– Då både SDP och SFP har en avgiftsfri småbarnspedagogik som målsättning borde det inte vara några problem att genomföra i de finlandssvenska kommunerna. Till skillnad från SDP:s fullmäktigeledamöter verkar tyvärr många av SFP:s ledamöter inte tro på sitt partis politik och därför röstat ner motionerna.

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=50540]

Arbetarbladet.fi fortsätter förnyas i samarbete med Demokraatti

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Från och med i dag har Arbetarbladet nytt utseende precis som Demokraattis webbsidor. Förutom det visuella är förnyelsens ledord smidighet och snabbhet.

 

Den första versionen av förnyelsen togs i användning under natten till tisdagen.

 

Den nya sajten är fullständigt mobilanpassad och huvudnyheten får mer utrymme än tidigare på ingångssidan.

 

Det som inte syns men som märks är bakgrundsteknologin som ska göra att webbsidorna laddas snabbare än tidigare.

 

Det handlar om en förnyelse som Demokraatti initierat och arbetat med en längre tid och som är tänkt att stå pall för tidens tand under överskådlig framtid.

 

– För Arbetarbladets del sker förnyelsen ganska tätt inpå den föregående uppdateringen som innebar en större förändring. Det var då vi så att säga band oss samman med Demokraatti för att öka växelverkan, vilket också lyckats utomordentligt väl. En fördel med att dela teknisk hemvist är att få vara med i det kontinuerliga utvecklingsarbetet som den nya förnyelsen är ett exempel på, säger ABL:s chefredaktör Johan Kvarnström.

 

Arbetet är ändå inte klart och ABL ber läsare om dels kommentarer och feedback till arbetarbladet@gmail.com, dels om tålamod för det som ännu är halvfärdigt.

 

En del tillfälliga brister är vi redan medvetna om. Via menyn leder i skrivande stund ett par av underkategorierna till tomma sidor och det finns på vissa ställen en balk med mest lästa som tar in Demokraattis artiklar. Allt detta ska åtgärdas så fort som möjligt och vi beklagar olägenheterna, samtidigt som förnyelsen är ett exempel på hur en liten tidning genom samarbete kan ha toppmoderna hemsidor.

För Demokraattis del har Rane Aunimo som är redaktionschef för webben hållit i trådarna för förnyelsen som förverkligats av digibyrån Namia.

 

ÄMNESORD