MENY

Ett förvirrat EU firar 60 år

Kuva: Kari Hulkko

I mars är det 60 år sedan sex stater grundade en Europeisk Ekonomisk Gemenskap i Rom med syfte att varor, tjänster, personer och kapital skulle ha fri rörlighet inom gemenskapen.

År 1993 i Maastricht utvecklade 12 medlemsstater gemenskapen till Europeiska Unionen, ett område som därtill skulle ge medborgarna frihet, säkerhet och rättvisa, och bli medborgarnas Europa.

År 1995 anslöt sig Finland, Sverige och Österrike till Unionen. Medlemsantalet har sedermera utökats till 28 länder.

Vore EU en nation så skull den vara tredje störst i världen med över 500 miljoner invånare.

Inom EU har man en gemensam marknad, därtill ett euro-område för de nitton medlemsländer som infört euron som gemensam valuta.

EU har gemensam utrikeshandel och lantbrukspolitik och strävar till en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, men den kräver ofta enhälliga beslut.

Därtill kan EU lagstifta på många områden såsom t.ex. miljö eller jämlikhet. Utvecklingen har gått mot mera EU, mindre medlemsstat.

Medlemsländerna har försökt hålla fast vid egna bestämmelser t.ex.gällande brott och straff och social- och hälsovård, men undantag finns även där.

Privata aktörer och deras medlöpare strävar t.ex. till att tillämpa marknadens regler inom social- och hälsovården. Skäl att hålla emot.

Första krisen kom år 2009

När Finland blev medlem utvecklades EU positivt i flera år. Finland spelade en viktig roll speciellt då Paavo Lipponen var statsminister. Idag har vi en regering där utrikes- och försvarsministrarna är EU-motståndare. ”Missä EU siellä on ongelma, säger utrikesminister Soini.

Den första krisen med Finland som medlem kom då det år 2009 visade sig att Grekland gett falska statistikuppgifter om sin ekonomi till EU.

Landet hade 340 miljarder i lån, en del med höga räntor. Risken var stor att landets ekonomi skulle kollapsa.

IMF, EU-kommissionen och Europeiska centralbanken började sanera Greklands ekonomi.

Det visade att även Italien, Irland och Spanien hade för mycket lån. Efter en rad krisåtgärder som blev dyrbara för medlemsländerna lyckades man få krisen i EU-området bilagd. Fortfarande är dock Grekland ekonomiskt i kris och människor far illa.

År 2015 kom den andra EU-krisen. Människomassor kom in över havet från det sönderbombade Syrien och Libyen, från Irak och Afghanistan. Västliga arméer hade försökt bilägga nationella kriser med militära medel. Man var uppretad av ländernas enväldiga ledare, ofta oroliga för tillgången på olja.

Situationen blev inte bättre av att Ryssland – efter att ha varnat väst för militära åtgärder – med all militär kraft blandade sig i kampen om makten i Syrien. Flykten till EU-länderna ökade.

Grekland eller Malta hade ingen möjlighet att ta hand om flyktingarna såsom EU-reglerna från Dublin hade krävt. Flyktingmassorna tog sig fram i Europa främst mot Tyskland och Sverige. En del kom till Finland.

Inför denna kris stod EU handfallet.

Många medlemsländer frångick EU:s regler. De stängde sina gränser, andra tog emot människor utan att registrera dem.

I Sverige beräknas kanske tiotusen människor bara kommit in, kanske uppsökt släktingar, gått under jorden.

I Finland lyckades man ganska snart registrera dem som tagit sig hit. Utlänningslagstiftningen har i hast förnyats så att många flyktingar förvandlas till papperslösa utan hopp.

SOS-regeringen hoppas att de skall smita till Sverige eller annars bara försvinna.

Efter en tid av villervalla kom EU med en nödlösning. Man betalade Erdogans Turkiet för att hålla flyktingarna där.

I Libyen letar man efter någon makthavande som kunde hålla dem där.

Osäkerhet efter Brexit

Kriserna och deras fumliga skötsel har försatt EU i ett dåligt läge. Folk tror inte på EU:s förmåga att lösa problem.

Flyktingkrisen och otäcka terroristdåd har gett de högerpopulistiska rörelserna i Europa luft under vingarna.

Efter resultatet i England i Brexit-omröstningen är man i EU:s ledning osäker på vad man skall göra.

Frans Timmerman, EU-kommissionens viceordförande, holländsk sosse, skrev i augusti 2016:

”För första gången under min karriär tänker jag att Europas integreringsprocess kan misslyckas…”

EU – kommissionens ordförande Jean Claude Juncker, konservativ från Luxembourg, talade inför EU-parlamentet om läget i Unionen i september 2016. Han sade att: ”aldrig har samförståndet bland medlemsländerna varit så lågt. Aldrig har frågorna där medlemsländerna vill samarbeta varit så få”.

Han tillade att medlemsländernas ledare helst vill diskutera lösandet av nationella problem. De är rädda för populisternas framfart i följande val.

Splittra Europa vore en eländig affär

På Europadagen i slutet av mars träffas grädden i Rom för att fira EU:s 60 års dag. I de officiella talen får vi höra tankar om hur EU skall utvecklas.

”EU är som en cykel, man måste trampa framåt hela tiden, annars faller man.”, sade en dansk kommissionär en gång.

Troligt är att Frankrike och Tyskland kommer att lägga fram ett projekt om hur EU skall gå framåt.

De ledande EU länderna enas troligen om att fördjupa integrationen för de medlemsländer som vill vara med, man går in för att köra på två spår, ett snabbare, ett långsammare.

Man ger medlemsländerna tillbaka en del av den makt som getts EU.

En förutsättning för detta är att de EU-fientliga krafterna besegras i presidentvalet i vår i Frankrike, d.v.s. att högerradikalen Marine Le Pen inte vinner.

Just nu ser det ut som om högerns kandidat Francois Fillon eller en fristående vänsterkandidat Emmanuelle Macron klarar av det.

Därtill måste EU-vänliga partier segra i det tyska parlamentsvalet i höst. Angela Merkel är i svårigheter p.g.a. sin positiva inställning i flyktingfrågan.

Hon har tappat understöd till en ny rörelse, Alternativ för Tyskland, som är invandrarfientlig och inte tror på EU.

De tyska socialdemokraterna har plötslig gått upp i gallupledning. EU-parlamentets tidigare talman Martin Schulz som kanslerkandidat har höjt partiets understöd betydligt. Under åren har han samarbetat bra med Merkel. Det kan gå vägen i Tyskland.

De medborgare som normalt inte tycker att röstande är så viktigt, bör inse vad som händer om de inte röstar. Trump och Brexit är en följd av att många vettiga människor lät bli att rösta.

Att splittra Europa med Trump i USA och Putin i Ryssland och Erdogan i Turkiet vore en eländig affär.

Jacob Söderman

MNESORD

Viktigt för facket att värna om språket och ungdomen

Kuva: Foto: Henrik Helenius
Sari Yliaho deltog i Industrifackets årliga svenskspråkiga höstträff som i år arrangerades i Metallhuset vid Hagnäs torg i Helsingfors.

Fackföreningsrörelsen ska kunna svara på nya utmaningar. Därför är bildandet av det storförbundet Industrifacket en nödvändighet. Det säger Sari Yliaho som är huvudförtroendeman vid företaget LKI Käldman i Bennäs.

Lue lisää

Diskussion

Feldt-Ranta om nazisternas glåpord: skakande, men jag låter mig inte skrämmas

Kuva: Ella Kaverma

Män som deltog i Nordiska motståndsrörelsens demonstration utanför Lilla parlamentet slängde glåpord efter Maarit Feldt-Ranta och tilltalade henne vid namn.

Lue lisää

Diskussion

100-åringen är en förebild

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Yngve Lindholm uppvaktar föreningens äldsta och mest långvariga medlem Helmi Rosendahl.

Finland, Köklaks svenska arbetarförening och Helmi Rosendahl har en sak gemensamt: de firar alla 100 år i år.

– De som grundade föreningen visste att det skulle bli en tuff kamp, men också en kamp värd att ta, sade Maarit Feldt-Ranta i festtalet på arbetarföreningens jubileumsfest.

Lue lisää

Diskussion

FSD-Österbotten: Dags att pröva på heldagsskola

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Förra veckan kunde allmänheten ta del av uppgifterna om att flera högstadieelever åkt fast i drograzzia i Jakobstad. I somras kunde man även läsa om olika typer av skadegörelse i Sundom. Det finns även många fler exempel som tydligt pekar på en rastlös ungdom och ungdomar som i ett rop på hjälp tar till förstörelse och droger.

 

– Att äska om olika typer av punktinsatser och kräva att auktoriteter får mera makt är inte hållbart sätt att tackla problemen på lång sikt. Det behövs ett strategiskt arbete där det involveras olika parter som ser till helheten och går till botten med problemen, säger FSD-Österbottens kretsordförande Jacob Storbjörk.

Droganvändningen och den allmänna förstörelsen kan ha ett samband med den allt mera bristande kommunikationen mellan  unga och vuxna. Grunden för en god kommunikation måste läggas redan i ung ålder.

– Vi inom FSD-Österbotten tror att många barn och unga skulle må bra av om det fanns en heldagsskola, med mycket fritidsverksamhet inbyggd för eleverna på morgnar och eftermiddagar. Kommunen skulle kunna stödja olika typer av fritidsintressen genom att knyta skolan samman med många olika sorters fritidsverksamheter, så att varje enskild ungdom skulle hitta en meningsfylld tillvaro och fritid, säger Storbjörk.

Därtill hoppas kretsordförande Storbjörk att de österbottniska kommunerna inte minskar anslagen för ungdomsverksamheten och håller avgifterna för morris-och eftisverksamhet skäliga.

– Höga avgifter kan göra tröskeln för hög för att ta del av den fritidsverksamhet som erbjuds. Barn och ungdomar behöver mera vuxenkontakt och olika fritidsverksamheter kan fungera som en naturlig plattform för möten och diskussioner åldersgrupperna emellan.

Diskussion