MENY

En ny Rysslandspolitik behövs

Kuva: Kari Hulkko
Kuva: Lehtikuva

-Vi måste arbeta för fred i världen och samförstånd mellan folken, skriver professor Lars Ingelstam i ”Grannlaga”, en bred kartläggning av svensk-ryskt samarbete, som presenteras i Stockholms ABF-hus 7 mars.

-Svensk säkerhetspolitik präglas av ensidigt militärt synsätt. Riksdagen har beslutat höja årliga anslaget till Försvarsmakten till 50 miljarder kr. Anslagen till förebyggande åtgärder eller avspänning har inte ökat.

Annekteringen av Krim ändrade perspektiven. Militära övningar i Östersjöregionen blir allt större.

Försvarsminister Björn von Sydow (1997-2002) ansåg att Ryssland borde dras in i en europeisk säkerhetsordning och dess demokratiseringsprocess stärkas. Icke-militära säkerhetspolitiken handlar om diplomati och internationella förhandlingar, handel och investeringar, utvecklingssamarbete samt kontakter folk-till-folk och samhälle-till-samhälle. Kan utrikesminister Margot Wallströms Moskvabesök i veckan , det första svenska högnivåbesöket på många år, bana väg för en breddad Rysslandspolitik?

Ingelstam efterlyser en sundare Rysslandsbild:

– Trots att lång tid gått sedan Sovjet föll samman 1991 har kunskaperna om Ryssland hos svensken i allmänhet inte blivit nämnvärt djupare.

Sovjetisk lag till 1989 förbjöd medborgarna att tala med utlänningar. En öppnare förändringsprocess inleddes efter Gorbatjovs Murmansktal 1987 som sträckte ut en samarbetshand mot Norden. Utrikesminister Sten Andersson initierade ett utbyte, som även omfattade Norrbottens och Västerbottens län och kommuner som Umeå, Robertsfors, Luleå, Piteå, Boden, Haparanda och Pajala. Ett folkrörelsebistånd infördes med nordvästra Ryssland. Många nya personband knöts och ryssar sågs inte längre som fiender.

2006 lade Carl Bildt som ny utrikesminister ned folkrörelsebiståndet. Många goda, mödosamt uppbyggda projekt fick omedelbart läggas ned. Det kontraproduktiva agerandet kan inte bara skyllas på Putin, även om hans politik förtjänar kritik och vaksamhet.

Goda exempel finns ännu som Barents pressnätverk. Diskussioner om ett Barentsinstitut i början av 2000-talet visade att tänkandet i norr inte mognat. Det behövs modernare civilsamhällesvisioner, och inte bara några byråkrater till. Mindre prat och mera verkstad. Besök Ryssland och satsa på aktörerna. Återutveckla samarbete och projekt. Luleå har äldsta ryska vänortssamarbetet i Sverige sedan 1971 med Murmansk som somnat in. Åk dit, inte bara till Texas och aktivera samarbetet!

Gunnar Lassinantti

MNESORD

Språkfrågan stal showen på Island – ”Bra att också Lundberg vill främja språkliga rättigheter”

Kuva: Johan Kvarnström

– Jag är glad att Britt Lundberg har insett sin felbedömning, säger Maarit Feldt-Ranta efter den senaste vändningen kring Nordiska rådets arbetsspråk. Rådet har emellertid haft fler frågor på agendan som hamnat i skymundan av språkdebatten.

Lue lisää

Sitra: Revolutionen inom trafiken startar bland unga

Kuva: Foto: Pixabay
Största delen av finländarna anser det viktigt att handla på ett för miljön skonsamt sätt och speciellt unga är beredda att ändra sina färdsätt för att minska miljökonsekvenserna, visar en enkät som Sitra låtit göra. Unga är föregångare när det gäller att anlita nya färdsätt som grundar sig på delningsekonomi.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Nordiska rådets president Britt Lundberg svek Finlands riksdag

Kuva: Jari Soini

– Jag är verkligen besviken, säger Maarit Feldt-Ranta efter att Nordiska rådets president Britt Lundberg (C) lagt den avgörande rösten mot finskans och isländskans ställning i rådet.

Lue lisää

Diskussion

”Nya alkohollagen inne på fel spår”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Motståndet mot starköl och alkoläsk i matbutiker och kiosker stöter på motstånd över partigränserna. På andra punkter välkomnas en förnyelse av alkohollagen med öppna armar.


Tisdagens remissdebatt i riksdagen gav tydliga signaler om att regeringen måste justera sin proposition om en ny alkohollag i varje fall vad gäller starkare drycker än mellanöl i andra butiker än Alko. I övrigt är så gott som alla ense om att lagen behöver förnyas och att det är välkommet med mindre byråkrati och ett avskaffande av övernitiska regleringar och olika rättighetsnivåer på utskänkningstillstånd.

Frågan om starköl ses som allt annat än försumbar trots goda aspekter av förnyelsen. Den är allvarlig i och med att starkare drycker i matbutikerna kan utgöra en folkhälsorisk. Till exempel sade Tuula Haatainen (SDP) att ölkonsumtionen ökar på ett lömskt sätt när matbutikerna kan sälja starköl på rea.

 

 

”Barnen som tar skada”

Även bland annat Nylands Socialdemokratiska Kvinnor avfärdar regeringens intentioner att tillåta försäljning av starköl och alkoläsk i butiker och kiosker.

– Det är barn och familjer som kommer ta skada allt mer och därmed ökar kostnaderna för och behovet av barnskydd. Redan i nuläget lever ungefär 100 000 barn i familjer där alkoholbruk åsamkar barnen skador. Finns det på regeringens agenda att öka barnens lidande eller är regeringen inte förtrogen med sitt eget förslag, frågar föreningens ordförande Anette Karlsson.

Hon säger att det framgår ur lagförslagets motiveringar att förnyelsen kommer påverka folkhälsan och öka skillnader i välbefinnande mer än ge de önskade effekterna på näringslivet.

Nylands Socialdemokratiska Kvinnor påminner om att totala mängden av skadliga följder av alkohol ökade i takt med totalkonsumtionen fram till 2008. Efter det fattades flera beslut om höjd alkoholskatt och alkoholreklamen begränsades, varpå både konsumtionen och skadorna minskade. Föreningen anser att regeringen borde ta till begränsning av tillgänglighet och marknadsföring, samt skattemässiga åtgärder, om den huvudsakliga målsättningen är att minska alkoholens negativa följder.

– Då alkoholpolitiska beslut fattas vore det bra att tänka på att barn och ungas alkoholbruk har börjat vända nedåt och alkoholkonsumtionen överlag har minskat. Den utvecklingen borde man hålla fast vid, säger vice ordförande Tarja Eklund.

Diskussion

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet går hand i hand med förlängd läroplikt

Rebecca Åkers.

Medborgarinitiativet om avgiftsfritt andra stadie är en bra början och skapar en behövlig debatt, enligt Rebecca Åkers som fortsätter efterlysa en förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion