MENY

Kolumn

halonentarjaflander1

Debatt: Kriminalisera våldsverkande religion

I kampen mot IS och terrorism borde en viktig fråga vara vad som predikas i de i huvudsak av Saudiska wahhabister och salafister finansierade och betjänade moskéerna, skriver Robert Björkenwall och Jaan Ungerson.

 

Den överenskommelse som kommit till stånd mellan regeringen Löfven och de borgerliga partierna i Sverige om insatser mot terror är ett steg i rätt riktning. Men för att verkligen kunna nå framgång i strävan att förhindra nya attentat av samma slag som vi sett i såväl Stockholm som andra delar av Europa saknas en grundläggande del. Den idé som får människor att bli terrorister och självmordsbombare måste bekämpas med samma kraft som de brott den leder till.

Det de islamistiska terroristerna, såväl den i Stockholm som de på andra håll i världen, har gemensamt är deras tro på IS, det rättfärdiga kriget mot otrogna och paradiset som väntar bortom döden. Bakom deras agerande och radikalisering ligger samma bisarra sunnimuslimska, wahhabistiska och salafistiska och för den demokratiska västvärlden främmande inslaget av våldsbejakande värderingar som skapat al-Qaida, Boko Haram och även Talibaner. Deras fiender är inte bara den västerländska demokratin utan också alla kristna, judar och shiamuslimer som de betraktar som av judendomen köpta kättare. Och att som jihadist (helig krigare) döda otrogna är för de extrema wahhabisterna lika positivt som att själv bli dödad i kampen för att då som martyr kunna vandra raka vägen in i paradiset.

Att wahhabismen och salafisternas idé kunnat sprida sig och få fotfäste även i Europa bottnar till stor del i den ekonomiska och moraliska uppbackning den får från Saudiarabien och dess kungafamilj. Landet har sedan 1970-talet satsat på att aktivt sprida sin tolkning av islam. Såväl organisationen MWL (Muslin World League) med kontor över hela världen som ungdomsorganisationen WANY (World Assenbley of Muslim Youth) är delar i den satsningen. Men där finns också omfattande stöd till moskébyggen och imamtjänster runt om i världen. En del av det har hamnat i Sverige.

I kampen mot IS och terrorism borde en viktig fråga vara vad som predikas i de i huvudsak av Saudiska wahhabister och salafister finansierade och betjänade moskéerna. Varifrån kommer radikaliseringen av de ungdomar som ansluter sig till IS? Vem är det som värvar ungdomarna och hur sker den hjärntvätt som får unga människor (en hel del med kriminell bakgrund) att se döden som ett positivt mål? Vad är det som får även unga kvinnor från ett öppet och demokratiskt samhälle att ansluta sig till en sekt där de berövas det mesta av sin frihet?

Som en viktig del av de nationella insatserna mot extremism och extremistisk propaganda bör hatpredikningarna och den våldsverkande wahhabismen kriminaliseras. Att inte göra så utan i religionsfrihetens namn tillåta den del av islam som predikar våld och ser dödandet av otrogna som berättigat få fortsätta agera och bygga moskéer är att bjuda in till nya terrordåd. Visst är en fortsatt systematisk satsning på att ta debatter om värderingar och att sprida kunskap om den våldshyllande wahhabismens och en IS anslutnings konsekvenser viktiga. Men utan möjlighet att också med skarp lagstiftning och kriminalisering gå till roten med ett påtagligt samhällsproblem där döden, hatet och mördandet av utpekade fiender hyllas av religiösa auktoriteter som en eftersträvansvärd positiv plikt kan vare sig terrorismen eller rekryteringen av nya ofta religiöst oskolade men sökande unga muslimer stoppas.

I den mellan regeringen och de borgerliga gjorda överenskommelsen om att utreda en utvidgad kriminalisering av samröre med terroristorganisationer måste de organisationer som aktivt bidrar till att sprida våldspredikande salafism och wahhabism hamna högt på listan. Att kriminalisera spridandet av en religiös idé som manar till våldshandlingar och lockar ungdomar att begå terrordåd är inte att göra våld på vare sig yttrande- eller religionsfriheten utan ett kompromisslöst försvar av demokratin och möjligheten att bevara ett fritt samhälle.

 

Robert Björkenwall, frilansjournalist, utredare, författare till bland annat en bok om Defence & Security

Jaan Ungerson, omvärldsanalytiker

ÄMNESORD

Kolumn

Karita Blom

Karita Blom

Karita Blom: Bra resultat når vi genom att satsa på undervisning

FSD:s representant på höstens partifullmäktige, Karita Blom, slog ett slag för satsning på utbildning.

Lue lisää

Karita Blom

Karita Blom

Kolumn

ABL

Haatainen: Utrikespolitik handlar om mer än militärövningar

SDP:s presidentkandidat Tuula Haatainen efterlyser en bred samhällsdebatt.
– Människor oroar sig för konsekvenserna av klimatförändringen, fattigdom och utslagning.

Lue lisää

Kolumn

Topi Lappalainen

Analys: Den kristna högern drabbas av #metoo

Demokraterna har en chans att ta kanske det mest osannolika mandatet i december, enbart på grund av att #metoo-vågen nu har nått Alabama, skriver Topi Lappalainen.

Lue lisää

metoo-2859980_1920

#metoo

Kolumn

ABL

Nya krafter bland svenska socialdemokrater i Vasa

Höstmötet valde tre nya namn till ordinarie eller ersättare i styrelsen och vill satsa på barn och ungas välbefinnande.

Lue lisää

Vasa svenska socialdemokrater

Från vänster bakreraden: Harri Niskanen (ordförande, Elisabeth Kronqvist, Daniel Grankvist. Från vänster första raden: Filip Dahlskog (vice ordf) och Caroline Lång (ersättare).

Kolumn

ABL

In memoriam: Peter J. Boldt

Nationalekonomen Peter J. Boldt avled efter en tids sjukdom den 29 oktober i Helsingfors. Peter var född i Helsingfors som även var hans hemstad. Han studerade nationalekonomi och statistik vid Helsingfors Universitet och avlade sin kandidatexamen (magisterexamen idag) år 1972.

Fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen var Peters politiska hemvist och hans yrkeskarriär. Han inledde sin yrkeskarriär som ekonom på arbetarnas ekonomiska forskningsinstitution (TTT) och gick därefter över till Nordens Fackliga Samorganisation (NFS/PAY) i Stockholm var han arbetade som expert till år 1982 då han gick över till FFC:s ekonomiskpolitiska avdelning. Från början präglades Peters arbete av frågor som berörde den europeiska och internationella ekonomin. I mer än två årtionden representerade han FFC både i NFS och i den europeiska samt den världsomspännande fackliga samorganisationen (EFS och IFS). Peters expertis kom även till nytta i olika statsledda trepartsorgan samtidigt som han representerade hela löntagarrörelsen på bl.a. de konferenser i Seattle 1999 och Doha 2004 var man kom överens om de spelregler som gäller för världshandeln.

Peter J. Boldt var med sin expertis och erfarenhet i frågor som berörde världsekonomin en efterfrågad polemisk talare och debattör inom fackföreningsrörelsen. Han hade den sällsynta pedagogisk gåvan, att kunna sammanfatta olika invecklade frågor till ett paket som man kunde förstå. Sina inlägg och anekdoter kryddade han med humor både på svenska, finska och engelska.

Peter var en av de första ekonomer som tydligt flaggade för att Finland bör gå med i EU och den monetära unionen (EMU). Under åren 2002-2006 hade han en central roll i löntagargruppen inom den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK).

Peter var inte enbart intresserad av den ”hårda” ekonomin. Både de mänskliga och fackliga rättigheterna hade en stark ställning i hans tänkande och verksamhet. Han var även en människorättsaktivist i andra generationen: hans far överste Lauri Boldt vår under många år, efter att han övergått till reserven, vice ordförande för Amnesty Internationals finländska avdelning.

Vi som kände Peter saknar hans rättframma sätt, hans humor och hans finlandssvenska vidsynthet. Peter var även känd för sina omfattande kunskaper i historia och kultur. Hans käraste plats torde ha varit Boldt-familjens sommarstuga med sin båtbrygga vid Ekholmen i närheten av Hangö udd.

Peter fick trots att sjukdomen spreds erfara glädjen att vara farförälder: under den sista delen av hans liv var hans dotter Hildur och hennes dotter Frida ljuspunkten i hans liv.

 

Text: Markku Jääskeläinen

Översättning: Hans Virtanen

Peter J. Boldt

Peter J. Boldt

ÄMNESORD

Diskussion