MENY

Camilla Grundström: Svenskan hotas nu på många fronter

– Hoten mot svenskan och den svenskspråkiga befolkningen upplever vi på många olika fronter: i den planerade vårdreformen, i gallringen i tingsrättsnätet, i skärgårdstrafiken, i beslutet att inte innefatta Vasa Centralsjukhus i nätverket av fulljourssjukhus, de regionala språkförsöken, yrkesutbildningsreformen…

– Så mina kolleger på Folktinget har haft bråttom i höst. De har fått släcka bränder. Tid för det långsiktiga attitydförbättrande arbetet har inte funnits. Men Folktinget finns till för allt detta.

Det säger Camilla Grundström, som i början av december efterträdde Anders Björklöf som biträdande folktingssekreterare på Svenska Finlands folkting. Hon kommer bl.a. att ha utbildningspolitiken och Folktingets utbildningsutskott på sitt ansvar.

– Utbildningsfältet är ju brett – det överspänner allt från småbarnspedagogik till universitetsutbildning. För mig gäller det alltså att etablera kontakter till områden som inte är så bekanta för mig från tidigare, säger Grundström.

-Den senaste tiden har jag arbetat med ett utlåtande om planerna på att förnya yrkesutbildningen, ett utlåtande som sänds till ministeriet på måndag.

Bred erfarenhet av utbildning

Men Camilla Grundström torde ha en hel del att ge i utbildningspolitiska frågor – själv har hon arbetat med utbildning på olika nivåer och i olika befattningar sedan år 1998 då hon kom till Karis Kurscenter (som år 2009 införlivades med Axxell Utbildning).

Före det arbetade hon på Ekenäs arbetskraftsbyrå med utbildningsrådgivning och -information samt arbetskraftsutbildningar som ansvarsområde. Vid Karis Kurscenter ledde Camilla Grundström bl.a ett ESF-finansierat projekt som kallades “pussla rätt”, som inriktade sig på äldre arbetssökande med rehabiliteringsbehov. Hon fungerade också som handledare, utbildare och utbildningsansvarig för olika utbildningar.

Vid Axxell hann Camilla Grundström fungera i olika befattningar, både som lärare och i administrativa uppgifter. Som ett resultat av en stor organisationsförändring hösten 2014 blev Camilla Grundström utsedd till utbildningsledare inom vuxenutbildningen för enheten för handel och service.

Vid sidan av utbildningsledarskapet inom vuxenutbildningen fungerade hon också som lärare i samhällsfärdigheter inom den grundläggande yrkesutbildningen. Hösten 2016 trädde ytterligare en ny organisationsförändring i kraft. Uppdraget som utbildningsledare blev en 100 %:ig befattning och breddades till att omfatta både ungdoms- och vuxenutbildning inom enheten för handel och service.

Den 1 december tillträdde Grundström som biträdande folktingssekreterare på Svenska Finlands folktings kansli i Helsingfors, och har nu börjat pendla från hemstaden Raseborg.

Utökat samarbete krävs i utbildningen

Enligt utbildnings- och kulturministeriet är målet med reformen av yrkesutbildningen ”att förnya yrkesutbildningen så att den bättre och mer flexibelt kan svara på förändringarna i ekonomin, arbetslivet och samhället och på framtidens kompetensbehov. Yrkesutbildningens uppgift är att säkerställa yrkeskunskap som ger en snabb övergång till arbetslivet samt att erbjuda möjligheter till fortgående utveckling av kunnandet under hela arbetskarriären.”

Avsikten är att reformen ska träda i kraft år 2018. Camilla Grundström ser en hel del goda sidor i planerna.

Men Grundström anser att det är bekymmersamt att stora ekonomiska nedskärningar inom utbildningssektorn verkställs redan år 2017 medan själva utbildningsreformen träder i kraft först år 2018. Yrkesutbildningsreformen och de stora ekonomiska nedskärningarna inom yrkesutbildningen borde gå i takt med varandra.

– De ekonomiska hoten innebär att det kan få verkningar på tillgängligheten på svenskspråkig yrkesutbildning i framtiden, konstaterar Camilla Grundström.

Meningen är att en basfinansiering ska tryggas och att den resterande finansieringen ska vara beroende av i hur hög grad de studerande avlägger sina examina och sysselsätts.

– I Svenskfinland har vi stora skillnader mellan utbildningarna på den punkten. Samtidigt är det nödvändigt att på finlandssvenskt håll upprätthålla ett visst utbud och en viss bredd på utbildningarna. Därför krävs utökat samarbete över utbildningsanordnargränserna. Där omständigheterna är svårare i utbildningen måste vi finna nya vägar, säger Camilla Grundström.

“Man måste kunna ta paus också”

Camilla Grundström har i många år också vid sidan om sitt krävande arbete varit politiskt aktiv, och sitter för närvarande i Raseborgs stadsfullmäktige på socialdemokratiskt mandat. Hon satt en längre tid i Raseborgs stadsstyrelse, liksom i styrelsen för Finlands svenska socialdemokrater.

– Jag meddelar först i nästa år huruvida jag ställer upp i kommunalvalet i vår, slår hon fast.

-Man måste ha pauser i livet också. Och på Folktinget får jag ju nu också jobba med mitt intresse, samhällsfrågor, säger hon.

Siv Åstrand

ÄMNESORD

Opinion: Åkesson och statistiken

Kuva: Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.
Plenisalen i Sveriges riksdag i samband med en tidigare partiledardebatt (Arkivbild).

Hur Jimmie Åkesson, högerpopulistiska Sverigedemokraternas partiledare, i svenska riksdagens partiledardebatt onsdagen den 15 januari pratar om 120 000 beviljade uppehållstillstånd i Sverige år 2019 – är det verkligen så?

Lue lisää

Australiens djurliv hårt drabbat redan innan bränderna

Kuva: Foto: Pixabay
Koalan är en av de djurarter som endast finns i Australien.

Australien är ett av de länder i världen som har högst biologisk mångfald. Men redan innan de förödande bränderna var landet också ett av de länder som drabbats hårdast av att arter gått förlorade.

Lue lisää

ÄMNESORD

Australien: Bränderna hotar utrota djurarter

Kuva: Foto: Pixabay
De förödande bränderna i Australien hotar utrota flera djurarter.

Ljuden från kakaduor och lorier har förbytts mot en kuslig tystnad i stora eldhärjade områden i sydöstra Australien. De omfattande bränderna innebär ett utrotningshot för flera lokala djurarter, medan många fler blivit mer sårbara då deras habitat gått förlorade.

Lue lisää

ÄMNESORD

Recension: Tung och färgsprakande gråsosseprog för hela slanten

Kuva: Foto: Lukas Lundin
Svenska Opeth har inför sin pågående turné satsat på en ambitiös och färgsprakande ljusshow.

Efter 30 år i branschen är Opeth i många avseenden ett helt annat band – i andra precis det som de alltid ha varit. Det ger dem möjligheten att leverera, också en kväll då varken de eller förutsättningarna är som bäst.  

Lue lisää

Storbjörk: Regeringens vårdsatsning är bra för Österbotten

Jacob Storbjörk är vice ordförande för Finlands svenska socialdemokrater (FSD).

Idag presenterade familje- och omsorgsminister Krista Kiuru hur arbetet med social- och hälsovårdsreformen framskrider. Regeringen har redan kommit en bra bit på vägen och reformarbetet framskrider enligt plan. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar att det år 2020 fördelas 70 miljoner euro till regionerna från programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Lue lisää