MENY

Camilla Grundström: Svenskan hotas nu på många fronter

– Hoten mot svenskan och den svenskspråkiga befolkningen upplever vi på många olika fronter: i den planerade vårdreformen, i gallringen i tingsrättsnätet, i skärgårdstrafiken, i beslutet att inte innefatta Vasa Centralsjukhus i nätverket av fulljourssjukhus, de regionala språkförsöken, yrkesutbildningsreformen…

– Så mina kolleger på Folktinget har haft bråttom i höst. De har fått släcka bränder. Tid för det långsiktiga attitydförbättrande arbetet har inte funnits. Men Folktinget finns till för allt detta.

Det säger Camilla Grundström, som i början av december efterträdde Anders Björklöf som biträdande folktingssekreterare på Svenska Finlands folkting. Hon kommer bl.a. att ha utbildningspolitiken och Folktingets utbildningsutskott på sitt ansvar.

– Utbildningsfältet är ju brett – det överspänner allt från småbarnspedagogik till universitetsutbildning. För mig gäller det alltså att etablera kontakter till områden som inte är så bekanta för mig från tidigare, säger Grundström.

-Den senaste tiden har jag arbetat med ett utlåtande om planerna på att förnya yrkesutbildningen, ett utlåtande som sänds till ministeriet på måndag.

Bred erfarenhet av utbildning

Men Camilla Grundström torde ha en hel del att ge i utbildningspolitiska frågor – själv har hon arbetat med utbildning på olika nivåer och i olika befattningar sedan år 1998 då hon kom till Karis Kurscenter (som år 2009 införlivades med Axxell Utbildning).

Före det arbetade hon på Ekenäs arbetskraftsbyrå med utbildningsrådgivning och -information samt arbetskraftsutbildningar som ansvarsområde. Vid Karis Kurscenter ledde Camilla Grundström bl.a ett ESF-finansierat projekt som kallades “pussla rätt”, som inriktade sig på äldre arbetssökande med rehabiliteringsbehov. Hon fungerade också som handledare, utbildare och utbildningsansvarig för olika utbildningar.

Vid Axxell hann Camilla Grundström fungera i olika befattningar, både som lärare och i administrativa uppgifter. Som ett resultat av en stor organisationsförändring hösten 2014 blev Camilla Grundström utsedd till utbildningsledare inom vuxenutbildningen för enheten för handel och service.

Vid sidan av utbildningsledarskapet inom vuxenutbildningen fungerade hon också som lärare i samhällsfärdigheter inom den grundläggande yrkesutbildningen. Hösten 2016 trädde ytterligare en ny organisationsförändring i kraft. Uppdraget som utbildningsledare blev en 100 %:ig befattning och breddades till att omfatta både ungdoms- och vuxenutbildning inom enheten för handel och service.

Den 1 december tillträdde Grundström som biträdande folktingssekreterare på Svenska Finlands folktings kansli i Helsingfors, och har nu börjat pendla från hemstaden Raseborg.

Utökat samarbete krävs i utbildningen

Enligt utbildnings- och kulturministeriet är målet med reformen av yrkesutbildningen ”att förnya yrkesutbildningen så att den bättre och mer flexibelt kan svara på förändringarna i ekonomin, arbetslivet och samhället och på framtidens kompetensbehov. Yrkesutbildningens uppgift är att säkerställa yrkeskunskap som ger en snabb övergång till arbetslivet samt att erbjuda möjligheter till fortgående utveckling av kunnandet under hela arbetskarriären.”

Avsikten är att reformen ska träda i kraft år 2018. Camilla Grundström ser en hel del goda sidor i planerna.

Men Grundström anser att det är bekymmersamt att stora ekonomiska nedskärningar inom utbildningssektorn verkställs redan år 2017 medan själva utbildningsreformen träder i kraft först år 2018. Yrkesutbildningsreformen och de stora ekonomiska nedskärningarna inom yrkesutbildningen borde gå i takt med varandra.

– De ekonomiska hoten innebär att det kan få verkningar på tillgängligheten på svenskspråkig yrkesutbildning i framtiden, konstaterar Camilla Grundström.

Meningen är att en basfinansiering ska tryggas och att den resterande finansieringen ska vara beroende av i hur hög grad de studerande avlägger sina examina och sysselsätts.

– I Svenskfinland har vi stora skillnader mellan utbildningarna på den punkten. Samtidigt är det nödvändigt att på finlandssvenskt håll upprätthålla ett visst utbud och en viss bredd på utbildningarna. Därför krävs utökat samarbete över utbildningsanordnargränserna. Där omständigheterna är svårare i utbildningen måste vi finna nya vägar, säger Camilla Grundström.

“Man måste kunna ta paus också”

Camilla Grundström har i många år också vid sidan om sitt krävande arbete varit politiskt aktiv, och sitter för närvarande i Raseborgs stadsfullmäktige på socialdemokratiskt mandat. Hon satt en längre tid i Raseborgs stadsstyrelse, liksom i styrelsen för Finlands svenska socialdemokrater.

– Jag meddelar först i nästa år huruvida jag ställer upp i kommunalvalet i vår, slår hon fast.

-Man måste ha pauser i livet också. Och på Folktinget får jag ju nu också jobba med mitt intresse, samhällsfrågor, säger hon.

Siv Åstrand

ÄMNESORD

Svenska nu erbjuder vägkost till kommunalvalskandidaterna

Hanaholmens VD Gunvor Kronman uppmanar kommuner till att lyfta fram tvåspråkigheten.

Nätverket Svenska nu har producerat ett material som riktar sig till alla kommunalvalskandidater. Syftet är att ge kandidaterna vägkost inför deras eventuella kommunala förtroendeuppdrag.

 

Lue lisää

Related Posts

Karita Blom: ”Den offentliga servicen är välfärdssamhällets ryggrad”

Karita Blom är ordförande för Vasa svenska socialdemokrater.

Karita Blom är ordförande för Vasa svenska socialdemokrater sedan årsskiftet och hon kandiderar i kommunalvalet. Hon har också tidigare varit ordförande för partiavdelningen 2010-2016 och har nu efterträtt Filip Dahlskog och återtagit ordförandeskapet. Hon är dessutom sekreterare i kommunalorganisationen sedan 2017.

 

Lue lisää

Related Posts

Storbjörk representerade SDP i Kommunförbundets valdebatt

Jacob Storbjörk deltog i Kommunförbundets valdebatt på Teams.

FSD:s vice ordförande Jacob Storbjörk från Jakobstad representerade SDP i Kommunförbundets paneldebatt inför kommunalvalet torsdagen den 18 februari. Komikern och imitatorn Christoffer Strandberg ansvarade för underhållningen med bland annat sina imitationer av Sauli Niinistö, Alexander Stubb och Tarja Halonen. Debatten leddes av Kommuntorgets chefredaktör Dan Lolax.

 

Lue lisää

Tuppurainen besökte Jakobstadsregionen virtuellt

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen höll ett virtuellt torgmöte med FSD:s vice ordförande Jacob Storbjörk.

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen besökte Jakobstadsregionen virtuellt den 13 februari. Besöket omfattade företagen Baltic Yachts i Jakobstad, Prevex i Nykarleby och staden Jakobstads ledning. Dessutom diskuterade ministern aktuella frågor med FSD:s vice ordförande Jacob Storbjörk i ett virtuellt torgmöte på Facebook.

 

Lue lisää

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen besöker Österbotten

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen besöker Jakobstadsregionen virtuellt på lördagen.

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen (SDP) gör ett virtuellt besök i Jakobstadsregionen lördagen den 13.2. Tuppurainen besöker företagen Prevex och Baltic Yachts samt träffar staden Jakobstads ledning.

 

Lue lisää