Kontakt

Antton Rönnholms tre stödord: inflytande, motivation, intresse

21.02.2017

– Det ultimata målet borde väl vara att när jag slutar ska verksamheten stå på en så hög nivå att jag inte längre själv skulle få jobb här!

SDP:s nye partisekreterare Antton Rönnholm har flyttat in i sitt nya arbetsrum på partikansliet i Runda huset, Hagnäs, Helsingfors. I flyttlasset hade han med sig två lampor, en rosa elefant och bland annat boken “100 ways to win an election”. Att vinna några val blir nämligen den största utmaningen, med kommunalvalet först i tur den 9 april.

Och efter den första lekfulla deklarationen kommer vi ned på jorden igen och talar om hur det egentligen ska bli, med honom som partisekreterare.

Han har åtminstone ett gott nätverk. Han har tidigare fungerat som assistent för Paavo Lipponen, Eero Heinäluoma, Krista Kiuru, Pia Viitanen och Mitro Repo. Han har fungerat som sakkunnig hos arbetsgivarcentralen Finlands näringsliv och senast som ledande expert och lobbyist på kommunikationsbyrån Milton i Bryssel.

Finlandssvenskar, inte bara innerstadsbor

Antton Rönnholm är 36 år, född och uppvuxen i Nådendal. Hans pappa Mikko Rönnholm är f.d. riksdagsledamot och Europaparlamentariker. Antton Rönnholm rörde sig vant på politiska möten och sammankomster redan som liten. Och när han blev studievuxen valde han att bli statsvetare.

Trots att Antton var finskspråkig valde han att studera vid Åbo Akademi.

– Jag valde att läsa mig in i ankdammen.

Under studietiden, då han också blev aktiv i föreningen Åbo socialdemokratiska studerande lärde han sig att finlandssvenskar, det är inte enbart innerstadsborna i Helsingfors – i Åbo blev han bekant med österbottningar, östnylänningar, västnylänningar.

– Jag fick en tydligare bild av vad Svenskfinland är.

Men så var det detta med språket:

– På finska, mitt modersmål, är jag ganska utåtriktad och uppkäftig, men på ett annat språk är det ju inte så. Man säger kanske inte alla gånger det man vill – utan snarast det man kan.

– Men det gick sedan riktigt bra. Jag lärde mig svenska genom att lyssna och härma och samtidigt fick jag en förståelse för både den finlandssvenska kulturen och för människorna.

För Antton Rönnholm är alltså SDP:s svenska distrikt Finlands svenska socialdemokrater ingen främmande skara.

– Utmaningen för FSD är närmast geografisk, eftersom distriktet är utspritt. Men FSD har fördelen att vara en länk både till den finlandssvenska kulturen och till Norden.

“Vi ska inte predika”

Antton Rönnholm har också han varit aktiv i det nordiska samarbetet.

– Som ung blev jag aktiv i Pohjola-Norden, senare i ungdomens Nordiska råd. Också under den tiden upptäckte jag att om du kan svenska öppnar sig Norden för dig på ett helt annat sätt – jag minns att speciellt danskarna gillade mitt “muminspråk” under min aktiva tid.

Han tror på det nordiska samarbetet, men är inte nödvändigtvis så entusiastisk över exempelvis Sixten Korkmans idé om en Nordisk federation – “det beror helt på om man tänker sig en republikansk eller en monarkistisk federation….”

– Norden är ett starkt brand i världen, men vi måste akta oss för att gå ut och brösta oss med att “vi är bäst och vi vet bäst”.

– Vi har i Norden en hållbar samhällsmodell som mycket långt bygger på det arbete som socialdemokraterna utfört. Men vi ska samtidigt inse att medan vi kan vara lyckliga med det vi byggt upp och med vår politiska kultur så är det inte alls självfallet att vår utbildningsmodell skulle kunna planteras i samhällen i t.ex. södra Afrika.

– Vi ska inte vara överlägsna, det är den stora faran, och vi ska inte predika.

Vem kan bli partisekreterare?

Valet av Antton Rönnholm till SDP:s nya partisekreterare väckte både uppmärksamhet och debatt. Inte minst i de sociala medierna.

Mikael Jungner undrade på sin facebooksida hur det kommer sig att en intelligent person som Antton R vill bli partisekreterare?

– Ja…Jungner har ju själv varit partisekreterare. Vissa vill arbeta med den här typen av uppgifter. Det har ingenting med intelligens att göra.

En annan av debattörerna på facebook, Thomas Wallgren framförde en del kritiska synpunkter, närmast med tanke på Rönnholms tidigare jobb på kommunikationsfirman Miltton i Bryssel.

Wallgren påpekade att han har stor respekt för Antton Rönnholm, men att han däremot är tveksam till att en person som ”främjat förmögna kunder och storbolagens makt på demokratins bekostnad” ska kunna fungera som partisekreterare för SDP:

Det blev en lång tråd på Facebook efter Wallgrens inlägg och Antton Rönnholm upprepar det han i stort skrev då också, att han inte kan se något omoraliskt i att en person säljer sitt kunnande på arbetsmarknaden – alla människor kan inte garanteras en arbetsplats i den offentliga sektorn. Han påpekade också att han främst främjat sysselsättningen i sina hemtrakter i Egentliga Finland.

– Däremot anser jag att den här debatten behövs och att vi ska fortsätta diskutera lobbyismen och vilka regler som ska gälla, säger han.

Att vara intressant

– Jag utgår från mina egna förväntningar, dem känner jag bäst till, säger Antton Rönnholm om sitt nya arbete.

– Målet måste ju vara att SDP igen blir det mest inflytelserika partiet och SDP:s partistyrelse det viktigaste mötet.

– Vad gäller partistrukturen och maskineriet ska alla ha klart för sig vad de gör och varför. Inte minst ska vi arbeta för att den stora massan frivilliga aktivister ska känna sig motiverade.

Antton Rönnholm nämner tre projekt (“man ska aldrig ha för många projekt på en gång”) som han rubricerar så här:

– Ökat inflytande, ökad motivation i organisationen, ökat intresse.

Och detta, att öka intresset för socialdemokratisk politik är en stor utmaning:

– Vi ska kunna locka folk från olika håll och samhällsskikt och alla slag av finländare som vill arbeta för jämlikhet och rättvisa. Man kunde tro att det vore en lätt uppgift eftersom väldigt många finländare redan tror på den nordiska socialdemokratiska modellen. Det är inget fel på våra grundvärderingar.

– Den här processen måste vi “äga”: hur får vi tag på nya medlemmar, hur följer vi dem, och hur hittar de ett hem i partiet?

Då gäller det, enligt Rönnholm att öppna för nya tankar och att de intresserade tas på allvar, att vi är beredda att lyssna och beredda att göra förändringar.

– Det handlar om att vara positiv, att folk ska tycka att det är ett trevligt gäng som man gärna vill tillhöra. Människor vill inte tillhöra en grupp där man exempelvis talar ett krångligt språk och på så vis gör sig otillgänglig.

Att vara intressant, utan att kompromettera grundvärderingarna, det är målet.

EU och identitetskrisen

Idag talas det, efter Brexit och medan de extremnationalistiska rörelserna höjer sina röster i Europa, om att den Europeiska unionen befinner sig i en identitetskris.

Antton Rönnholm anser att det snarare är den traditionella nationalstaten som befinner sig i kris.

– Nationalstaten har varit stark i över 300 år. Efter andra världskriget upplevde Europa 30 år av tillväxt – ur ruinerna byggdes ett nytt Europa upp. Men på senare år har nyliberalismen vuxit sig stark, nationalstaten har tappat sitt grepp och marknaden har tagit över.

Och efter dessa trettio år är det många medborgare i Europas stater som inser att “det blev inte bättre för våra barn än för oss”.

– Den insikten hos många människor är avgörande, om vi inte kan garantera ett bättre liv för våra barn så tappar människorna framtidstron. Då röstar de inte rationellt utan då söker de enkla lösningar. Det är både Finlands sannfinländare och Trumps seger i USA ett tecken på.

– I en sådan situation kan inte socialdemokratin enbart presentera en praktisk politik som går ut på att du får tio euro mera i barnbidrag och en bättre åldringsvård – vi måste också ta itu med den stora bilden.

Det var också den stora bilden som Antton Rönnholm berörde i sitt uppskattade tal till SDP:s partikongress före han blev vald till partisekreterare. Då sade han bl.a. så här:

”I denna tid när gränserna stängs, nya murar planeras och människor delas in i oss och dom måste vi tala kristallklart om frihet, sanning och människovärde. Vi måste påminna om att det faktum, att vi har krossat murarna, kunnat samarbeta och känna solidaritet gentemot våra medmänniskor är grunden till vår välfärd.”

På tal om retorik, så anser Antton Rönnholm att finländska politiska talare ofta är alldeles för självkritiska och alldeles för benägna att fokusera på siffror och listor med politiska åtgärder – därför blir talen både tråkiga och främmande för de flesta.

Den demokratiska socialismen

Ett tal som under åren ofta delats bland annat på Facebook är Olof Palmes tal ”Därför är jag demokratisk socialist” under 1982 års valrörelse i Sverige. Ett fint exempel på engagerande vältalighet, anser också Antton Rönnholm.

På SDP:s partikongress diskuterades utkastet till ett nytt principprogram för partiet. I den debatt som förts kring programmet har begreppet ”demokratisk socialism” varit centralt. Ska begreppet, som europaparlamentariker Liisa Jaakonsaari föreslog ”överlämnas till arbetararkivet” eller kvarstå i ett framtida program?

Antton Rönnholm anser att ”eftersom det varken är något fel med demokrati eller socialism” så kan det gärna stå kvar.

– Däremot skulle jag gärna se att de som tillhör den generation som var unga på 1960-talet och som framförde ideologiska, politiska idéer också skulle vidarebefordra sitt tänkande och sin filosofi till dem som nu är under 30 år.

I principprogramsarbetet är det, enligt Antton Rönnholm centralt att man inte ”dödar de stora drömmarna”.

– Principprogrammet borde vara fritt från statsförvaltargreppet, som socialdemokratin under många år har anklagats för. Dessutom tror jag på återvinning – principprogrammet från 1999 är inget dåligt dokument. Vi behöver alltså inte börja om från början. Och vi har god tid på oss för en ordentlig process.

– Mera bråttom är det att skapa ett bra helhetsprogram som, om och när vi vunnit nästa riksdagsval kan användas i nästa regeringsprogram, konstaterar han.

Siv Åstrand

NÅGRA TRIVIALA FAKTA OM ANTTON RÖNNHOLM:

– Drömde om att bli arkitekt, men kan varken rita eller räkna. Fick avstå från drömmen.

– Tycker inte om bilar alls.

– Åker gärna snowboard, men backen får inte vara för brant.

– Vill gärna bygga sig ett stockhus.

– Har blivit spådd (i hand) att han om tio år ägnar sig åt ett yrke mera åt hantverkarhållet. Gärna skomakare! Eller möbeltapetserare!

– Läser gärna poesi. Favorit: Birgitta Bouchts diktsamling Sämsta tänkbara sällskap

7 Responses to Antton Rönnholms tre stödord: inflytande, motivation, intresse

 1. Herbert W. 21.2.2017 at 21:05 #

  Hoppsan! Inte ett ord om vem SDP kan umgås med i framtiden. Kanske det inte alls var så viktigt, men så handlar det ju också om att vara positiv på svenska och uppriktig och uppkäftig på finska.

  • sivastrand 21.2.2017 at 21:52 #

   Nja, Herbert,det var väl närmast redaktörens fel det. Nog har det ju blivit klart redan tidigare vad Rönnholm anser i den frågan. Siv

  • Nils-Johan Englund 22.2.2017 at 14:57 #

   Tolkar jag dig rätt, du är alltså missnöjd över att en intervju som är mycket heltäckande och väl utförd inte tar upp den specifika fråga som du vill ställa? Som Siv skrev så hittas det svaret säkert på annat håll. Det är inte Sivs ”fel” att det svaret inte finns här där många andra intressanta saker tas upp. Ha en bra dag Herbert och tack Siv och Antton för en intressant intervju!

 2. Christer Bogren 21.2.2017 at 21:19 #

  Lycka till i ditt nya jobb Antton.

 3. Herbert W. 24.2.2017 at 17:59 #

  Till Englund: Jag är inte alls missnöjd över Sivs intervju med partisekreteraren och jag har inte alls påstått att det är Sivs fel att svaret beträffande partisekreterarens ovilja att umgås med Sannfinländarna inte finns med i Sivs intervju. Varför skulle jag ha påstått det?

  Jag försökte bara komma underfund med huruvida den nyvalda partisekreterarens umgängesvanor fortfarande gäller.

  Det är klart att bevarandet av den socialdemokratiska själsfriden är en fråga för socialdemokraterna. Inte för mig. Men frågan om regerings sammansättningen efter nästa riksdagsval berör oss alla.

  Jag behöver knappast här framhålla att den sittande högerregeringens politik har varit bedrövlig för småfolket i vårt land. Därför finner jag det betydelsefullt att socialdemokraterna, såsom förespråkare för småfolkets samhällspolitiska intressen, finns med i nästa regering.

  Om socialdemokraternas ledare redan nu sätter igång och utesluter partier ur ett eventuellt regeringssamarbetet, är det världens enklaste politiska sak att spela ut socialdemokraterna. Det var den smällen som både SDP och SFP gick på i de föregående förhandlingarna. Det räcker med att låta den nuvarande ”krigsministern” fortsätta på sin post, och socialdemokraterna har spelat ut sig själva.

 4. Thomas Romantschuk 27.2.2017 at 16:19 #

  Bra intervju med positivt budskap. Med Rönnholm i sadeln har vi alla chanser att bli ett modernt parti. Ett parti som verkar för rättvisa och jämlikhet på ett brett plan. Inte bara drar hemåt. Därmed är det helt uteslutet att samarbeta med de s.k. ”sann”-finländarna. Ett parti som bygger sitt stöd på extrem chauvinism, xenofobi, en förlegad tro på statskapitalism och omfördelning av samhällets resurser på basen av destruktiv avundsjuka (i stället för rättvisa) skall SDP inte samarbeta med: Bra att det sägs ifrån så folk vet vad de röstar på.

 5. Sven Erik Nylund 28.2.2017 at 10:44 #

  Intressant intervju! Antton kommer med något nytt och talar öppet och klart. Att han valde svenskan som studiespråk redan i början visar att han vågar se sig omkring i världen. Som socialdemokrat är det också bra att känna till de kapitalistiska kretsarna. Vi lär oss hela tiden. Huvudsaken är att vi håller oss till våra värden. Fram för demokratisk socialism.

Kommentera