MENY

Anette Karlsson: Vems valfrihet är det egentligen?

Kuva: Lehtikuva

Förenklat uttryckt kommer denna modell att förbättra servicen i städerna och försämras i den åldrande landsbygden, skriver Anette Karlsson om regeringens valfrihetsmodell inom vården. 

 

Regeringen Sipilä publicerade sitt förslag om kundernas valfrihet inom social- och hälsovården. I framtiden kommer alla tjänsteleverantörer att vara likvärdiga, vilket betyder att den offentliga servicen tvångsbolagiseras och vårdmarknaden öppnas för konkurrens. Människorna kommer att få någon slags katalog, varifrån de ska välja tjänsteleverantören, alltså det så kallade vårdcentret. Sedan binder man sig till denna tjänsteleverantör i minst ett år. För en del låter detta fantastiskt, för andra skrämmande.

Min mormor, som lever på en liten pension, har stora förhoppningar på vårdreformen. Regeringen har låtit henne tro att valfriheten betyder att även fattiga i framtiden har möjlighet att gå till privatläkare. Inga fler långa väntetider och bollande från lucka till lucka, utan istället kvalitativ vård utan kö. Hon har samma önskan som vi alla har. Man måste komma till läkaren och man måste få vård oberoende av tjockleken på plånboken. Allt detta garanteras inte av regeringens vårdmodell, även om ministrarna lovar det. Reformen glömde minskningen av hälsoskillnader och vårdgarantin. Istället fokuserar reformen på fria marknader och skatteparadisföretagens intressen.

Valfrihet är ett fint ord, men det tycks vara bara en tom fasad. Tjänsteleverantören har nämligen rätt att bestämma om en maximikundmängd, vilket betyder att de kan ta emot en viss mängd kunder. Då kan det gå så, att en person inte kommer dit var hen har önskat. Efter det flyttas hen antagligen till landskapets vårdcenter på samma sätt som de personer som inte själva kunnat eller orkat välja.

Finland är ett glest bebyggt land och det kommer att finnas områden där äkta konkurrens inte kan skapas. Människor som bor på dessa områden har troligtvis endast landskapets vårdcenter som alternativ, om inte den också flyttas längre bort på grund av sparkraven på tre miljarder euro. I regeringens förslag står det att tjänsterna måste erbjudas nära och enligt befolkningens behov, men tjänsterna kan centraliseras till en större enhet då till exempel minskningen av kostnaderna eller ökningen av effektiviteten kräver det. Förenklat uttryckt kommer denna modell att förbättra servicen i städerna och försämras i den åldrande landsbygden. Så gick det också i vårt grannland Sverige, där man har en mer dämpad valfrihetsmodell än den som planeras i Finland. Stora förväntningar kan snabbt bli besvikelser.

Personligen vill jag inte ens bekanta mig med tjänsteleverantörer och sedan välja ett alternativ från någon katalog. Jag vill komma till läkaren då det behövs, att mina närmaste tas väl hand om och att tjänsterna är nära. Splittring av servicen genom tvångsbolagisering och avtappning av skattemedel till skatteparadis via den breda valfriheten kommer att leda till att önskemålen om god vård till rimligt pris på ett rimligt avstånd från hemmet inte uppfylls. Önskemålen kan uppfyllas genom att stärka den offentliga vården och genom att genomföra en vårdgaranti.

 

Anette Karlsson
vice ordförande för Finlands svenska socialdemokrater

MNESORD

Språkfrågan stal showen på Island – ”Bra att också Lundberg vill främja språkliga rättigheter”

Kuva: Johan Kvarnström

– Jag är glad att Britt Lundberg har insett sin felbedömning, säger Maarit Feldt-Ranta efter den senaste vändningen kring Nordiska rådets arbetsspråk. Rådet har emellertid haft fler frågor på agendan som hamnat i skymundan av språkdebatten.

Lue lisää

Sitra: Revolutionen inom trafiken startar bland unga

Kuva: Foto: Pixabay
Största delen av finländarna anser det viktigt att handla på ett för miljön skonsamt sätt och speciellt unga är beredda att ändra sina färdsätt för att minska miljökonsekvenserna, visar en enkät som Sitra låtit göra. Unga är föregångare när det gäller att anlita nya färdsätt som grundar sig på delningsekonomi.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Nordiska rådets president Britt Lundberg svek Finlands riksdag

Kuva: Jari Soini

– Jag är verkligen besviken, säger Maarit Feldt-Ranta efter att Nordiska rådets president Britt Lundberg (C) lagt den avgörande rösten mot finskans och isländskans ställning i rådet.

Lue lisää

Diskussion

”Nya alkohollagen inne på fel spår”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Motståndet mot starköl och alkoläsk i matbutiker och kiosker stöter på motstånd över partigränserna. På andra punkter välkomnas en förnyelse av alkohollagen med öppna armar.


Tisdagens remissdebatt i riksdagen gav tydliga signaler om att regeringen måste justera sin proposition om en ny alkohollag i varje fall vad gäller starkare drycker än mellanöl i andra butiker än Alko. I övrigt är så gott som alla ense om att lagen behöver förnyas och att det är välkommet med mindre byråkrati och ett avskaffande av övernitiska regleringar och olika rättighetsnivåer på utskänkningstillstånd.

Frågan om starköl ses som allt annat än försumbar trots goda aspekter av förnyelsen. Den är allvarlig i och med att starkare drycker i matbutikerna kan utgöra en folkhälsorisk. Till exempel sade Tuula Haatainen (SDP) att ölkonsumtionen ökar på ett lömskt sätt när matbutikerna kan sälja starköl på rea.

 

 

”Barnen som tar skada”

Även bland annat Nylands Socialdemokratiska Kvinnor avfärdar regeringens intentioner att tillåta försäljning av starköl och alkoläsk i butiker och kiosker.

– Det är barn och familjer som kommer ta skada allt mer och därmed ökar kostnaderna för och behovet av barnskydd. Redan i nuläget lever ungefär 100 000 barn i familjer där alkoholbruk åsamkar barnen skador. Finns det på regeringens agenda att öka barnens lidande eller är regeringen inte förtrogen med sitt eget förslag, frågar föreningens ordförande Anette Karlsson.

Hon säger att det framgår ur lagförslagets motiveringar att förnyelsen kommer påverka folkhälsan och öka skillnader i välbefinnande mer än ge de önskade effekterna på näringslivet.

Nylands Socialdemokratiska Kvinnor påminner om att totala mängden av skadliga följder av alkohol ökade i takt med totalkonsumtionen fram till 2008. Efter det fattades flera beslut om höjd alkoholskatt och alkoholreklamen begränsades, varpå både konsumtionen och skadorna minskade. Föreningen anser att regeringen borde ta till begränsning av tillgänglighet och marknadsföring, samt skattemässiga åtgärder, om den huvudsakliga målsättningen är att minska alkoholens negativa följder.

– Då alkoholpolitiska beslut fattas vore det bra att tänka på att barn och ungas alkoholbruk har börjat vända nedåt och alkoholkonsumtionen överlag har minskat. Den utvecklingen borde man hålla fast vid, säger vice ordförande Tarja Eklund.

Diskussion

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet går hand i hand med förlängd läroplikt

Rebecca Åkers.

Medborgarinitiativet om avgiftsfritt andra stadie är en bra början och skapar en behövlig debatt, enligt Rebecca Åkers som fortsätter efterlysa en förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion