Kontakt

Tomt i riksdagen då medborgarinitiativet debatterades

19.05.2017

Ingen minister och endast ett tjugotal riksdagsledamöter var på plats för att diskutera jourreformen och medborgarinitiativet om hälso- och sjukvårdslagen på torsdag eftermiddag. 

Ansvariga ministrars aviserade frånvaro väckte kritik redan i förväg. Bland andra Jacob Storbjörk som jobbat aktivt med medborgarinitiativet kom med ett skarpt uttalande.

Men omsorgsminister Juha Rehula (C) och social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila (Sannf) var minsann inte de enda som var frånvarande. Leden glesnade så till den grad att en stor del av remissdebatten fördes med endast ett tjugotal riksdagsledamöter på plats.

SFP:s Anna-Maj Henriksson begärde därför till slut bordläggning.

Det var framför allt SFP och SDP som talade för en ändring i enlighet med medborgarinitiativet, som man kan läsa mer om här.

Maarit Feldt-Ranta underströk att det är en fråga om grundläggande rättigheter och inte regionalpolitik. Jutta Urpilainen lyfte fram att de status som sjukhusen får inte handlar bara om vilka tjänster de erbjuder på kort sikt utan också hur de utvecklas över tid; ett påpekande som stärker språkargumentet för omfattande jour i Vasa.

Debattörerna hade överlag lätt att argumentera för omfattande jour i Vasa då även expertutlåtanden talar relativt enhälligt för en sådan lösning.

De glesa leden kan delvis tänkas förklaras med att det endast är debattens formella del som förs i plenisalen och att inget beslut ändå skulle fattas denna eftermiddag. Men ministrarna i denna regering är ändå inte alltid frånvarande då medborgarinitiativ ska behandlas. Det verkar bero lite på hur saken faller dem i smaken. Då medborgarinitiativet om Malms flygfält nyligen debatterades i riksdagen var tre av Centerns ministrar på plats, inklusive statsminister Juha Sipilä.

Tidigare i veckan då beslut verkligen skulle fattas, om bland annat det omdebatterade förvaltningsregistret, var 43 ledamöter frånvarande. Det är en anmärkningsvärd andel i en allvarlig fråga som ledde till omröstning utan given utgång. 

Johan Kvarnström

Inga kommentar ännu.

Kommentera