Kontakt

SPD-kongress i Tyskland: Hundraprocentigt stöd för Martin Schulz!

20.03.2017

När röstsedlarna var räknade efter ordförandevalet vid SPD-kongressen i Berlin var resultatet minst sagt tydligt: Av 605 giltiga röster fick Martin Schulz ett 100-procentigt stöd!

I drygt sju och ett halvt år hade Sigmar Gabriel stått vid rodret för den över 150-år gamla SPD-skutan. Det var bara den legendariske partiledaren Willy Brandt som under partiets efterkrigshistoria kunde påvisa ett längre ordförandeskap.

Efter ett svidande valnederlag hade Gabriel 2009 tagit över och lett de tyska socialdemokrater ur en djup kris. Han ansvarade sedan främst för SPD:s återhämtning i diverse delstatsval samt att förankra partiets värderingar i en regeringskoalition med CDU/CSU.

Ändå lyckades han på senare tid aldrig med att på nytt sätta fart på partiets låga opinionssiffror som satt fastmurade vid 20-procentstrecket.
I slutet av januari hade han därför själv tagit initiativet och föreslagit den tidigare EU-parlamentspresidenten Martin Schulz som efterträdare.

Rätt person för uppbrottet

Drygt 3000 gäster, 600 delegerade och 500 journalister var de yttre villkoren för gårdagens extrakongress som de tyska socialdemokraterna höll i Berlin.
Anledningen var att ge partiets hoppbärare Martin Schulz en demokratisk legitimation för rollen som ny SPD-ledare. Den 24 september i år ska han dessutom
agera som utmanare mot CDU-kanslern Angela Merkel i förbundsdagsvalet.

”Han är rätt man vid rätt tidpunkt”, fastslår Nordrhein-Westfalens ministerpräsident Hannelore Kraft i sitt inledningstal på kongressen.
Den avgående SPD-chefen Sigmar Gabriel talar dessutom om det ”gladaste partiledarskifte” som partiet någonsin hade upplevt under de senaste årtiondena.  ”Det signalerar uppbrott och hopp”, formulerar och får det bekräftad av kongressens applåder.

Bara genom Sigmar Gabriels beslut att osjälviskt lämna över ledarskapet till Martin Schulz förändrades hela den politiska atmosfären i Tyskland.
SPD befinner sig i en nästintill euforiskt fas som möjligen liknar det som Willy Brandt åstadkom under 60- och 70-talet. Det som i mediaspråket kallas för ”Schulz-hype” innebär i opinionsmätningarnas torra siffror ett språng till över 30-procent av väljarsympatier.
Dessutom noterar SPD över 13 000 nya medlemmar bara sedan januari vilket innebär en ledning med god marginal före alla andra partier i Tyskland.

Social rättvisa

”SPD är tillbaka – vi är tillbaka”, lyder således Martin Schulz egna första ord till partiets extrakongress i Berlin.
I sitt nästa åttio minuter långa tal markerar han sedan en rad värderingar och
förslag som ska utmärka SPD:s kommande reform- och politikagenda.

I centrum står enligt honom förnyade ansträngningar för en mer rättvis politik för de ”hårt arbetande människorna”. Tillsammans med de fackliga organisationerna tänker han främst ta initiativ för att jämna ut löneklyftan mellan män och kvinnor samt de kvarvarande skillnaderna mellan landets östra och västra del.

Utan att gå in på detaljer varslar han också om att avsluta det tidigare ”avregleringsvansinnet” med ett löfte om att också justera den tidigare åtstramningspolitiken ”Agenda 2010” som den socialdemokratiska förbundskanslern Gerhard Schröder ansvarade för.

Målsättningen är bland annat att starta nya offentligt finansierade satsningar för bättre infrastruktur samt garantier för gratis utbildning från förskolan till universitetet.


Försvarar demokratin

Schulz kritiserar de senaste årens högljudda högerpopulistiska propaganda. Enligt honom går den ut på en lika destruktiv retorik som Weimar-republiken hade drabbats av på 1920-talet.
Med stor emfas avvisar han tanken att ett parti som bland annat stigmatiserar en fri medieverksamhet som ”Lügenpresse” (lögnkampanjer) skulle vara ett ”Alternative für Deutschland”.
”Någon som som hotar en oberoende rapportering är en fara för demokratin vare sig det är den amerikanske presidenten eller någon som marscherar i Pegidas leder”, säger Schulz och får stort medhåll av kongressdeltagarna.

När det gäller migrationspolitiken betonar Schulz med bestämdhet att normer som är förankrade i den tyska grundlagen gäller för alla. Han varnar för att felaktigt utnyttja till exempel religionsfriheten för att åsidosätta jämställdheten mellan kvinnor och män.
”De som ifrågasätter den värderingen kommer att möta socialdemokraternas motstånd”, fastslår han och får kongressens applåder.

I slutet av sitt tal erinrar sig den tidigare EU-politikern den europeiska integrationens historiska förtjänster. Enligt Schulz är idén om en kooperation mellan de olika folken i Europa lika brinnande aktuell nu som då.
Han pläderar för att återigen stärka sammanhållningen och anser främst att även den aktuella flyktingproblematiken endast kan lösas i den andan.

Enhälligt förtroende

Att den så kallade Schulz-effekten hade lämnat sina spår inom ett återigen optimistiskt SPD var tydligt även före kongressen i Berlin. Men när röstsedlarna var räknade efter ordförandevalet fick själva uppslutningen historiskt enastående dimensioner. Av 605 giltiga röster fick Martin Schulz ett 100-procentigt medhåll!
Till förtroendeintyget hörde dessutom drygt fem minuters stående applåder av de närvarande.
För partiledningen och gräsrötterna innebär det resultatet inte minst en framgångsrik upptakt för målsättningen att vinna kanslerämbetet i Berlin.

Den strategiska frågan om vem som kunde bli partiets allianspartner försköt den nye ordföranden i en tv-intervju till ett senare tillfälle.
Han tänker göra SPD till den starkaste parlamentsgruppen i förbundsdagen.
”De som sedan ämnar regerar tillsammans med oss, bör då höra av sig”, säger den optimistiske Martin Schulz.

Joachim Kasten

Inga kommentar ännu.

Kommentera