Kontakt

Skolmåltidsprogram når 370 miljoner barn

13.03.2017

Under 2009 genomfördes ett skolmåltidsprogram i Latinamerika och Karibien inspirerat av Brasiliens nationella skolmåltidsprogram.

Omkring 370 miljoner barn i världen får mat i skolan genom program inriktade på hälsosam kost och näringslära. Det har främjat närvaron i skolan, enligt uppgifter från FN.

Skolmåltidsprogrammen ser olika ut. I Madagaskar är det bönor och ris som serveras, i Filippinerna kryddade linser och i Jordanien vegetariska bakverk och frukt. I en del länder handlar det om ett hälsosamt mellanmål eller A- vitaminberikad olja som delas ut till familjer, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.

”Skolmåltider har framgångsrikt bidragit till hälsovinster och andra fördelar när det gäller utbildning för de mest utsatta barnen. Skolmåltider har lett till ökad skolgång. En full mage kan hjälpa eleverna med koncentrationen under lektionerna,” enligt FAO.

Organisationen uppger att särskilt samhällen på landsbygden gynnas när familjejordbruk och små och medelstora företag blir leverantörer av mat till skolor.

FAO arbetar med att främja skolmåltidsprogram på olika sätt, bland annat genom tekniskt stöd till regeringar för att utveckla ett hållbart jordbruk, främja livsmedelssäkerhet, arbeta med regler kring upphandling, utbildning i näringslära och stöd till familjejordbruk för att ge dessa möjlighet att sälja sitt överskott till skolor.

I flera afrikanska länder har initiativet PAA Africa hjälpt till att främja lokal jordbruksproduktion och skolmåltider. Det är ett initiativ inspirerat av Brasiliens nationella skolmåltidsprogram för att bekämpa hunger och fattigdom. I programmets andra fas har omkring 16 000 familjejordbruk kunnat sälja 2 700 ton mat för skolmåltider till 37 000 elever, uppger FAO.

Enligt organisationen har odling på skolor kombinerat med näringslära ökat barns efterfrågan på frukt och grönsaker. FAO bidrar även med tekniskt stöd för att integrera näringslära i skolors läroplaner.

Under 2009 genomfördes ett skolmåltidsprogram i Latinamerika och Karibien inspirerat av Brasiliens nationella skolmåltidsprogram. Programmet skulle främja inköp från lokala familjejordbruk. En studie gjord 2013 visade att i åtta av länderna där programmet genomförts hade de lett till ökad skolgång och förbättrad inlärning men också ökade inkomster för de lokala jordbruken.

I Kap Verde har ett skolmåltidsprogram nått ut till 9 000 elever i grundskolan och stärkt det lokala fisket och jordbruket som gynnats av en säker försörjning.  (IPS)

Inga kommentar ännu.

Kommentera