Kontakt

”Vi ska samla oss mot de fascistoida rörelserna”

12.05.2014

Litet tagna på säng säger de att de blev, både Sven-Erik Nylund och Alf-Erik Helsing över beskedet att de kallats till hedersmedlemmar i SDP. De två finlandssvenska hedersmedlemmarna uppvaktades tillsammans med 31 andra veteraner på partikongressen i Seinäjoki. Men mycket hedrade känner de sig, det intygar de också båda två. Sven-Erik Nylund, ”sjöfolkets talesman i […]

”Nu sätter vi arbetshalarna på våra drömmar”

11.05.2014

– Jag har aldrig haft någonting emot Jutta Urpilainen. Hon har haft en svår sits. Men Antti Rinne är äkta och genuin och han talar från hjärtat i en tid då folk tröttnat på den politiska jargongen. Det säger Anitra Bohman som var en av delegaterna från Finlands svenska socialdemokrater (FSD) vid den socialdemokratiska partikongressen […]

En förändring är på gång: ”vi är på alerten”

11.05.2014

Johanna Överfors och Mchael Moberg kommenterar SDP-kongressen i Seinäjoki.

En förändring i SDP är på gång. Vår uppgift blir att med förnyad energi bevaka de svenska frågorna i partiet, säger de finlandssvenska socialdemokraternas vice ordföranden Johanna Överfors och Michael Moberg i en kommentar till de beslut som fattades på SDP:s 44:e kongress i Seinäjoki. – Och det är klart att vi ställer oss bakom […]

”När har SDP börjat göra skillnad på folk och folk?”

10.05.2014

– Jag kan inte acceptera det här. Jag är upprörd, inte minst som ordförande för Socialdemokratiska studerande. Det var Anette Karlssons reaktion efter att partikongressen i Seinäjoki hade röstat om införandet av terminsavgifter i Finland för studerande som kommer från andra länder utanför Europa för att studera. Kongressen antog partistyrelsens förlag att terminsavgifter kan införas. […]

Filatov leder fullmäktige, FSD: Feldt-Ranta i styrelsen

09.05.2014

Fredagen var personvaldag på SDP:s kongress i Seinäjoki. Antti Rinne fick tre vice ordföranden: Sanna Marin, Antti Lindtman och Krista Kiuru. Till partifullmäktiges ordförande valdes Tarja Filatov och i partistyrelsen för 2014-2017 invaldes följande personer: Maarit Feldt-Ranta, FSD, Ville Skinnari, Tavastland; Risto Häkkinen, Sydöstra Finland; Anneli Kiljunen, Sydöstra Finland Sonja Kekkonen, Mellersta Finland; Hilkka Halonen, Lappland; […]