Kontakt

”Välja företagsmaktens EU – eller socialt ansvar?”

29.04.2014

Ett Europa med full sysselsättning, en stark social dimension, ett högt konsumentskydd och en stabil finansmarknad. Så skisserade SDP:s partisekreterare, EU-kandidat Reijo Paananen på tisdagen de övergripande målen i partiets EU-valskampanj, som öppnades på tisdagen. Också partiordförande Jutta Urpilainen underströk vikten av en EU-politik som inte sker på marknadens, utan på de vanliga löntagarnas villkor. […]

Också i Danmark: Motigt för Helle Thorning-Schmidt

30.04.2014

Jutta Urpilainen är inte den enda socialdemokratiska partiledaren i Norden som för en politisk överlevnadskamp. Danska statsministern Helle Thorning-Schmidt, som lett socialdemokraterna sedan 2005 och Danmark sedan valet 2011, har haft det motigt en längre tid och nu visar opinionsmätningar bland socialdemokratiska väljare att de gärna ser att hon lämnar partiledarskapet och statsministerposten för ett […]

Erbjud distansstudier i modersmålsinriktad svenska

30.04.2014

Finlands svenska socialdemokrater anser att alla finländska barn ska ha rätt att få modersmålsinriktad undervisning i nationalspråken. Många svenskspråkiga skolor erbjuder sina elever modersmålsinriktad finska (MOFI), men i finskspråkiga skolor är undervisning i modersmålsinriktad svenska (MOSVE) mycket sällsynt. De flesta barn blir hänvisade till undervisning i B-svenska, eftersom bara ett begränsat antal skolor erbjuder svenska på […]

”Svält litet tystare – vi försöker skapa tillväxt här!”

29.04.2014

Viktor Kock öppnar debatten inför FSD:s kongress i höst: han ställer upp i ordförandevalet.

Det sägs att man inte kan vinna några val med utrikespolitik. Men Viktor Kock i Pedersöre, nyvald ordförande för Österbottens socialdemokratiska krets anser att socialdemokraterna, som en del av en internationell rörelse i högre grad måste arbeta utgående från det faktum att kapitalet och marknadskrafterna inte känner några gränser. Han tycker inte om den ständiga […]

”Se till att det inte är bankernas och kapitalets makt som stärks”

26.03.2014

De båda EU-kandidaterna Thomas Wallgren och Ilkka Kantola manade på lördagen under ett seminarium i Karis Folkets Hus till föriktighet i förhållningssättet till situationen i Ukraina och Krim – eller med Wallgrens ord: ”nu behövs mjuka metoder, inte hysteri eller vapenskrammel.” Diskussionen, som leddes av Ralf Friberg kretsade, vid sidan om Ukrainakrisen mycket kring frågan […]