Kontakt

Kritiken efter avslöjande om gamla som blivit utan mat: “Ett systemfel”

20.03.2017

"Vårdproffset" Inger Östergård kritiserar det nuvarande systemet som skapar problem vid byten av serviceproducent.

Många äldre personer har blivit utan mat i Helsingfors i samband med att serviceproducenten byttes ut i början av mars. Det nya företaget Servea besvarar Helsingin Sanomats avslöjande med att förneka problemen.

Enligt HS är problemet större än att äldre blivit utan sina matinköp för hela veckan. Därtill har staden inte ens fått kontakt med serviceproducenten.

Tidningen har träffat 91-åriga Helvi Ukkola-Saarinen som är en av de drabbade. Hon fick ty sig till släktingar och hemvårdare för att få mat hem, trots att hon köper matinköp som tjänst.

Hemvården i Helsingfors utreder nu problemets omfattning. Det verkar inte företaget Servea göra. Tvärtom uppger ägaren till HS att leveranserna fungerat utan brister.

Saknas: Ansvar och helhetsbild

Inger Östergård (SDP) som arbetat inom vården i 40 år och för värdig vård som politiker i Helsingfors i över tio år är kritisk till det nuvarande systemet.

– Jag har försökt förbättra åldringsvården, men med skralt resultat, säger Östergård som är ledamot i social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion i Helsingfors.

Hon är kritisk till den långa kedjan av avtal som nu bygger upp vårdmodellen.

– Man får inte varje moment säkrat då man gör upp alla dessa avtal. Därför går det som det nu har gått att äldre blivit utan mat. När allting ska på entreprenad och man anlitar firmor som mest vill tjäna pengar och inte ta på sig ansvaret för helheten går det så här.

Östergård understryker att det skedda är allvarligt, allvarligare än hunger. Då någon blir utan mat påverkar det också medicineringens effekter och de fysiska följderna kan vara allvarliga.

Enligt Östergård borde hela systemet ses över och bytas ut mot något alternativ som bättre ser till helheten. Som första hjälpen anser hon ändå att det nuvarande systemet måste förbättras och göras vattentätt.

Hon saknar en seriös politisk diskussion om frågan. I nuläget diskuteras det främst då nya avtal görs upp eller brister uppdagas. Så allvarliga saker som i det nu aktuella fallet har hon ändå inte hört om tidigare.

– Det borde vara ett helt nytt system där någon bättre och tydligt tar ansvar för helheten. Nu uppstår ofta problem då det byter producent, säger Östergård.

Ett annat stort problem hon gärna lyfter fram i sammanhanget är att man inte alltid får hemvård på svenska i Helsingfors.

– Svenskspråkiga klienter får inte service på svenska i den utsträckning de borde, säger Östergård.

Johan Kvarnström

Inga kommentar ännu.

Kommentera