Kontakt

Karis Svenska Pensionstagare aktiverar sig

27.02.2017

Susanna Stenman.

Årets verksamhet i Karis svenska pensionstagare har kommit igång med en glädjande stor uppslutning vid föreningens möten.

Vid medlemsmötet den 17 januari berättade författaren/historikern Sture Lindholm på ett fängslande sätt om sitt författarskap.

Vid medlemsmötet den 21 februari hade vi två gästföreläsare. Marianne Laxén, ordförande för Pensionstagarnas Centralförbund PCF:s svenska distrikt informerade om det kommande vårmötet/seminariet i Kisakeskus 10-11 april 2017.

Vid seminariet kommer man genom grupparbeten att bekanta sig med ABF-materialet VÄLFÄRDSTEKNIK FÖR ÄLDRE. Förbundskongressen arrangeras 14–15 juni 2017 i Villmanstrand. Hon betonade vikten av att vi ställer upp från svenska föreningar. Svenska distriktet får motta pris för medlemsvärvningen under året 2016. Distriktet lämnar in en motion under rubriken ”Inför en nollvision för fallolyckor”.

Konstaterades att vi tyvärr inte har några kommunalvalskandidater från vår egen förening.

Arbetarbladet ges ut i tidskriftsformat i anslutning till Finlands 100-års jubileum. Arbetarförlaget önskar för framtiden material i form av referat, videofilmer, intervjuer mm.

Föreningen överväger att lämna in en motion om mera svenskt material i medlemstidningen.

Susanna Stenman, hälsovårdare på Folkhälsan berättade hur vi använder den defibrillator (på svenska hjärtstartare) som Lions klubben donerat och som nu finns i K-Market i Karis. En hjärtstartare är en livräddande apparat som med hjälp av elstötar, defibrillering, kan få hjärtat att slå normalt igen hos en person som drabbats av hjärtstillestånd där hjärtat flimrar.

Alla kan använda en hjärtstartare, det går inte att göra fel! Hjärtstartarens elektroder känner av hjärtats status och talar om vad du ska göra steg för steg. Apparaten vägleder med röstfunktion men tyvärr bara på finska. Det enda fel du kan göra är att inte göra någonting. På Åland där det finns betydligt flera apparater ”talar de svenska”. Önskvärt med många flera apparater på olika platser.

Viktigt är larm till 112 och ropa på hjälp av grannar eller förbipasserande. Ge hjärt- och lungräddning medan någon hämtar apparaten och medan den analyserar resultatet av defibrilleringen.

Några plock från kommande aktiviteter: Teaterresa till Fallåker 4 mars, stadgeenligt höstmöte 7 mars, vårvinterjippo i Jogging Teams stuga 21 mars, äldreomsorgschef Kirsi Ala-Jaakkola informerar om aktuella frågor den 4 april, vårlunch med Ekenäs pensionstagare 8 maj och en hemlig resa den 16 maj.

Text och bild Erik Ekman

Inga kommentar ännu.

Kommentera