Kontakt

Insändare: Åbo socialdemokrater nominerar Feldt-Ranta

19.06.2017

Maarit Feldt-Ranta.

Åbo socialdemokrater nominerar Maarit Feldt-Ranta till SDP:s kandidat i presidentvalet.

Maarit Feldt-Ranta, som har en lång erfarenhet av kommunalpolitik och rikspolitik, har alltid strävat till att förbättra de svagas ställning i samhället. Under sina år i riksdagen har hon varit en av de centrala aktörerna i utvecklandet av det nordiska samarbetet. Hon kombinerar inrikes- och utrikespolitisk erfarenhet och är mogen att ta sig an allt större åligganden.

Med sin starka förankring i Finland och i Norden har hon goda förutsättningar att åta sig presidentens uppgift och ansvara för vårt lands utrikespolitik i dess helhet.

 

Gustav Wickström, ordförande
Tomi Kontkanen, sekreterare   

Inga kommentar ännu.

Kommentera