Kontakt

HSAF och SF föreslår Thomas Wallgren till biträdande borgmästare

19.04.2017

Thomas Wallgren.

Helsingfors svenska arbetarförening och Socialdemokratiskt Forum föreslår att fullmäktigeledamoten Thomas Wallgren väljs till biträdande borgmästare i Helsingfors. 

FSD:s medlemsföreningar i Helsingfors motiverar förslaget med Wallgrens erfarenhet, samarbetsförmåga, reformvilja och förmåga att i den lokala politiken ta sig an också de globala utmaningarna.

Föreningarna understryker att Wallgrens bakgrund och erfarenhet ger honom särskild kompetens för portföljen med kultur- och fritidsfrågor, som nu tycks tillfalla socialdemokraterna.

Wallgren valdes nu till sin tredje mandatperiod i Helsingfors stadsfullmäktige. Han har förutom sina uppgifter i fullmäktige haft uppdragen som ordförande för direktionen för Helsingfors stads konstmuseum, strategiansvarig och andra viceordförande i den socialdemokratiska gruppen samt som medlem av fullmäktiges tvåspråkighetskommitté och arbetsgrupp för demokrati.

I det civila har Wallgren lång erfarenhet av ledarskap inom forskning. Han har bland annat varit prefekt för landets enligt många mätningar främsta vetenskapliga enhet, den filosofiska institutionen vid Helsingfors universitet. För närvarande förestår Wallgren von Wright och Wittgenstein-arkivet och leder två externt finansierade forskningsprojekt.

Wallgren har gett sitt samtycke till att föras fram som ett alternativ i de pågående diskussionerna om socialdemokraternas kandidat.

ABL

One Response to HSAF och SF föreslår Thomas Wallgren till biträdande borgmästare

  1. Mae Cedercreutz-Pesonen 20.4.2017 at 22:19 #

    Har samarbetat med Thomas Wallgren då han arbetade med motionen om införandet av Mosve i Helsingfors, alltså modersmålsinriktad svenska för tvåspråkiga elever i finsk skola. Mosve infördes hösten 2016.

    Thomas har regelbundet följt upp situationen gällande Mosve, han har kontaktat mig flera ggr för att höra sig för om jag känner till ngt han ej själv gör. Thomas är lätt att föra en dialog med, han är pålitlig, initiativrik, arbetsam. Han kan konsten att bolla med flera bollar samtidigt. Han är skicklig, mån om att väl förvalta vårt svenska språkliga arv.

    Thomas är en nyfiken person, han vill veta mer. Han kan även konsten att lyssna. Anser att han har de egenskaper denna nya post som biträdande borgmästare skulle kräva.

Kommentera