Kontakt

Hårda ord i riksdagen – SDP föreslår misstroende för regeringen

19.06.2017

Antti Lindtman.

– Det är uppenbart att en majoritet av finländarna inte längre står bakom regeringen, sade SDP:s Antti Lindtman i partiets gruppanförande på måndagen.

 

Det blev idel barska tongångar och beskyllningar till höger och vänster då riksdagen diskuterade regeringens nya parlamentariska bas på måndagen. Statsminister Juha Sipilä inledde i allmänna ordalag om att kärnan i parlamentarismen är att regeringen åtnjuter riksdagens förtroende, men att han anser att den också måste vara funktionsduglig. På grund av Sannfinländarnas förskjutning i värdefrågor i och med valet av Jussi Halla-aho & co försvagades denna funktionsduglighet, enligt Sipilä. Han vidhöll under måndagen att han och Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo inte kände till planerna på en grupp utbrytare ur den sannfinländska gruppen. Följande citat summerar huvudbudskapet i Sipiläs inlägg:

– Finland behöver en funktionsduglig regering och en sådan har vi nu.

Men riksdagen svalde förstås inte den senaste tidens turbulens med den sammanfattningen av Sipilä (som också tog fasta på hur bra regeringen lyckats på alla möjliga sätt).

Samlingspartiets gruppanförande gick i Sipiläs anda, men den kritiska rösten höjdes först med SDP:a Antti Lindtman. Han tog fasta på Sipiläs och Orpos ord efter Halla-ahos framgång inom Sannfinländarna. Herrarna tog då upp principer och värderingar. Lindtman sade att många tänkte: Äntligen! Men…

– På tisdagen var frågorna om värderingar bortblåsta!

Lindtman fortsatte:

– Regeringen fortsätter som om ingenting hänt […] En del spelare hade nog märkta kort i detta spel […] Värderingar är krävande, de ska efterlevas varje dag. Annars är de bara tomt prat. Då handlar det om politiskt spel och inte om värderingar.

Den laddade stämning tog sig uttryck i ett allt högre protesterande mummel och rena skrän under Lindtmans taltur och sådant fick även övriga kommande lov att stå ut med.

– Det är uppenbart att en majoritet av finländarna inte längre står bakom regeringen, sade Lindtman innan han gick vidare med att lyfta fram att SDP vill arbeta för ett jämlikt Finland utan rasism, ett Finland där alla respekterar varandra. Och så föreslog han misstroendevotum.

 

“Inget alternativ”

Den nya sannfinländska gruppen, utbrytarna Nytt alternativ som inför mötet deklarerade sitt nya namn Blå framtid (Sininen tulavaisuus), presenterade sig genom Simon Elo.

Han sade att politikerna i hans grupp inte har bytt linje även om de valt en ny väg. Han försvarade regeringens politik och sade att man vill jobba för att rädda ekonomin, skapa arbetstillfällen med mera. Under vissa protestrop sade han med emfas att flyktingkvoten inte höjs och tog även upp språkförsöket med frivillig svenska.

– Det fanns inget alternativ till Nytt alternativ, sade Elo.

 

“Hurdant budskap sänts ut?”

Dramatiken dämpades en aning då lotten avgjorde att följande taltur tillföll De grönas riksdagsgrupp och inte Sannfinländarnas. De Grönas nyvalda ordförande Touko Aalto levererade precis som Lindtman skarp kritik mot regeringen. Han uttryckte bekymmer över att medborgarnas tro på politiken tar skada.

– Hurdant budskap har den senaste tidens turbulens sänt ut?

– Nu sitter Centern och Samlingspartiet i regeringen med en grupp som sagt att de har samma värderingar som den grupp som Centern och Samlingspartiet har sagt att de inte kan samarbeta med.

Touko tog också upp alla som lider av regeringens politik, inte minst stora skaror i utvecklingsländer som drabbas av minskat bistånd.

 

Hätskt inlägg

Solidaritetstankar var däremot helt bortblåsta då turen kom till Sannfinländarnas riksdagsgrupp. Laura Huhtasaari talade hätskt om att sanningen förvanskats. Hon sade att Sannfinländarna hade varit redo att fortsätta i regeringen och talade försmädligt om Elo, hur han uttryckt sig om Frankrikes president Macron.

– Nytt alternativ får välsigna Finlands väg mot en förbundsstat, sade Huhtasaari.

– De har lika lite att säga till om i regeringen som Finland har i EU.

Enligt Huhtasaari hade allting bestämts i förväg; regeringskrisen var enligt henne endast en teater. Den försmädliga tonen skruvades upp ytterligare i slutet av hennes taltur:

– Kom ihåg att lyda snällt så väntar en svart skinande bil även i morgon.

 

Den sakliga kritiken återvända till salen med Vänsterförbundets Li Andersson, SFP:s Anna-Maja Henriksson och Kristdemokraternas Sari Essayah. De understödde alla, precis som Touko, Lindtmans förslag om att regeringen inte bör få riksdagens förtroende.

– Det vore bra med en regering som har inte bara riksdagens förtroende utan även folkets förtroende, sade Essayah.

Det förra mäts redan på tisdag, det senare får tiden utvisa.

 

Johan Kvarnström

 

Tillägg 20.6: Regeringen fick fortsatt förtroende med rösterna 104 – 85 i riksdagen. 

Inga kommentar ännu.

Kommentera